Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Гореща тема! ЗП услуги

 ЗП услуги RMH1234 Профил 02.02.2021 12:48

Здравейте, физическо лице е регистрирано като ЗП и се облага по чл. 29а от ЗДДФЛ като ЕТ по ЗКПО. Освен земеделската работа има и извършени услуги. Тези услуги, заедно с земеделската дейност в прилож.2 ли трябва да се декларират или да се отделят в друго приложение и кое е то?

 RE: ЗП услуги TaNikKa Профил 02.02.2021 12:53

Какви са услугите? Занаятчийски, по строително-довършителни работи,.... по снегопочистване,....
Като физическо лице ли ги е извършило или като предприятие-търговец?

 RE: ЗП услуги RMH1234 Профил 02.02.2021 12:59

Услугите са селскостопански - оран, дисковане, жътва. Издадена е фактура от името на ЗП.

 RE: ЗП услуги TaNikKa Профил 02.02.2021 13:11

В общо приходи трябва да са и после - в т.ч. нетни приходи от продажба /на продукция, на услуги/.

 RE: ЗП услуги RMH1234 Профил 02.02.2021 13:56

Щом ще са в нетни приходи от продажби, означава ли, че няма да се изравнява осигурителен доход за прихода от услугите?

 RE: ЗП услуги TaNikKa Профил 02.02.2021 14:02

ЗС не изравняват годишно осигурителни вноски.

 RE: ЗП услуги RMH1234 Профил 02.02.2021 14:04

Така е, ЗП не изравняват за доходи от продажба на произведената непреработена продукция, но за доходи от услуги?

 RE: ЗП услуги TaNikKa Профил 02.02.2021 14:30

Че тия услуги отново са предоставени от регистриран ЗС към регистрирани ЗС, които пък ако не са избрали облагане по чл.29 а от ЗДДФЛ си намалят само НПР и заплащат данък за доходите върху разликата.
В КСО е записано- регистрираните земеделски стопани не изравняват годишно осигурителни вноски за произведената от тях непреработена продукция.
Проверете в декларацията като попълнете само прил.2 като регистриран ЗС ще допусне ли възможност за попълване на таблици 1 и таблица 2.

 RE: ЗП услуги RMH1234 Профил 02.02.2021 14:37

Вижте какво намерих: писмо с Изх. № 24-31-73/1 от 07.01.2013 г. на ЦУ на НАП

 RE: ЗП услуги TaNikKa Профил 02.02.2021 14:54

И да допуснем, че приходите от услуги на ЗС са по-малко от 4800лв. Какво ще изравнява? Или служебно ще трябва да довнася за всеки доход над минималния осигурителен доход, определен за РЗС без да намаля дохода, върху който авансово се е самоосигурил за непреработената земеделска продукция?
То и тия по служебни правоотношения нямат право да получават други доходи по други правоотношения, но получават и по извънтрудови правоотношения.
С всички облекчения се оказва, че РЗС има значително по-голям принос от лице по служебно правоотношение.

 RE: ЗП услуги TaNikKa Профил 02.02.2021 15:17

А в случай примерно, че има нает работник на трудов договор и му изплаща годишна работна заплата и осигурителни вноски в по-голям размер от прихода от услуги. Си играем на доходи- брутен и нетен.

 RE: ЗП услуги RMH1234 Профил 02.02.2021 16:46

Ако услугите са по-малко от 12 х 420 = 5040 лв., естествено че няма да има за изравняване. Въпросът е ако са повече.

Отговор на TaNikKa(02.02.2021 14:54):
TaNikKa каза:
И да допуснем, че приходите от услуги на ЗС са по-малко от 4800лв. Какво ще изравнява? Или служебно ще трябва да довнася за всеки доход над минималния осигурителен доход, определен за РЗС без да намаля дохода, върху който авансово се е самоосигурил за непреработената земеделска продукция?
То и тия по служебни правоотношения нямат право да получават други доходи по други правоотношения, но получават и по извънтрудови правоотношения.
С всички облекчения се оказва, че РЗС има значително по-голям пр...

 RE: ЗП услуги RMH1234 Профил 02.02.2021 16:54

Прочетохте ли писмото на НАП? Какво мислите?

Отговор на TaNikKa(02.02.2021 15:17):
TaNikKa каза:
А в случай примерно, че има нает работник на трудов договор и му изплаща годишна работна заплата и осигурителни вноски в по-голям размер от прихода от услуги. Си играем на доходи- брутен и нетен.

 RE: ЗП услуги TaNikKa Профил 02.02.2021 17:18

Минимален осигурителен доход -МОД 420лв ще се изравнява евентуално в следващата календарна година.

По писмото мисля, че избора на максималния месечен осигурителен доход решава казуса със спора за изравняването на осигурителните вноски и осигурителния доход на ЗС.
Не е редно земеделски стопанин с ДМА да изравнява осигурителен доход, поне за малките стопанства. Ами да отделят доходите по икономически дейности и да наложат различни данъчни ставки на различните дейности. Да предложат осигурителни пакети и да приключват с тия тарикатлъци.

 RE: ЗП услуги TaNikKa Профил 02.02.2021 18:04

Отговор на RMH1234(02.02.2021 16:46):
RMH1234 каза:
Ако услугите са по-малко от 12 х 420 = 5040 лв., естествено че няма да има за изравняване. Въпросът е ако са повече.Не мисля, че трябва да е така. Щом твърдят, че дохода от земеделски услуги от регистриран ЗС подлежи на годишно изравняване, то би трябвало да го отделят от дохода от непреработената продукция, за която има определен минимален осигурителен доход и да му се зачете за осигурителен доход.
Примерно, ако новорегистриран ЗС обработва и засее определени ха, наети или собствени с многогодишна култура, то в първите две години няма да има доходи от непреработена земеделска продукция, но трябва авансово да се самоосигурява.

 RE: ЗП услуги RMH1234 Профил 02.02.2021 19:21

За 2020 г. осигурит. доход за ЗП беше 420 лв.

Отговор на TaNikKa(02.02.2021 17:18):
TaNikKa каза:
Минимален осигурителен доход -МОД 420лв ще се изравнява евентуално в следващата календарна година.

По писмото мисля, че избора на максималния месечен осигурителен доход решава казуса със спора за изравняването на осигурителните вноски и осигурителния доход на ЗС.
Не е редно земеделски стопанин с ДМА да изравнява осигурителен доход, поне за малките стопанства. Ами да отделят доходите по икономически дейности и да наложат различни данъчни ставки на различните дейности. Да предложат осигурителни п...
 

 RE: ЗП услуги TaNikKa Профил 03.02.2021 18:33

Не е увеличен минималния осигурителен доход? Вероятно като компенсация, че внасят повече във фондовете от служебните търтеи!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство