Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Притежавани акции в ГДД по чл. 50

 Притежавани акции в ГДД по чл. 50 scheti2 Профил 20.02.2023 17:53

В приложение 8 на ГДД се декларират притежавани акции в чужбина. А декларират ли се някъде акции притежавани в България? Конкретно ме интересува за фондове на Амунди закупени от българска банка, които са свързани а американски борсови индекси.

 RE: Притежавани акции в ГДД по чл. 50 TaNikKa Профил 21.02.2023 04:38

Вие понеже оправихте декларациите по ЗДДФЛ, вече питате и за отчетността на финансови и застрахователни институции.
Да не сте попаднали в статистическа извадка за анкетиране с анкета "Здравно интервю" с чуденки по въпроса: Каква риба консумирате най-често?
И във възможните отговори и барамунди ?

В Приложение 5 с код 508, но като ги продадете или замените, не като ги притежавате. Отговор на scheti2(20.02.2023 17:53):
 

 RE: Притежавани акции в ГДД по чл. 50 marto47 Профил 10.04.2023 20:06

Отговор на scheti2(20.02.2023 17:53):
scheti2 каза:
В приложение 8 на ГДД се декларират притежавани акции в чужбина. А декларират ли се някъде акции притежавани в България? Конкретно ме интересува за фондове на Амунди закупени от българска банка, които са свързани а американски борсови индекси.


Тези "фондове на Амунди" какъв ISIN код имат? Съмнявам се да са български. Ако започва кода им с LU значи са люксембургски. Ако започваше кода им с BG щях да приема, че са български.

Договорният фонд е дружество. Следователно дяловете от него са дялове от дружества и се декларират (ако се притежават към 31 декември на данъчната година).

А пък ако искате ги наричайте акции, дали ще ги декларирате като акции или дялове не е съществено. Глоба за неправилно попълнена таблица с притежаваните акции и дялове няма. Но има за неподадена годишна декларация (задължението за деклариране води до възникване на задължение за подаване на данъчна декларация).

Чуждите акции и дялове може да ги разпечатате на хартия и ако искате на връх Шипка в един трезор може да ги заровите (на най-българското място), това няма да ви освободи от задължението да декларирате притежаването им. Това, че българска банка съхранява информацията за това, че сте собственик на чуждите дялови участия в дружества или сте собственик на акции в чужбина не отменя задължението ви да декларирате притежаването им.

Ако този фонд снесе дивидент ще има и задължение да се декларира този дивидент и да се плати данък (защото най-вероятно не му е удържан данък дивидент). По принцип се избягват фондовете, изплащащи дивиденти (по тази причина), обаче има и плащащи дивиденти, внимавайте.

Продажбата не се декларира и не се облага (нито загубата от продажбата намалява данъчната основа от акции и дялове). Защото:


§ 1. По смисъла на този закон:

...

11. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Разпореждане с финансови инструменти" за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:

....

б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;


Приемам, че тези фондове на Амунди отговарят на буква "б".

(Само за целите на СПБ-8 има значение дали притежавате акциите/дяловете чрез инвестиционен посредник в чужбина или с български инвестиционен посредник. СПБ-8 към БНБ и данъчна декларация към НАП са съвсем различни неща.)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци