Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Спешно

 Спешно morena Профил Изпрати email 21.11.2019 15:53

Фирма с дейност, строителство на жилищни сгради, която има само прехвърлено право на строеж, но има договор за строителство с фирма, която ще извърши строителството на обекта, трябва ли да се регистрира в Камарата на строителите? А иначе, за други цели има назначен персонал - строители

 RE: Спешно Маграт Профил 21.11.2019 16:03

Членството в камарата на строителите е доброволно. Предполагам, че имате предвид регистъра на строителите?

от закона
Чл. 3. (1) Законът се прилага за българските и чуждестранните физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното им законодателство, техните клонове, държавните и общинските предприятия, извършващи строителство на територията на Република България, наричани по-нататък "строители".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г.) Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък "регистъра".

от правилника
Чл. 4. На вписване в регистъра подлежат строителите, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или отделни видове строителни и монтажни работи (СМР), посочени в Националната класификация на икономическите дейности (НКИД), позиция 45 "Строителство", както и холдинговите дружества, които имат от структурата си вписан/и в регистъра строител/и.

 RE: Спешно morena Профил Изпрати email 21.11.2019 16:10

Благодаря! Инспекция по труда ли на налага глобите и упражнява контрол?

 RE: Спешно Маграт Профил 21.11.2019 16:34

Дирекцията за национален строителен контрол.
 

 RE: Спешно XXXXX Профил 21.11.2019 16:36

Какво общо има ИТ със КСБ и ЦПРС, че че да глобява за нарушения на строителните правилници?
Ако ще се занимавате със строителство, че добре е да си запознаете с основните нормативи в бранша. Ако само инвеститате - оставете фирмите, които които действително ще строят да се оправят.
Регистрацията в ЦПРС е нужна за главния изпълнител и то не за всички категории строежи. Застраховка Професионална отговорност е задължителна за всички участници проектирането, че строителството и надзора.

Отговор на morena(21.11.2019 16:10):
morena каза:
Благодаря! Инспекция по труда ли на налага глобите и упражнява контрол?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство