Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Задача! Ако може помо

 Задача! Ако може помощ Miroslava20 Профил 30.04.2020 20:42

1. Закупени са материали за 30 000 лв., които не са платени на доставчика. Фактура и Складова разписка.
2. От разплащателната сметка са погасени 3 000 лв. от дългосрочния заем. Преводно нареждане.
3. Изтеглени са от разплащателната сметка 19 000 лв. и заприходени в касата. Нареждане разписка и ПКО. Сумата е необходима за изплащане на работна заплата на персонала.
4. Съгласно РПВ и РКО е изплатена работната заплата на персонала.
5. Със Заповед за командировка и РКО е броен служебен аванс на гл. счетоводител за участие в семинар в размер на 350 лв.
7. Употребени са материали в производството на пелети за 36 000 лв. ИОМ. Разходът е отнесен по предназначение в основната дейност. СС.
6. Със средства от разплащателната сметка са изплатени задължения към доставчици за 16 000 лв. Преводно нареждане.
8. Произведена е в основното производство продукция за 40 000 лв. Складова разписка.
9. Продадена е продукция съгласно фактура за 30 000 лв. Сумата от клиента е получена. Продукцията е изписана от склада по фактическа себестойност 25 000 лв. Складова разписка.
10. Вземането от клиента от оп.9 постъпва в разплащателната сметка. Банково бордеро. Отчетен е финансовият резултат от продажбата. Счетоводна справка.

Иска се: 1. Да се осчетоводят стопанските операции в мемориален ордер.

 RE: Задача! Ако може помо TaNikKa Профил 30.04.2020 21:03

Сметкоплана на предприятието и дебит кредит по точките.
При конкретни затруднения и зацикляния ще помагам.
По точка 4 внимавайте много- няколко са счетоводните кореспонденции, независимо, че не са дадени сумите по РПВ.

 RE: Задача! Ако може помо TaNikKa Профил 30.04.2020 21:49

Забележете по точка 5- служебния аванс на гл.счетоводител е броен по РКО и командировъчен лист.

 RE: Задача! Ако може помо TaNikKa Профил 01.05.2020 22:06

Miroslava20,
Изтеглям ти темата- давай решението.

 RE: Задача! Ако може помо Miroslava20 Профил 01.05.2020 22:07

СО СС ОСНОВАНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ДЕБИТ КРЕДИТ СУМА
1 1 Съгл. Ф-ра. 302 401 30 000
2 Съгл. ПН 401 501 30 000
2 3 Съгл. ПН 401 501 3 000
3 4 Съгл. НР 501 503 19 000
4 5 Съгл. ПКО и РКО 421 501 19 000
5 6 Съгл. РКО и Заповед 422 501 350
6 7 Съгл. ПН 401 503 16 000
7 8 Съгл. ИОМ

8 10 Съгл. СР 303 611 40 000
9 11 Съгл. Ф-ра. 411 701 30 000
503 411 30 000
10 12 Съгл. ББ 411 503 30 000
13 Съгл. ФР. 701 123 30 000

 RE: Задача! Ако може помо TaNikKa Профил 01.05.2020 22:20

по т.1 по условие няма плащане на фактурата за доставката.
по т.2 плащането би трябвало да е по- дългосрочен банков заем, а не към доставчик.
по т.7 вложени материали в производството- не са осчетоводени.
Не е осчетоводено намалението на продукцията по себестойност след продажбата на продукцията.
Финансовия резултат от продажбата на продукция би трябвало да е печалба 5000лв, ако не са регистрирани по ЗДДС и съотвено загуба 1000лв, ако са регистрирани по ЗДДС.

При тъй изчислената печалба от 30000лв по продажбата на продукция на управителя на предприятието ще му се изправи косата :).

 RE: Задача! Ако може помо Miroslava20 Профил 01.05.2020 23:01

Аз точно т.7 не разбирам как трябва да стане и я оставих

 RE: Задача! Ако може помо TaNikKa Профил 01.05.2020 23:12

Дебит Разходи за материали
анал. Прозводство на продукция X- 36000лв
Кредит Материали
анал. Примерно Арматура- 36000лв
Дебит Разходи за основна дейност-36000лв
Кредит Разходи за материали- 36000лв.

 RE: Задача! Ако може помо Miroslava20 Профил 01.05.2020 23:26

Е поправих нещата. Всичко друго така ли е. Благодаря много!

 RE: Задача! Ако може помо TaNikKa Профил 01.05.2020 23:32

Ами не е така!
2 е излишно; 2 3 е грешно; 10 12 е излишно; 13 е грешно.
 

 RE: Задача! Ако може помо Miroslava20 Профил 01.05.2020 23:41

Добре.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство