Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Корекция на ГДД по чл.92 от ЗКПО

 Корекция на ГДД по чл.92 от ЗКПО pipilotka123 Профил 23.07.2022 18:18

Трябва да подам корекция на ГДД за 2021г. с промяна на данъчния резултат. Съответно ГОД в НСИ. Първо в НСИ ли трябва да направя корекцията (дават ли нов входящ номер?) и след това да променя ГДД? И в НСИ ще мога ли да правя корекция върху стария ГОД или трябва да създам нов отчет?

 RE: Корекция на ГДД по чл.92 от ЗКПО TaNikKa Профил 23.07.2022 18:45

4.3 Коригиращи отчети
След края на официалния срок за подаване на отчети по дадено изследване
системата не позволява на респонденти и счетоводни къщи повече да въвеждат,
редактират и обработват отчети по това изследване. За някои изследвания,
обаче, след края на официалния срок за подаване на отчети системата ще
позволява подаване на коригиращи отчети.
Не всички изследвания ще позволяват подаване на коригиращи отчети. Списъкът
на изследванията, за които ще може да се подават коригиращи отчети, се
определя от НСИ.
Така например, през кампания ГОД-2020 могат да се подават коригиращи отчети
по изследвания НФ1, НФ2, НСЦ, ЗАС, ИНВ, ПОД и ПФ, но няма да може да се
подават коригиращи отчети на бюджетни предприятия и банки (по изследване
БПБ) или на предприятия в ликвидация (по изследвания ЛИКВ и ЛИКВ2), а също и
коригиращи консолидирани отчети.
Коригиращи отчети могат да се подават само след края на официалния срок за
подаване на отчети по съответното изследване, но не по късно от определена
дата (обикновено до 30 септември на същата година). Коригиращи отчети за
предишни години нe може да се подават.
Важно: Коригиращ отчет за дадено предприятие може да подаде само
самото предприятие, изрично упълномощената от него счетоводна къща
(която е регистрирана в системата като упълномощена от
предприятието) или счетоводната къща, подала „нормалния”
(некоригиращ) отчет на предприятието.
При създаване на коригиращ отчет системата автоматично копира в него всички
данни, въведени в съответния успешно приключен отчет на предприятието по
това изследване, така че да не се налага потребителят да въвежда целия отчет
отначало, а само да въведе необходимите промени в данните на отчета.
Процесът на обработване на коригиращите отчети се различава от този на
„нормалните” (некоригиращи) отчети. За разлика от „нормалните” (некоригиращи)
отчети, които респондентите и счетоводните къщи сами обработват и приключват
(статус „Успешно обработен”), приключването на коригиращите отчети се
извършва от служители на НСИ. Респондентите и счетоводните къщи въвеждат и
валидират коригиращите отчети, след което трябва да ги предадат на НСИ (чрез
бутона в главния екран за работа с отчети). Служители на НСИ
след това ще прегледат промените в коригиращите отчети и ако преценят, че те
са допустими, ще приключат отчетите. При преминаване на коригиращ отчет в
статус „Успешно обработен” системата автоматично игнорира съответния
„нормален” (некоригиращ) отчет на предприятието и го заменя с коригиращия.
Предприятието-респондент и счетоводната къща, въвели и подали коригиращия
отчет, ще получат уведомление по електронната поща, когато в НСИ бъде
приключен или отхвърлен коригиращия отчет. Отговор на pipilotka123(23.07.2022 18:18):
 

 RE: Корекция на ГДД по чл.92 от ЗКПО pipilotka123 Профил 23.07.2022 18:47

Благодаря!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци