Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Декл. по чл.55ал. от ЗДДФЛ до 31.01.2023

 Декл. по чл.55ал. от ЗДДФЛ до 31.01.2023 RAFAELA Профил Изпрати email 29.01.2023 21:44

Цитат"Знаете ли, че до 31-ви януари трябва да подадете: декл. по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за данъци за IV-то тримесечие на 2022 г. + приложения 1 и 2 към нея?

Освен това, също до 31-ви януари трябва да внесете и дължимите данъци, да подадете декларация в OSS за IV-то тримесечие на 2022 г., справка-декларация по ЗДДС за месец декември 2022 г., както и декларация по чл. 61р от ЗМДТ за 2022 г. и по чл. 61н за 2023 г.?"

Въпросът ми е кои лица трябва да подадат тази декларация?

 RE: Декл. по чл.55ал. от ЗДДФЛ до 31.01.2023 BokoKoko Профил 29.01.2023 22:15

Пускам в гуглето да търси "ЗДДФЛ ЛЕКС". После ctrl+F и "чл.55"
После copy/paste тука. Че ме мързи да четем...

Задължение за подаване на декларацията за дължими данъци
Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Декларацията по ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, освен в случаите по чл. 67, ал. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В декларацията по ал. 1 не се посочва дължимият от работодателите данък за доходи от трудови правоотношения, за който се подава информация по ред и по начин, определени в наредба, издадена от министъра на финансите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Декларацията по ал. 1 не се подава от предприятия, за които се прилага схема за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси на дължимите данъци по този закон.
 

 RE: Декл. по чл.55ал. от ЗДДФЛ до 31.01.2023 RAFAELA Профил Изпрати email 29.01.2023 22:22

Благодаря ви!
Приятна вечер.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци