Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Тема. СБКО

 СБКО iliqn1717 Профил 10.01.2020 12:00

Начислявам СБКО веднъж годишно в декември месец 2019 г. и изплащам в 01.20 год.
Не откривам постановлението на МС от 2019, а само старото - ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г.
Принципно това СБКО ми е във връзка с бюджета за 2019 год, но ме притеснява изплащането в 01.2020. Търся друго или цитирам това от 2018 год.?

 RE: СБКО b0b0 Профил 10.01.2020 16:30

ПМС № 381 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.
В сила от 01.01.2016 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2020 г.

Чл. 35. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски са за сметка на средствата за издръжка.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения..., а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
....

Вие в бюджета ли сте? Ако да - как така го начислявате за 2019, а го плащате през 2020? Нали разходът (касовия) отива за 2020? Това плащане през 2020 няма да окаже влияние на бюджета за 2019, понеже няма разход през 2019.

Бих предложил да изравните годините - СБКО за 2019 да плащате през 2019, за да няма недоразумение.
 

 RE: СБКО iliqn1717 Профил 14.01.2020 12:36

Благодаря Ви.
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи