Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! ваучери

 ваучери Gitta Профил 30.03.2020 18:43

Здравейте! Налага се преминаване от 8 на 4 часов работен ден с ДС. ОРЗ се намалява пропорционално-ваучерите в размер на 60 лв.остават ли необлагаеми?

 RE: ваучери b0b0 Профил 30.03.2020 19:12

Това, че се намалява ОРЗ не значи, че трябва да се намалява стойността на ваучерите. Ако направите така те стават облагаеми.
Само ако давате на всички по равно, независимо от отработени дни, заплата, болнични, отпуски, неплатени и т.н. - тогава остават необлагаеми.

 RE: ваучери Gitta Профил 30.03.2020 19:17

Ваучерите няма да се намаляват, на всички по равно, въпросът е необлагаеми ли са ? Намалява се заплата, макар и пропорционално на работното време -чл.209 ЗКПО.

 RE: ваучери b0b0 Профил 30.03.2020 19:30

Ако са на всички и по равно - необлагаеми са (до 60 лв на човек).
Разглеждат ги като социален разход, който не трябва да зависи от "трудовата престация" :)

 RE: ваучери Abby12 Профил 30.03.2020 20:58

Отговор на b0b0(30.03.2020 19:30):
b0b0 каза:
Ако са на всички и по равно - необлагаеми са (до 60 лв на човек).
Разглеждат ги като социален разход, който не трябва да зависи от "трудовата престация" :)


само зависи от трудовото възнаграждение за предходните три месеца

 RE: ваучери Gitta Профил 30.03.2020 22:16

Такааа, нали е извънредно положение, има апел за запазване на
работните места -нещо по постановлението да се опрем...

 RE: ваучери TaNikKa Профил 31.03.2020 07:05

Отговор на Abby12(30.03.2020 20:58):
Abby12 каза:


само зависи от трудовото възнаграждение за предходните три месеца


А ся де! Тримесечни ли са ваучерите? В следващото тримесечие ли се получават?

 RE: ваучери b0b0 Профил 31.03.2020 11:09

Отговор на Abby12(30.03.2020 20:58):
Abby12 каза:
само зависи от трудовото възнаграждение за предходните три месеца

Верно, има го това с трудовото възнаграждение но не знам дали това ограничение е и в случай на намаляване на работното време. Все пак, заплатата за пълен ден не е намалена.

 RE: ваучери Abby12 Профил 31.03.2020 12:13

Отговор на b0b0(31.03.2020 11:09):
b0b0 каза:
Верно, има го това с трудовото възнаграждение но не знам дали това ограничение е и в случай на намаляване на работното време. Все пак, заплатата за пълен ден не е намалена.


като не знаеш, не пиши толкова уверено, че няма проблем

 RE: ваучери Abby12 Профил 31.03.2020 12:14

Отговор на TaNikKa(31.03.2020 07:05):
TaNikKa каза:
А ся де! Тримесечни ли са ваучерите? В следващото тримесечие ли се получават?


неграмотна и нагла досадница
 

 RE: ваучери b0b0 Профил 31.03.2020 13:01

2_1276/19.05.2009г.

ЗКПО - чл.204,т.2, б.”б”, чл.209
Кодекс на труда – чл.66, чл.138

Отправили сте писмено запитване изх.№ …………/………….2009г. до ТД на НАП…………….., препратено по компетентност до Дирекция „ОУИ” – …., заведено с вх.№………….2009г., в което сте поставили следния въпрос:
Във връзка с изискването на чл.209, ал.1, т.1 от ЗКПО, счита ли се, че тази норма не е изпълнена при преминаване на работника към непълно работно време по реда на чл.138, ал.1 от КТ, в случаите, в които договореното основно възнаграждение не се променя, но месечното е намалено на база отработените часове.
Съгласно чл. 204, т. 2 буква „б" от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, разходите за ваучери за храна са обект на облагане с данък върху разходите.
Разпоредбата на чл.209, ал.1 от закона предвижда освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна при наличието на определени кумулативни условия, посочени в т. 1 до т.5. Нормата на чл. 209, ал.1, т.1 от ЗКПО поставя изискването договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите да не е по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца.
Съгласно чл. 66, ал.1, т.7 от Кодекса на труда (КТ), трудовият договор определя основното и допълнителните възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. В този смисъл договореното основно трудово възнаграждение може да бъде променено единствено с промяна на индивидуалния трудов договор.
Размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното - чл.247 от КТ.
Съгласно разпоредбата на чл.138, ал.1 от КТ, страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време), като в тези случаи те сами определят конкретната продължителност и разпределение на работното време. Следователно, по смисъла на чл.138 от КТ непълното работно време е свързано с работа по трудово правоотношение за част от законоустановеното или установеното работно време на съответното работно място и може да има различна продължителност и форма - непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец, работа през ден и т.н. При непълно работно време трудовото възнаграждение на работника или служителя се определя пропорционално на отработените часове или според изработеното.
Предвид горното, ако със сключването на допълнително споразумение към основния трудов договор променяте договореното основно месечно възнаграждение, определено в индивидуалния трудов договор и в резултат на това то е по-малко от средномесечното основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца, няма да са изпълнени изискванията на чл. 209, ал. 1, т. 1 от ЗКПО. В такъв случай, независимо от изпълнението на останалите четири изисквания посочени в закона, при предоставянето на ваучери за храна в размер до 60 лв., няма да можете да се ползвате от предвиденото в закона освобождаване от данък върху разходите.
Ако със сключването на допълнителното споразумение не се променя договореното основно възнаграждение и се изпълняват кумулативно изискванията на чл. 209, ал. 1, т. 1 от ЗКПО дружеството ще има право да предоставя ваучери за храна в размер до 60 лв., които няма да се облагат с данък върху разходите.

http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/5996
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство