Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Осигурителен архив

 Осигурителен архив 070707 Профил 31.03.2021 15:29

Здравейте, предстои да предам ведомости и договори в НОИ поради закриване на фирма.
Ведомостите са налични, но останалата документация - договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване и др. са тук-там. Интересува ме има ли санкция, глоба за липсващи документи, Фирмата е без персонал от 2012 г. Ако някой има подобен случай моля да се включи,

 RE: Осигурителен архив TaNikKa Профил 31.03.2021 16:58

Проверете в Инструкция N5 от 30.06.2005г.

 RE: Осигурителен архив jhoro Профил 31.03.2021 17:54

Също - КСО
„Чл. 5. (7) Осигурителят е длъжен:
1. да съхранява за срок 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения; документите се съхраняват по реда, определен в Закона за Националния архивен фонд;
(10) При прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, документите по ал. 7, т. 1, както и неполучените от осигурените лица трудови книжки, издадени удостоверения за трудов/осигурителен стаж и осигурителен доход и други съхранени от осигурителите документи, въз основа на които може да се установи осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд, се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт въз основа на писмено заявление по образец, освен ако в закон е определен друг ред за съхраняването им. Заявлението се подава по ред, определен с инструкцията по ал. 13. Когато прекратяването на дейността на осигурителя се извършва със съдебно решение за заличаване или заличаването подлежи на вписване в търговския регистър, удостоверението за предаване на ведомостите, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, е задължително условие за постановяване на решението, съответно за вписването в търговския регистър, освен в случаите на служебно заличаване по реда на чл. 17а, ал. 6 от Търговския закон. Когато ведомости и други документи за осигурителен стаж и осигурителен доход за работници и служители, които са работили в клонове на чуждестранни търговци, служебно заличени по чл. 17а, ал. 6 от Търговския закон, не са предадени в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт до датата на заличаването, лицата, които ги съхраняват, са длъжни да ги предадат в тримесечен срок от заличаването.“

 RE: Осигурителен архив 070707 Профил 02.04.2021 23:21

Да, прегледах инструкцията . Благодаря.
Цитираната алинея 7 на чл.5 в този вид е променена с ДВ 99/2019 г. и е в сила от 2020 г.. Не ме късае. Служители няма от 2012 г. . Ал. 10 също ее добила този вид доста след 2012 г. .

 RE: Осигурителен архив jorro0 Профил 05.04.2021 17:37

Отговор на 070707(02.04.2021 23:21):
070707 каза:
Да, прегледах инструкцията . Благодаря.
Цитираната алинея 7 на чл.5 в този вид е променена с ДВ 99/2019 г. и е в сила от 2020 г.. Не ме късае. Служители няма от 2012 г. . Ал. 10 също ее добила този вид доста след 2012 г. .


Скоро предавах ведомостите в НОИ. Първо се прави пълна ревизия по осигуряването и чак тогава се дава "направление" за внасяне в архива. Не е проблем липсата на заповеди за назначаване, за прекратяване, за отпуск. И аз имах такива пропуски та ме накараха да направя нотариално заверена декларация за периодите на неплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж, тъй като те при мене не бяха в ведомостите за заплати. (въпреки, че ги има в електронна форма при подаване на Д1).
И да си носите печата, че има да се бият печати на всяка страница във ведомостите.
 

 RE: Осигурителен архив 070707 Профил 22.04.2021 15:17

ООК!:))) Благодаря за напътствията. Полезни са!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения