Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Гореща тема! Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ

 Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ Tosho1 Профил 15.11.2022 17:48

Здравейте, бихте ли ми разтълкували текста на посоченото основание: " ... и за новата работа получава по-ниско трудово възнаграждение от възнаграждението на предишната работа, има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения съгласно отделен закон." и най-вече: " ... съгласно отделен закон ..."

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ TaNikKa Профил 15.11.2022 20:26

Съгласно нормите на закона, уреждащ правоотношенията в съответната агенция, институт, или друга организационна единица.

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ Tosho1 Профил 15.11.2022 23:12

Това какво трябва да значи за една частна фирма? Човекът до сега е бил на заработка, сега ще е на щатна заплата?

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ bonou2 Профил 16.11.2022 10:26

Кодекс за социално осигуряване:
Парично обезщетение при трудоустрояване
Чл. 47. (1) При трудоустрояване поради временно намалена работоспособност вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест на осигурения се изплаща парично обезщетение, ако на новата работа се намали трудовото му възнаграждение.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Дневното парично обезщетение е в размер на разликата между полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение през 18-те календарни месеца, предхождащи месеца на трудоустрояването, но не повече от среднодневния размер на максималния месечен осигурителен доход, и получаваното среднодневно брутно трудово възнаграждение след трудоустрояването. Когато осигуреният е работил по-малко от 18 месеца до деня на трудоустрояването, обезщетението се определя като разлика между среднодневното възнаграждение, определено по чл. 41, и получаваното среднодневно брутно трудово възнаграждение след трудоустрояването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Паричното обезщетение по ал. 1 и 2 се изплаща за времето на трудоустрояването, но за не повече от 6 месеца.

Отговор на Tosho1(15.11.2022 23:12):
Tosho1 каза:
Това какво трябва да значи за една частна фирма? Човекът до сега е бил на заработка, сега ще е на щатна заплата?

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ Tosho1 Профил 16.11.2022 11:01

Отговор на bonou2(16.11.2022 10:26):
bonou2 каза:
Кодекс за социално осигуряване:
Парично обезщетение при трудоустрояване
Чл. 47. (1) При трудоустрояване поради временно намалена работоспособност вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест на осигурения се изплаща парично обезщетение, ако на новата работа се намали трудовото му възнаграждение.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.201...


Съгласен съм, но тук става въпрос за обезщетение за временно намалена работоспособност, което мисля се изплаща от НОИ. Не е ли така?

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ bonou2 Профил 16.11.2022 11:07

Питахте за чл.320 и кой е "отделният закон".
Това е КСО, чл.47.

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ Tosho1 Профил 16.11.2022 11:31

Отговор на bonou2(16.11.2022 11:07):
bonou2 каза:
Питахте за чл.320 и кой е "отделният закон".
Това е КСО, чл.47.


Така е благодаря за отговора, но кой изплаща обезщетението по чл.47 от КСО? Не е ли НОИ?

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ bonou2 Профил 16.11.2022 12:02

Да, НОИ е.

Отговор на Tosho1(16.11.2022 11:31):
Tosho1 каза:


Така е благодаря за отговора, но кой изплаща обезщетението по чл.47 от КСО? Не е ли НОИ?

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ Tosho1 Профил 16.11.2022 13:34

Отговор на bonou2(16.11.2022 12:02):
bonou2 каза:
Да, НОИ е.
Благодаря!

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ TaNikKa Профил 16.11.2022 14:17

И какъв закон е кодекса за социално осигуряване? Закона за пенсиите не е действащ.
Да не е за чл.216, ал.3 от КТ при преместване на работа в друго населено място на работник или служител, преместен на постоянна работа там не по негова молба?

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ TaNikKa Профил 16.11.2022 14:48

Отговор на Tosho1(15.11.2022 23:12):
Tosho1 каза:
Това какво трябва да значи за една частна фирма? Човекът до сега е бил на заработка, сега ще е на щатна заплата?


И останаха ли частни фирми? Не станаха ли и те служебно държавни, служебно общински?

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ Tosho1 Профил 16.11.2022 14:53

Отговор на TaNikKa(16.11.2022 14:17):
TaNikKa каза:
И какъв закон е кодекса за социално осигуряване? Закона за пенсиите не е действащ.
Да не е за чл.216, ал.3 от КТ при преместване на работа в друго населено място на работник или служител, преместен на постоянна работа там не по негова молба?


🤔 Хъмм ... Това пък какво общо има ... 🤔

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ bonou2 Профил 16.11.2022 14:58

Нищо общо, така си пише госпожата, не я четете.

Отговор на Tosho1(16.11.2022 14:53):
Tosho1 каза:


🤔 Хъмм ... Това пък какво общо има ... 🤔

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ astora Профил Изпрати email 16.11.2022 15:49

Отговор на TaNikKa(16.11.2022 14:17):
TaNikKa каза:
И какъв закон е кодекса за социално осигуряване? Закона за пенсиите не е действащ.
Да не е за чл.216, ал.3 от КТ при преместване на работа в друго населено място на работник или служител, преместен на постоянна работа там не по негова молба?
Ти си пила нафта

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ astora Профил Изпрати email 16.11.2022 15:58

Отговор на Tosho1(15.11.2022 17:48):
Tosho1 каза:
Здравейте, бихте ли ми разтълкували текста на посоченото основание: " ... и за новата работа получава по-ниско трудово възнаграждение от възнаграждението на предишната работа, има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения съгласно отделен закон." и най-вече: " ... съгласно отделен закон ..."
Прочети и Наредба за трудоустрояване

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ Tosho1 Профил 16.11.2022 19:58

Отговор на astora(16.11.2022 15:58):
astora каза:
Прочети и Наредба за трудоустрояване

Благодаря за насоката! В крайна сметка всичко препраща към КСО и окончателно си затвърждавам коментара, които направих с "bonou2": Разликата се изплаща като обезщетение от НОИ.
Благодаря за помощта!

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ TaNikKa Профил 17.11.2022 11:36

Отговор на Tosho1(16.11.2022 14:53):
Tosho1 каза:


🤔 Хъмм ... Това пък какво общо има ... 🤔


Има дотолкова, доколкото тъй или иначе се начисляват и изплащат обезщетенията от НОИ при трудоустрояване и в случаите по чл.47ал.1 от КСО. И ако в случай, че са изплатени върху по-високото трудовото възнаграждение, а се окаже, че работи в тоя период на работа с по- ниско трудово възнаграждение и трябва да са върху разликата между по- високото и по- ниското трудово възнаграждение, е по- вероятно да става въпрос за недобросъвестно получени обезщетения и съответно възстановяването им.

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ astora Профил Изпрати email 17.11.2022 16:22

Отговор на TaNikKa(17.11.2022 11:36):
TaNikKa каза:


Има дотолкова, доколкото тъй или иначе се начисляват и изплащат обезщетенията от НОИ при трудоустрояване и в случаите по чл.47ал.1 от КСО. И ако в случай, че са изплатени върху по-високото трудовото възнаграждение, а се окаже, че работи в тоя период на работа с по- ниско трудово възнаграждение и трябва да са върху разликата между по- високото и по- ниското трудово възнаграждение, е по- вероятно да става въпрос за недобросъвестно получени обезщетения и съответно възстановяването им.
Ти нямаш два петька осигурителен стаж няма да взимаш отношение по казуси от ксо-----И какъв закон е кодекса за социално осигуряване? Закона за пенсиите не е действащ.
Да не е за чл.216, ал.3 от КТ при преместване на работа в друго населено място на работник или служител, преместен на постоянна работа там не по негова молба?
 

 RE: Тълкуване чл.320, ал.2 от КТ TaNikKa Профил 17.11.2022 21:28

Отговор на astora(17.11.2022 16:22):
astora каза:
Ти нямаш два петька осигурителен стаж няма да взимаш отношение по казуси от ксо


Що не отидеш да се прегледаш цялостно на врач! На някои хора им хлопат дъските, ама твоите дъски въобще ги няма, папагал говорящ. Като си пенсионер да не ти е Кодекса за социално осигуряване пенсионерския устав, крадлив мангал юдеев?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения