Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Професионален домоуправител

 Професионален домоуправител Van4o Профил Изпрати email 21.08.2021 21:40

Здравейте! Моля, за помощ по следния казус:
Поех счетоводството на професионален домоуправител и нещо не мога да организирам счетоводното отчитане.
Домоуправителят има договор с входа, за което ние издаваме фактура. От epay.bg в банковата сметка на дружеството всеки месец влизат парите, които живущите заплащат за таксите. От тези пари се заплащат режийните на входа. Бихте ли ми помогнали какви контировки да използвам, за да бъдат правилно осчетоводени чуждите пари, тъй като те не са ни приход.
Благодаря!

 RE: Професионален домоуправител TaNikKa Профил 21.08.2021 23:21

С подходящите задбалансови сметки за активи и пасиви.

 RE: Професионален домоуправител Van4o Профил Изпрати email 22.08.2021 10:24

Благодаря! И аз така предположих!

 RE: Професионален домоуправител BokoKoko Профил 22.08.2021 11:56

Тя ТАНИККА много ги разбира работите. Аз като про3д и недоразбрал само ще питам:
Какво правите с чуждите пари?
-Държите ги в чекмедже /извинявам се за мръсната дума/ и после им ги връщате? Получавате ли комисион за охраната им, докато ги вземат тези от които сте ги взели?
-А може би си ги харчите?
-Или ги давате на тоя оня срещу процентче? (лихварство май му казваха)


Отговор на Van4o(21.08.2021 21:40):
Van4o каза:
Здравейте! Моля, за помощ по следния казус:
Поех счетоводството на професионален домоуправител и нещо не мога да организирам счетоводното отчитане.
Домоуправителят има договор с входа, за което ние издаваме фактура. От epay.bg в банковата сметка на дружеството всеки месец влизат парите, които живущите заплащат за таксите. От тези пари се заплащат режийните на входа. Бихте ли ми помогнали какви контировки да използвам, за да бъдат правилно осчетоводени чуждите пари, тъй като те не са ни приход.
Б...

 RE: Професионален домоуправител b0b0 Профил 22.08.2021 14:26

Само със задбалансови сметки няма да стане, защото са намесени балансови активи - пари в каса или банка. Та ще трябва някоя балансова разчетна сметка. А ако имаме балансова разчетна сметка, с нейната аналитичност, нуждата от задбалансови отпада.

 RE: Професионален домоуправител TaNikKa Профил 22.08.2021 15:30

b0b0, разчетните сметки са си на предприятието- домоуправител. Освен сдружението на етажната собственост да си има банкова сметка и служебния домоуправител- предприятие да оперира със средствата по нея и съответно нарежда плащания към доставчиците на комунално-битови услуги и др.

 RE: Професионален домоуправител TaNikKa Профил 22.08.2021 15:34

Отговор на BokoKoko(22.08.2021 11:56):
BokoKoko каза:
Тя ТАНИККА много ги разбира работите. Аз като про3д и недоразбрал само ще питам:
Какво правите с чуждите пари?
-Държите ги в чекмедже /извинявам се за мръсната дума/ и после им ги връщате? Получавате ли комисион за охраната им, докато ги вземат тези от които сте ги взели?
-А може би си ги харчите?
-Или ги давате на тоя оня срещу процентче? (лихварство май му казваха)
"Домоуправителят има договор с входа, за което ние /счетоводно обслужващия/ издаваме фактура."
Чуждите пари ги обменят по курса за деня в най-близкото обменно бюро. Разликите ги отчитат като финансови приходи или разходи от валутни операции.

 RE: Професионален домоуправител b0b0 Профил 22.08.2021 16:21

Отговор на TaNikKa(22.08.2021 15:30):
TaNikKa каза:
b0b0, разчетните сметки са си на предприятието- домоуправител.

Ами нали от името на предприятието- домоуправител се пита, как да се осчетоводи там.

 RE: Професионален домоуправител TaNikKa Профил 22.08.2021 16:23

Отговор на b0b0(22.08.2021 16:21):
b0b0 каза:

Ами нали от името на предприятието- домоуправител се пита, как да се осчетоводи там.

В осигурителните каси как се осчетоводяват? Подобна услуга е? Сметката -клиенти по аванси може да се ползва за балансовото равнение.

 RE: Професионален домоуправител Fenton Профил 16.09.2021 21:18

Аз използвам сметка 490 която водя аналитично по сгради и по видове разходи за всяка сграда и
приходи по апартаменти. За възнаграждението , което е за професионалния домоуправител издавам фактура, която е приход за фирмата-домоуправител. Всички средства се намират в разплащателната сметка на фирмата домоуправител.Салдото по сметка 490 /по сгради/ показва разчетите с клиентите-ЕС

Отговор на Van4o(21.08.2021 21:40):
Van4o каза:
Здравейте! Моля, за помощ по следния казус:
Поех счетоводството на професионален домоуправител и нещо не мога да организирам счетоводното отчитане.
Домоуправителят има договор с входа, за което ние издаваме фактура. От epay.bg в банковата сметка на дружеството всеки месец влизат парите, които живущите заплащат за таксите. От тези пари се заплащат режийните на входа. Бихте ли ми помогнали какви контировки да използвам, за да бъдат правилно осчетоводени чуждите пари, тъй като те не са ни приход.
Б...

 RE: Професионален домоуправител DaKrus Профил 22.09.2021 15:20

Здравейте! Аз бих постъпила по следния начин:
Клиентът (сградата) по сметка 411 "Клиенти" ще има своята аналитична сметка, например 411-1, а подсметките 411-1-1, 411-1-2 и т.н. ще са съответните апартаменти от сградата.
Задълженията на сградата за ток, вода, консумативи и т.н. ще бъдат начислени по кредита на с-ка 490 "Доверени плащания", с аналитичност по сгради 490-1, например и подсметки 490-1-1 вода, 490-1-2 ел.енергия и т.н.. Така за всяка сграда.
По този начин:
1. фактурата за вода, ел.енергия и други ще се начислява, като се разпредели по дебита на сметка 411, аналитична сметка съответната сграда и подсметки отделните апартаменти. Например водата: Дт 411-1-1, Дт411-1-2, Дт411-1-3 … / Кт490-1-1 със сумата от фактурата за вода.
2. Постъпилите пари от съответните апартаменти на сграда 1 ще се осчетоводяват така:
Дт Банка / Кт 411-1-1, Кт 411-1-2 ….
3. Плащанията по фактурите към ВиК, Електроразпределителните дружества и други, ще се осчетоводява така:
Д-т 490-1-1, Дт490-1-2 … / Кт Банка, като тук може да прецените дали ще направите аналитични сметки за всеки клиент.
Така ще могат да се следят вземанията аналитично по Клиентите и по апартаменти, както и задълженията към различните дружества доставчици на клиентите ( Доверените плащания) и по клиенти и по дружества доставчици на отделни услуги.
Фактурираната услуга от фирмата-Домоуправител, към съответния клиент (сграда) ще се осчетоводява, като се разпределя на всички апартаменти така:
Дт411-1-1, Дт 411-1-2 …/ Кт с-ка 703 "Приходи от услуги" с аналитичност както прецените.
Дано съм била полезна.


Отговор на Van4o(21.08.2021 21:40):
Van4o каза:
Здравейте! Моля, за помощ по следния казус:
Поех счетоводството на професионален домоуправител и нещо не мога да организирам счетоводното отчитане.
Домоуправителят има договор с входа, за което ние издаваме фактура. От epay.bg в банковата сметка на дружеството всеки месец влизат парите, които живущите заплащат за таксите. От тези пари се заплащат режийните на входа. Бихте ли ми помогнали какви контировки да използвам, за да бъдат правилно осчетоводени чуждите пари, тъй като те не са ни приход.
Б...

 RE: Професионален домоуправител jhoro Профил 23.09.2021 00:27

Отговор на DaKrus(22.09.2021 15:20): Здравейте! Аз бих постъпила по следния начин:
Клиентът (сградата) по сметка 411 "Клиенти" ще има своята аналитична сметка, например 411-1, а подсметките 411-1-1, 411-1-2 и т.н. ще са съответните апартаменти от сградата.
Задълженията на сградата за ток, вода, консумативи и т.н. ще бъдат начислени по кредита на с-ка 490 "Доверени плащания", с аналитичност по сгради 490-1, например и подсметки 490-1-1 вода, 490-1-2 ел.енергия и т.н.. Така за всяка сграда.

Разбирам идеята Ви, но ... професионален домоуправител не движи ли само общите разходи?
В повечето случаи - комуналните разходи по отделните партиди (жилища) си ги движат обитателите. Освен, ако не е затворен комплекс - с комплексно обслужване.
 

 RE: Професионален домоуправител Fenton Профил 23.09.2021 12:33

Аз водя сметка 490 с аналитични партиди по дебита и по кредита. Така по дебита имам партиди за общите разходи на съответния вход на ЕС - вода, ел.енергия, чистачка, такси за асансьор и др.разходи, а по кредита имам партида - постъпления за поддръжка на общите части. Когато получавам приход от апартамент за поддръжка на общите части например 120 лв. за 20 лв издавам фактура, която е приход за професионалния домоуправител, а 100-те лв отнасям по кредита на сметка 490.Така при приход от 120 лв операциите са следните 503/411 - 20 лв и 503/490-100 лв.
411/703,4532 - 20 лв. Салдото по сметка 490 ако в края на периода е дебитно това значи, че домоуправителят е получил по-малко средства от изразходваните за общи нужди, ако салдото по сметка 490 е кредитно това означава, че има събрани, но неизразходвани средства на ЕС. Логично е салдото по сметка 490 да е кредитно....но понякога има и изключения. Задбалансови сметки не водя, защото счетоводство, водено по този начин не е коректно и точно.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство