Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са?

 Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? riko32 Профил 11.02.2022 02:18

Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са по смисъла на закона (ЗДДФЛ) и получаването им води ли до задължение за ДДС регистрация, ако платецът на лихвите е фирма от Унгария, а получателят на лихвата е живеещо в България физическо лице?

Имам предвид "Stock Yield Enhancement Program" на Interactive Brokers в частност.

Какво може да се обърка, ако се получават такива лихви?

В коя категория най-добре влиза този доход?

* Възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
* Лихви
* Други

В закона (ЗДДФЛ) пише:

7. "Лихва" е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации.

Тъй като не е уточнено дали дългът трябва да е във валута или в друго (финансови активи) може да приемем, че "лихва" по смисъла на закона е и лихвата по дългове във връзка с дадени назаем акции и други борсово търгувани финансови активи. Но следва да се провери в друг закон дали има дефиниция за „дълг“.

Може ли дългът да е във финансови активи, а не във валута (по смисъла на закона)?

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? TaNikKa Профил 11.02.2022 14:06

Притежавани дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към края на финансовата година
I Облигации:
1.Краткосрочни корпоративни облигации;
2.Дългосрочни корпоративни облигации;
3.Общински облигации- дългосрочни и краткосрочни.
II ДЦК:
1.Дългосрочни;
2.Краткосрочни.
IIIДруги дългови инструменти и права.
IV Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица.

Примерно за институционален сектор- посредници на ЦК; дружества-АДСИЦ; управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг; факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл.нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управлява, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия във всички групирани по-горе групи, с изключение на IV./ за IV е без номинална стойност/ се изисква номиналната стойност, стойност преди последната преоценка, преоценена стойност към края на. финансовата година.

Начислената лихва се записва към финансовия инструмент, по който се начислява.

В III. Други дългови инструменти и права се включват всички останали сделки с търгуеми дългови инструменти и права различни от компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.

Същите се посочват и като суми във Вземания и Задължения , включително и за търговски кредити и предоставени или получени аванси (вкл. начислените лихви) по степен на изискуемост взависимост от времето на издаването им до настъпване на падежа, с изключение на Други вземания и други задължения, включително за ЦК и начислени лихви, където са без степен на изискуемост.

Във финансови активи по номинални стойности, стойности преди преоценката и съответно преоценена стойност се посочват в съответната национална валута на страната членка на ЕС.
Относно задължението за регистрацията по ЗДДС на предприятия , евентуално чл.10 от ЗДДС и съответните му препратки към другите членове на ЗДДС.

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? astora Профил Изпрати email 11.02.2022 15:28

Отговор на TaNikKa(11.02.2022 14:06):
TaNikKa каза:
Притежавани дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към края на финансовата година
I Облигации:
1.Краткосрочни корпоративни облигации;
2.Дългосрочни корпоративни облигации;
3.Общински облигации- дългосрочни и краткосрочни.
II ДЦК:
1.Дългосрочни;
2.Краткосрочни.
IIIДруги дългови инструменти и права.
IV Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица.

Примерно за институционален сектор- посредници на ЦК; дружества-АДСИЦ; управляващи дружества; предприятия за фин...
ТОВА СИ ГО КОПИРАЛА ОТ НЕКЬДЕ. ПИЯНСКАТА ТИ ГЛАВА НЕ МОЖЕ ДА РОДИ ТОЛКО НЕЩА

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? TaNikKa Профил 11.02.2022 19:24

Отговор на astora(11.02.2022 15:28):
astora каза:
ТОВА СИ ГО КОПИРАЛА ОТ НЕКЬДЕ. ПИЯНСКАТА ТИ ГЛАВА НЕ МОЖЕ ДА РОДИ ТОЛКО НЕЩА


Тебе какво те интересува? Тук изпитна сесия ли я? Ти изпитващия ли си? Къде се криеш напиши, да ти разкачат твоята трезва глава, че ти е излишна и нямаш норма?

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? TaNikKa Профил 11.02.2022 19:49


Отговор на riko32(11.02.2022 02:18):
riko32 каза:
Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са по смисъла на закона (ЗДДФЛ) и получаването им води ли до задължение за ДДС регистрация, ако платецът на лихвите е фирма от Унгария, а получателят на лихвата е живеещо в България физическо лице?

Имам предвид "Stock Yield Enhancement Program" на Interactive Brokers в частност.

Какво може да се обърка, ако се получават такива лихви?

В коя категория най-добре влиза този доход?

* Възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
* Лихви
* Други...


rico 32, по смисъла на ЗДДФЛ върху доходи от лихви се дължи данък, вкл. и върху начислените лихви по спестовни влогове на физическите лица.
Определи източникът на доход по ЗДДФЛ за физическото лице, чийто център на жизнени интереси е в България и се ориентирай в Приложенията на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ. Предприятието в Унгария ще си попълни справките, за които съм ти дала теоретични данни за годишната отчетност по-горе в коментара от 14:06.

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? astora Профил Изпрати email 11.02.2022 21:05

Отговор на TaNikKa(11.02.2022 19:49):
TaNikKa каза:rico 32, по смисъла на ЗДДФЛ върху доходи от лихви се дължи данък, вкл. и върху начислените лихви по спестовни влогове на физическите лица.
Определи източникът на доход по ЗДДФЛ за физическото лице, чийто център на жизнени интереси е в България и се ориентирай в Приложенията на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ. Предприятието в Унгария ще си попълни справките, за които съм ти дала теоретични данни за годишната отчетност по-горе в коментара от 14:06.
ТИ ОСВЕМ КСАНАКС И РАКИЯ ДРУГО НЕ МОЖЕШ ДА ИЗМИСЛИШ

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? TaNikKa Профил 11.02.2022 21:41

Отговор на astora(11.02.2022 21:05):
astora каза:
ТИ ОСВЕМ КСАНАКС И РАКИЯ ДРУГО НЕ МОЖЕШ ДА ИЗМИСЛИШ

Убитак смотан, гръмни се и не ни занимавай с анаболната ти маса! Намерил къде да си упражнява бедната риторика!

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? riko32 Профил 12.02.2022 15:00

Отговор на TaNikKa(11.02.2022 19:49):
TaNikKa каза:rico 32, по смисъла на ЗДДФЛ върху доходи от лихви се дължи данък, вкл. и върху начислените лихви по спестовни влогове на физическите лица.
Определи източникът на доход по ЗДДФЛ за физическото лице, чийто център на жизнени интереси е в България и се ориентирай в Приложенията на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ. Предприятието в Унгария ще си попълни справките, за които съм ти дала теоретични данни за годишната отчетност по-горе в коментара от 14:06.


Аз знам как да декларирам лихви в годишната данъчна декларация.

Въпросът ми е дали тези лихви са лихви по смисъла на ЗДДФЛ.

И също се интересувам дали има някакви подводни камъни със ЗДДС - дали точно този вид доход е обект на Закона за ДДС по някакъв начин (дали води до задължение за ДДС регистрация по чл. 97а или подобно). Защото за 100-200-300 лева годишно доход не си струва да наемам счетоводител, който да ми подава ДДС декларациите (или да се уча сам да ги подавам).

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? TaNikKa Профил 12.02.2022 15:43

Отговор на riko32(12.02.2022 15:00):
riko32 каза:


Аз знам как да декларирам лихви в годишната данъчна декларация.

Въпросът ми е дали тези лихви са лихви по смисъла на ЗДДФЛ.

И също се интересувам дали има някакви подводни камъни със ЗДДС - дали точно този вид доход е обект на Закона за ДДС по някакъв начин (дали води до задължение за ДДС регистрация по чл. 97а или подобно). Защото за 100-200-300 лева годишно доход не си струва да наемам счетоводител, който да ми подава ДДС декларациите (или да се уча сам да ги подавам).

По ЗДДФЛ са лихви, но по ЗДДС Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
(3) Не е независима икономическа дейност:
2. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон, по управление и контрол на юридически лица.
Доставка на финансови услуги

Чл. 46. (1) Освободена доставка е:
1. договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг;
2. договарянето на гаранции и сделки с гаранции или ценни книжа, установяващи права върху парични вземания, както и управлението на гаранции от кредитора;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г.) сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове;
4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) сделката, включително договарянето, свързана с валута, банкноти, монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на банкноти и монети, които обикновено не се използват като законно платежно средство или са с нумизматична стойност;
5. сделката, включително договарянето, свързана с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене; това не се отнася за ценни книжа, установяващи права върху стоки или услуги извън посочените в този член;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) управлението на дейността на колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове и пенсионни фондове и предоставянето на инвестиционни консултации по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и услугата, предоставена от обвързан агент на инвестиционен посредник във връзка с услугите и дейностите по чл. 33 от Закона за пазарите на финансови инструменти, когато тези услуги и дейности представляват финансови услуги, и предоставянето на инвестиционни съвети по Закона за пазарите на финансови инструменти, както и управлението на дейността на Фонд на фондовете по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и изпълнението на финансови инструменти въз основа на финансови споразумения по смисъла на чл. 38, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.);
7. сделката, включително договарянето, свързана с финансови фючърси и опции.
(2) В случаите на доставка при условията на договор за лизинг по ал. 1, т. 1 доставчикът може да избере предоставянето на кредита да е облагаема доставка.
(3) За стоките - предмет на договора за лизинг, за доставчика на финансовите услуги по ал. 1, т. 1 възниква право на приспадане на пълен данъчен кредит при спазване изискванията на чл. 71.
Доставки с право на приспадане на данъчен кредит(2) За целите на ал. 1 за облагаеми доставки се смятат и:
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) доставките на финансови услуги по чл. 46 и на застрахователни услуги по чл. 47, когато получателят на услугите е установен извън Европейския съюз или когато доставките на тези услуги са пряко свързани със стоки, за които са изпълнени условията на чл. 28.

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? jhoro Профил 12.02.2022 15:49

Отговор на TaNikKa(12.02.2022 15:43): По ЗДДФЛ са лихви, но по ЗДДС ...

Толкова излишни приказки!
Питането е за ДОД, не за ДДС!

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? TaNikKa Профил 12.02.2022 16:06

Отговор на jhoro(12.02.2022 15:49):
jhoro каза:


Толкова излишни приказки!
Питането е за ДОД, не за ДДС!


"И също се интересувам дали има някакви подводни камъни със ЗДДС - дали точно този вид доход е обект на Закона за ДДС по някакъв начин (дали води до задължение за ДДС регистрация по чл. 97а или подобно). Защото за 100-200-300 лева годишно доход не си струва да наемам счетоводител, който да ми подава ДДС декларациите (или да се уча сам да ги подавам)."

И това питане е за данък, но добавена стойност, не общ доход и оборот! И по конкретно за регистрация по ЗДДС е, но нищо- отличникът на випуска трябва да пусне някоя критика!

"Прела баба ... най опрела..."

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? Liglyo Профил 12.02.2022 18:28

Парцалетке, чл.46 за какво го изпляка?

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? astora Профил Изпрати email 12.02.2022 22:06

Отговор на Liglyo(12.02.2022 18:28):
Liglyo каза:
Парцалетке, чл.46 за какво го изпляка?
ПЬРЦАЛЕТКА РАЗБИРА ОТ ЧЛЕН 20 -22 НО НЕ ПО МАЛЬК

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? TaNikKa Профил 13.02.2022 01:10

Отговор на Liglyo(12.02.2022 18:28):
Liglyo каза:
Парцалетке, чл.46 за какво го изпляка?


Трендафиле, ти от къде разбра, че за програмни услуги от физическо лице са начислени лихви върху ФАФП? Да сложа нещо и от НК?

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? jhoro Профил 13.02.2022 01:18

Отговор на TaNikKa(13.02.2022 01:10): Трендафиле, ти от къде разбра, че за програмни услуги от физическо лице са начислени лихви върху ФАФП? Да сложа нещо и от НК?

А тая ... ФАФПла - за чий я изръси тук? Огладня ли?
Да не би да говориш за ... ЕКАФП ???

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? Liglyo Профил 13.02.2022 01:23

Отговор на astora(12.02.2022 22:06):
astora каза:
ПЬРЦАЛЕТКА РАЗБИРА ОТ ЧЛЕН 20 -22 НО НЕ ПО МАЛЬК


Не мисля, че някой би се прежалил.
Ще си го намрази после.

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? TaNikKa Профил 13.02.2022 01:49

Отговор на Liglyo(13.02.2022 01:23):
Liglyo каза:


Не мисля, че някой би се прежалил.
Ще си го намрази после.


Зрителя ще намразят! Той програмист- с дистанционно ги превключва и с гласови дистанционни команди, като не може да е навсякъде с пенсионерската си печурка, опика и счетоводните дискусии.

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? TaNikKa Профил 13.02.2022 01:51

Отговор на jhoro(13.02.2022 01:18):
jhoro каза:


А тая ... ФАФПла - за чий я изръси тук? Огладня ли?
Да не би да говориш за ... ЕКАФП ???


Финансови активи и финансови пасиви- може да се срещне и като ФАП.

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? TaNikKa Профил 13.02.2022 02:15

"Доктор гледа познава" ? Още търси в ефира "кожния" и под кожния доктор! Отговор на Liglyo(13.02.2022 01:23):

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? typtadrynka Профил 13.02.2022 10:50

Не, че ми пука особено и още по-малко ме интересува. Но ТаНикКа е единствения човек в тази тема, дал някакъв отговор, при това привидно верен.

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? Liglyo Профил 13.02.2022 11:42

Отговор на typtadrynka(13.02.2022 10:50):
typtadrynka каза:
Не, че ми пука особено и още по-малко ме интересува. Но ТаНикКа е единствения човек в тази тема, дал някакъв отговор, при това привидно верен.


Да запитам и теб - каква е целта копирането на чл.46 от ЗДДС?
Не би трябвало да е просто ей така, нали?

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? typtadrynka Профил 13.02.2022 11:45

В това си прав. Няма връзка с темата.

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? Liglyo Профил 13.02.2022 11:58

Отговор на typtadrynka(13.02.2022 11:45):
typtadrynka каза:
В това си прав. Няма връзка с темата.


То и ТаНаНайКа няма връзка с каквото и да било, ама ей на, търпим.

Какво би си казал питащият, ако зачете отговорите?
Стигаме до въпроса за ДДС. Следва ли регистрация?
Изпляскваме началото на закона за независима икономическа дейност и после, че финансовите услуги са освободена доставка.

И стигамо до това:

Не, че ми пука особено и още по-малко ме интересува. Но ТаНикКа е единствения човек в тази тема, дал някакъв отговор, при това привидно верен.

Отиваме обаче до чл.96 от закона и какво виждаме?

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

(2) Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

И какво се получава?
Че, ако човекът трябва да следи оборот за регистрация по ЗДДС, то Парцалетка би го подвела с така верния отговор, щото не е стигнала до чл.96.

Дали следва или не следва да се регистрира пичът от темата, ми е все тая. Но поне не го лъжа.

Сега, нямащата връзка със супата в главата си, ще вкара някоя тъпа рима, телевизор от соца, лелка-шефка от НСИ, и не знам си още каква простотия, но и за това ми е все тая :)))

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? typtadrynka Профил 13.02.2022 12:33

Може би, защото гледах класиката „Джуниър“ по ЬТВ Comedy, а сега ще започва „Бeтховен“ (филма за санбернара, а не композитора) и не съм чел много съсредоточено, но въпроса не беше ли, дали регистрацията е задължителна по 97а? Поне аз така разбрах въпроса.

На което Тананика отговори — да.

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? Liglyo Профил 13.02.2022 12:44

Отговор на typtadrynka(13.02.2022 12:33):
typtadrynka каза:
Може би, защото гледах класиката „Джуниър“ по ЬТВ Comedy, а сега ще започва „Бeтховен“ (филма за санбернара, а не композитора) и не съм чел много съсредоточено, но въпроса не беше ли, дали регистрацията е задължителна по 97а? Поне аз така разбрах въпроса.

На което Тананика отговори — да.


И също се интересувам дали има някакви подводни камъни със ЗДДС - дали точно този вид доход е обект на Закона за ДДС по някакъв начин (дали води до задължение за ДДС регистрация по чл. 97а или подобно)

За 97а - зачитаме какви са условията и отговаряме или не. Ама ей така да си пляснем нещо си...
Все тая. Неделя не ми е ден за Парцалетки - тетки - конфетки/от Берьозка/ - салфетки - телевизор Юность :)))

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? jhoro Профил 13.02.2022 13:08

Отговор на typtadrynka(13.02.2022 10:50): Не, че ми пука особено и още по-малко ме интересува. Но ТаНикКа е единствения човек в тази тема, дал някакъв отговор, при това привидно верен.

При така формулиран въпрос/заглавие на тема:
„Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са?“

Се сещам само за един отговор - „Совите не са това, което са!“

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? TaNikKa Профил 13.02.2022 18:57

Просто си едно долно същество - поредното! Здаваш вече багажа от системния тормоз! Отговор на Liglyo(13.02.2022 12:44):

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? TaNikKa Профил 13.02.2022 20:15

Отговор на jhoro(13.02.2022 13:08):
jhoro каза:


При така формулиран въпрос/заглавие на тема:
„Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са?“

Се сещам само за един отговор - „Совите не са това, което са!“

Много удобно не са!

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? riko32 Профил 14.02.2022 20:46


Liglyo каза:

Отиваме обаче до чл.96 от закона и ...


Смятам, че чл. 96 не ме засяга, защото инвестиционният посредник се намира в Унгария. Ако беше в България тогава щеше да ме засяга.

Но пък ако греша и мястото на сделката е в България - тогава ме засяга. Сложно става.

Не ми е ясно на какво основание няма да се налага да правя ДДС регистрация по чл. 97а.

Според мен комисионните, таксите и лихвите във връзка с отдаване назнаем на акции и други финансови активи (ETFs), са "освободена доставка" на основание първа и/или трета точка:


Чл. 46. (1) Освободена доставка е:
1. договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг;
2. договарянето на гаранции и сделки с гаранции или ценни книжа, установяващи права върху парични вземания, както и управлението на гаранции от кредитора;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г.) сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове;Понеже в първа точка не е уточнено дали кредитът ще е във валута, в акции, в дялове от ETFs. А изобщо "крекдит" възможен ли е в нещо друго, различно от валута?

Според трета точка сделката, вкл. договоарянето, свързана с дългове е освободена доставка.

Според мен фразата „сделката, вкл. договарянето“ означава, че такси, комисионни и лихви (във връзка с тези сделки) са освободена доставка.

На същото основание (точка 3) банковите такси за банкови преводи са освободена доставка (не се обалагат с ДДС).

Но аз не съм специалист, искам да разбера какво казват специалистите.

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? TaNikKa Профил 14.02.2022 21:51

rico32,
И как акции на заем? Ами ако са поименни?
Но какво се чудя! Преди десетина -тринадесет години когато се занимавах и с документите на ЕРД и задължително периодично през годината във ветеринарната служба се подават данни с паспортите, ваксинациите, кръвните проби на магнитен носител, първо влязох в стадото, отметнах ги, въведох данните на носителя и като отидох да ги въведат в регистъра, при проверката се оказа, че един бик е дръпнат електронно от националната система в Шумен. А те не могат да напускат населеното място без пътен лист, подписан и от ветеринарния лекар.

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? Маграт Профил 15.02.2022 09:47

По отношение на ДДС-регистрацията следва да определите мястото на изпълнение на финансовата услуга по реда на чл.21. При получател ДЗЛ мястото на изпълнение е страната, където той е установен, тоест не би следвало да участват в оборота по чл.96.

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? riko32 Профил 20.02.2022 16:34

Отговор на Маграт(15.02.2022 09:47):
Маграт каза:
По отношение на ДДС-регистрацията следва да определите мястото на изпълнение на финансовата услуга по реда на чл.21. При получател ДЗЛ мястото на изпълнение е страната, където той е установен, тоест не би следвало да участват в оборота по чл.96.


Оборота не ме притеснява, ще са стотици евро, няма да надвишат 50 000.

Повече ме притеснява да не възникне по чл. 97а (там няма изискване за оборот).
 

 RE: Лихвите от дадени на заем акции лихви ли са? Маграт Профил 23.02.2022 11:09

Да, за съжаление май има основание за регистрация по чл.97а.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци