Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. ГФО на ЕТ

 ГФО на ЕТ je4eto Профил 30.06.2022 21:18

Здравейте! ЕТ-та обявяват ли ГФО в Агенция по вписванията?

 RE: ГФО на ЕТ TaNikKa Профил 30.06.2022 21:31

(3) Годишният финансов отчет на едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите.

Чл. 38. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 септември на следващата година;

Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период;

 RE: ГФО на ЕТ BokoKoko Профил 30.06.2022 22:00

Да добавя само за copy/paste по-горе от де иде:

Закон за счетоводството
Обн. ДВ. бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. ДВ. бр. 74 от 20.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 95 от 29.11.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 6.12.2016 г., изм. ДВ. бр. 85 от 24.10.2017 г., изм. ДВ. бр. 92 от 17.11.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 5.12.2017 г., изм. ДВ. бр. 15 от 16.02.2018 г., доп. ДВ. бр. 22 от 13.03.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27.11.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 12.02.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 37 от 7.05.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 96 от 6.12.2019 г., доп. ДВ. бр. 26 от 22.03.2020 г., изм. ДВ. бр. 104 от 8.12.2020 г., доп. ДВ. бр. 105 от 11.12.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 5.03.2021 г.

 RE: ГФО на ЕТ astora Профил Изпрати email 30.06.2022 22:05

Отговор на TaNikKa(30.06.2022 21:31):
TaNikKa каза:
(3) Годишният финансов отчет на едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите.

Чл. 38. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:
1. (изм....
Браво на дрьтия травестит един пьт да уцели

 RE: ГФО на ЕТ TaNikKa Профил 30.06.2022 22:14

Отговор на astora(30.06.2022 22:05):
astora каза:
Браво на дрьтия травестит един пьт да уцели


Изчезни, досадник оглупял.
 

 RE: ГФО на ЕТ TaNikKa Профил 30.06.2022 22:26

Отговор на je4eto(30.06.2022 21:18):
je4eto каза:
Здравейте! ЕТ-та обявяват ли ГФО в Агенция по вписванията?

Или ЕТ, които се облагат за дейности с патентен данък по Закона за местните данъци и такси и не са регистрирани по ЗДДС попадат в обхвата на чл.38ал.9 т.1от ЗСч.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство