Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Отчетна стойност

 Отчетна стойност soreshn Профил 08.01.2023 14:46

Здравейте!
Фирмата ни купих парцел незастроена земледелска земя. Отчетната стойност е сума:
цената според нотариален акт + местен данък + цена за вписване в Агенция по вписване, общо 86000 Лв.

Размерът такса за смет е 10 промила върху данъчната оценка или върху отчетна стойност, в зависимост по-голямото. Така че такса за смет ще бъде 860 Лв годишно, така ли? Възможна ли такава гигантска такса?! Има ли някакъв начин да я намаляваме?

И вторият въпрос, свъзван с първия.
Подадох декларация 2, че няма да ползваме парцела през цялата 2023 година. НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община гласи че

(2) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година и лицата по чл. 18, ал. 4, ал. 6 и ал. 7, са подали декларация по образец (Декларация № 2) за това обстоятелство в отделите "Местни данъци и такси" на Дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" по местонахождение на имота.

Обаче служителка каза че освободяване от такса няма да бъде, само намаление. Тя права ли е?

Благодаря предварително за отговори.

 RE: Отчетна стойност XXXXX Профил 08.01.2023 15:01

Съвсем възможно е такса смет да е такава.
Да, неползването на имота не Ви освобождава от цялата такса смет, а само от някои нейни компоненти. В нашата община имаше разяснение какво точно включва такса смет (сметоизвозване, почистване, благоустрояване и т.н.), какво е свързано с ползването на имота и какво със собствеността. Потърсете информацията във Вашата община

 RE: Отчетна стойност TaNikKa Профил 08.01.2023 15:12

Не ми се търси из закона, но незастроените земеделски земи извън регулациите на населените места не бяха ли освободени от данък сгради и такса битови отпадъци.
Само в справките на годишния отчет се попълват данни за отчетната им стойност.
Ако подлежат на облагане, то би трябвало да има и възможност за определяне на таксата за битови отпадъци взависимост от избора на съдове за битови отпадъци и честотата на извозванията им за определените райони в общината.

 RE: Отчетна стойност astora Профил Изпрати email 08.01.2023 18:05

Отговор на TaNikKa(08.01.2023 15:12):
TaNikKa каза:
Не ми се търси из закона, но незастроените земеделски земи извън регулациите на населените места не бяха ли освободени от данък сгради и такса битови отпадъци.
Само в справките на годишния отчет се попълват данни за отчетната им стойност.
Ако подлежат на облагане, то би трябвало да има и възможност за определяне на таксата за битови отпадъци взависимост от избора на съдове за битови отпадъци и честотата на извозванията им за определените райони в общината.
Абе с тебе не може да се спори, особено при 12-13 успешно издържани триетапни конкурса и класирания

 RE: Отчетна стойност TaNikKa Профил 08.01.2023 19:45

Отговор на astora(08.01.2023 18:05):
astora каза:
Абе с тебе не може да се спори, особено при 12-13 успешно издържани триетапни конкурса и класирания

Само малко си досаден и нагъл. Внимавай ще вземеш и купата за ударник- пенсионер с ТЕЛК. В правова държава нямаше да излезеш от специализираните места за убийци- рецидивисти, а не да си продължаваш мизериите. Нещастник!

 RE: Отчетна стойност TaNikKa Профил 08.01.2023 20:07

В същност таксата за битови отпадъци се определя като сума на промилите определени за следните подуслуги:
- сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци;
- обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; и
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Без значение дали ще се ползва имота през следващата отчетна година или ще се изберат някакви съдове за битови отпадъци, взависимост от обема им и честотата на извозването им, то за имотите за които се начислява и дължи таксата за битови отпадъци в годишен размер, освобождаване от определените промили за подуслуга поддържане чистотата на териториите за обществено ползване няма.
Горното, разбира се не се отнася за необлагаемите с данък недвижими имоти, както и недвижимите имоти с местонахождения, където не се предоставят услугите с подуслугите за определяне на таксата за битови отпадъци. Отговор на soreshn(08.01.2023 14:46):

 RE: Отчетна стойност astora Профил Изпрати email 08.01.2023 20:08

Отговор на TaNikKa(08.01.2023 19:45):
TaNikKa каза:

Само малко си досаден и нагъл. Внимавай ще вземеш и купата за ударник- пенсионер с ТЕЛК. В правова държава нямаше да излезеш от специализираните места за убийци- рецидивисти, а не да си продължаваш мизериите. Нещастник!
Котенце в нета не намерих триетапни конкурси , а ти си участвала у 12-13 , Нема такива конкурси , ти нещо ни будалкаш

 RE: Отчетна стойност TaNikKa Профил 08.01.2023 20:10

Отговор на astora(08.01.2023 20:08):
astora каза:
Котенце в нета не намерих триетапни конкурси , а ти си участвала у 12-13 , Нема такива конкурси , ти нещо ни будалкаш

Има закон и наредба където много подробно и ясно са записани условията за конкурси и разликите им с подбори.
Може и да си намериш цаката! Не се иска много!

 RE: Отчетна стойност astora Профил Изпрати email 08.01.2023 20:17

Отговор на TaNikKa(08.01.2023 20:10):
TaNikKa каза:

Има закон и наредба където много подробно и ясно са записани условията за конкурси и разликите им с подбори.
Може и да си намериш цаката! Не се иска много!
и ти участва

 RE: Отчетна стойност soreshn Профил 08.01.2023 23:57

"Горното, разбира се не се отнася за необлагаемите с данък недвижими имоти" (извинете, не разбрах как да направя цитата) - това също е въпрос.

Според чл.10 aл.3 ЗMДT "He се облагат c данък земеделските земи и горите, c изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен".
Парцелът ни е земледелска земя, незастроена. Обаче служителка в данъчния отдел каза че този чл.-ал. ЗМДТ не се отнася към него защото категория на земя е 0.
Служителка отказа да ми каже кой закон определя това. Вместо това тя ми предложи да вземам обратно декларацията, ако не искам да декларирам парцела. Тя права ли е, че земя с категория 0 се облага с данък? И деклариране не е ли задължително независимо дали трябва да се плаща данък?

 RE: Отчетна стойност TaNikKa Профил 09.01.2023 09:08

Няма такава категория земеделска земя- нулева. Значи за горскорастителния пояс, богатство и влага на категориите земеделски земи и типа на месторастене при преобладаващите характеристики има код 0, но той се отнася за много бедни и сухи земеделски земи-високопланински- категории VIII, IX и Х-та.
Тия да не категоризираха и земеделските земи под водните басейни с категория на земеделската земя- нулева?

Функционалния тип на населеното място може да е нулев.
Към землището на кое населено място е записано в нотариалния акт, че принадлежи конкретната земеделска земя? В столична община се обслужват и населени места с различен от нейния функционален тип? Отговор на soreshn(08.01.2023 23:57):

 RE: Отчетна стойност TaNikKa Профил 09.01.2023 10:02

Доколкото данъкът върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци се декларират и внасят в едни и същи срокове, то първоначалното деклариране при придобиването на недвижим имот става с данъчна декларация.
В случай, че конкретния недвижим имот не е освободен от облагане, а е необлагаем с данък върху недвижимите имоти, то какво трябва да се декларира с декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти. Ще се декларира когато се промени някое обстоятелство водещо до преминаването на недвижимия имот към облагаемите с данък върху недвижимите имоти, съответно такса за битови отпадъци. Отговор на soreshn(08.01.2023 23:57):
 

 RE: Отчетна стойност TaNikKa Профил 10.01.2023 13:36

Проверете си предварително задължението за деклариране на недвижимия имот- незастроена земеделска земя, понеже тенденцията за увеличаване на собствените общински приходи след членството в съюза е от имуществени данъци и съществува вероятност и да обложат и необлагаемите декларирани.
Данъчните декларации и те се въвеждат на норма като набор на текст за време и рядко контрола е различен от програмните контроли, а и заплатаджиите- кариеристи и чакащите да се освободи вакантно работно място трудоустроени пенсионери не остават никой да работи коректно. Отговор на soreshn(08.01.2023 14:46):
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци