Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. преизчисляване в лева за целите на деклариране на печалбата от продажба на акции

 преизчисляване в лева за целите на деклариране на печалбата от продажба на акции marto47 Профил 10.04.2023 19:41

Първо уточнявам някои допускания за данъкоплатеца:

* Физическо лице, което не е търговец, не извършва търговска дейност по занятие.

* Разбира се живее в България (тук е данъчно задължен, за простота приемаме, че през цялата година).

* Прави сделките с онлайн платформа на борса в САЩ (NASDAQ, NYSE) чрез популярен инвестиционен посредник (примерно Interactive Brokers). Тези сделки не се считат търговска дейност по занятие.

* Сметката е в долари USD. (Всъщност тя е мултивалутна, но в случая имаме долари само.)

* Когато се изпълни поръчката за покупка на акции салдото по сметката му при инвестиционния посредник веднага се коригира. Примерно купува акции за $1000 и салдото по сметката му намалява веднага с $1000. И акциите се появяват в списъка с активи, които притежава.

* Когато се изпълни поръчката за продажба на акции акциите изчезват от списъка с активи, които притежава. А салдото по сметката му се повишава. Примерно продал е акциите за $1100 - салдото му моментално се вдига (при изпълнение на поръчката) с $1100. Тези долари не може да ги тегли веднага (преди сетълмента), но може с тях да купи друга акция или друг актив (при условие, че работното време не е свършило и няма други форсмажорни обстоятелства). (Има и една особеност - следващите акции, които е купил, не може да ги продаде преди сетълмента на продажбата. Това е "Free Riding Rule".)

* Сетълментът на акциите става по метода T+2. Тоест два дена (работни) след изпълнение на поръчката се вписват данните за новия собственик и той започва да има право да гласува и да получава дивиденти. Обаче обърнете внимание, че правото да се продадат акциите (правото на новия собственик да ги продаде) се придобива още преди приключване на сетълмента.

* Курсът на БНБ за долара се колебае (защото и пазарният курс също се колебае):

- към деня на изпълнение на поръчката за придобиване е $1,50
- към деня на сетълмента при придобиване е $1,51
- към деня на изпълнение на поръчката за продажба е $1,60
- към деня на сетълмента при продажбата е $1,61

По кой метод ще изчислим капиталовата печалба от сделката?

Как ще попълним таблицата от приложение 5, където се декларира продажбата (доход с код 508)?

Ако приложим международните счетоводни стандарти:

- трябва за преизчислим цена на придобиване по курса на БНБ към датата на изпълнение на поръчката за придобиване
- трябва за преизчислим продажната цена по курса на БНБ към датата на изпълнение на поръчката за продажба.
- трябва да сметнем разликата - това ни е печалбата от сделката

(1100×1.60)−(1000×1.50)=260

(Игнорирам проблема с комисионните за простота, представяме си, че няма такива. Иначе много се усложняват нещата.)

Ако четем само ЗДДФЛ и игнорираме международните счетоводни стандарти:

- от продажната цена в оригинална валута вадим цената на придобиване в оригиналната валута
- каквото се получи го преизчисляваме по курса на БНБ към датата на продажба (наречена дата на прехвърляне в закона).

Обаче в този случай не знаем кога е датата на продажба, защото ЗДДФЛ не е категоричен. Дали е датата на изпълнение на поръчката (когато се прехвърлят доларите и правото да се продават акциите и така да се реализира капиталова печалба/загуба) или е датата на сетълмент (когато се прехвърля правото да се гласува и да се получава дивидент).

(1100−1000)×1.61=161 // по курса от датата на сетълмент

(1100−1000)×1.60=160 // по курса от датата на изпълнение на поръчката

Може да се измислят и още начини за преизчисляване, даже съм срещал в Интернет на едно място един оригинален начин (различен от горните два - подобен на метода по международните счетоводни стандарти, само че продажната цена се преизчислява по курса на БНБ към датата на сетълмент на продажбата, а не по датата на изпълнение на поръчката за продажбата).

Интересувам се кой е традиционния начин на преизчисление.

По кой начин го правите вие? От къде научихте за него? Знаете ли за съдебна практика по този въпрос?

 RE: преизчисляване в лева за целите на деклариране на печалбата от продажба на а TaNikKa Профил 10.04.2023 20:15

Когато става въпрос за данъчно задължени лица нетърговци по ЗДДФЛ не може да се прилагат международните счетоводни стандарти. Това, че някои от тях имат регистрирани предприятия на ЕТ и си декларират тия доходи като основна икономическа дейност финансови услуги не е уточнено доколко е коректно, поради необходимите други регистрации в други регистри, но пък всеки има свободата да си декларира доходите в данъчната декларация и да си носи отговорността за декларирането им.
Колко по- ясно да е в ЗДДФЛ?

Придобиване на доходи

Чл. 11. (1) Ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането - при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;
3. получаването на престацията - за непаричен доход.
(2) В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето. Отговор на marto47(10.04.2023 19:41):

 RE: преизчисляване в лева за целите на деклариране на печалбата от продажба на а marto47 Профил 10.04.2023 20:44

Отговор на TaNikKa(10.04.2023 20:15):
TaNikKa каза:
Когато става въпрос за данъчно задължени лица нетърговци по ЗДДФЛ не може да се прилагат международните счетоводни стандарти. Това, че някои от тях имат регистрирани предприятия на ЕТ и си декларират тия доходи като основна икономическа дейност финансови услуги не е уточнено доколко е коректно, поради необходимите други регистрации в други регистри, но пък всеки има свободата да си декларира доходите в данъчната декларация и да си носи отговорността за декларирането им.
Колко по- ясно да е в ЗД...


Значи според вас един от тези начини е правилния?

(1100−1000)×1.61=161 // по курса от датата на сетълмент

(1100−1000)×1.60=160 // по курса от датата на изпълнение на поръчката

Кога е датата на прехвърляне според вас? В ЗДДФЛ не уточняват дали това е датата на изпълнение на поръчката или датата на сетълмент.

В колоната за цената на придобиване и продажната цена вие какво пишете? Долари или левове?

Ако напишете левове - цената на придобиване по курса на долара към датата на продажба ли взимате или към датата на придобиване? Датата на сетълмент или датата на изпълнение на поръчката?

Взимате ли цената на придобиване и продажната цена в лева когато формирате данъчната основа по този начин? Ако я вземете - със сигурност няма да се получи нито 160, нито 161 лева печалба.

Преди години в инструкциите за попълване на данъчната декларация пишеше, че се попълва в левове и стотинки. Затова задължително се пишеше цена на придобиване и продажна цена в лева. Сега този текст отпадна. А формулярът (електронния) даже приема подадените данни когато в десните колони сумата не е резултат от разликата между продажната цена и цената на придобиване. А преди да го либерализират тоя формуляр автоматично смяташе разликата от продажната цена и цената на придобиване и попълваше съответната кола - със загуба или печалба. Сега кой каквото си иска пише и няма валидация.

 RE: преизчисляване в лева за целите на деклариране на печалбата от продажба на а astora Профил Изпрати email 10.04.2023 20:57

Отговор на marto47(10.04.2023 20:44):
marto47 каза:


Значи според вас един от тези начини е правилния?

(1100−1000)×1.61=161 // по курса от датата на сетълмент

(1100−1000)×1.60=160 // по курса от датата на изпълнение на поръчката

Кога е датата на прехвърляне според вас? В ЗДДФЛ не уточняват дали това е датата на изпълнение на поръчката или датата на сетълмент.

В колоната за цената на придобиване и продажната цена вие какво пишете? Долари или левове?

Ако напишете левове - цената на придобиване по курса на долара към дат...
Не и се нервирайте, тя само ломоти глупости и е на всека манджа мерудия. Универсална подправка

 RE: преизчисляване в лева за целите на деклариране на печалбата от продажба на а astora Профил Изпрати email 10.04.2023 21:07

Отговор на marto47(10.04.2023 20:44):
marto47 каза:


Значи според вас един от тези начини е правилния?

(1100−1000)×1.61=161 // по курса от датата на сетълмент

(1100−1000)×1.60=160 // по курса от датата на изпълнение на поръчката

Кога е датата на прехвърляне според вас? В ЗДДФЛ не уточняват дали това е датата на изпълнение на поръчката или датата на сетълмент.

В колоната за цената на придобиване и продажната цена вие какво пишете? Долари или левове?

Ако напишете левове - цената на придобиване по курса на долара към дат...
Или не среляйте по пианиската тя толко си може

 RE: преизчисляване в лева за целите на деклариране на печалбата от продажба на а TaNikKa Профил 10.04.2023 21:50

Отговор на marto47(10.04.2023 20:44):
marto47 каза:


Значи според вас един от тези начини е правилния?

(1100−1000)×1.61=161 // по курса от датата на сетълмент

(1100−1000)×1.60=160 // по курса от датата на изпълнение на поръчката

Кога е датата на прехвърляне според вас? В ЗДДФЛ не уточняват дали това е датата на изпълнение на поръчката или датата на сетълмент.

В колоната за цената на придобиване и продажната цена вие какво пишете? Долари или левове?

Ако напишете левове - цената на придобиване по курса на долара към дат...


Според мен трябва да се приложи нормата на чл.11 ал.2 от ЗДДФЛ в конкретния казус. Разликата във валутните курсовете на дните, които са технологично време за обработване на транзакциите не би трябвало да намира отражение в данъчната декларация. Още повече, че се и декларират и месеци до година и половина след сделките.
А доколкото тук под поръчка се работи нещо то е по-скоро заявка и може и да не е доход при нас приход, тъй като на континента там отчета за доходи е корпоративен отчет, а не доход на данъкоплатец- гражданин.
Иначе много подготвени наблюдатели мониторинг са закачили! Смятат и начисляват приходи и коментират само от въведени поръчки. Ами аз някои поръчки не ги преобразувах в продажби, защото тъй съм си преценила да работя с програмния продукт и ги оставях в поръчки и отделно набирах документите за продажби по заявки на клиенти- търговци. Другото, което е при поръчките се попълват и натурални измерители, а не само парични измерители и до отчитане на приход от продажба натуралните измерители се променят, съответно и паричните измерители се преизчисляват взависимост от цените на стоката или обекта на сделка.

 RE: преизчисляване в лева за целите на деклариране на печалбата от продажба на а marto47 Профил 10.04.2023 23:57

Отговор на TaNikKa(10.04.2023 21:50):
TaNikKa каза:

Според мен трябва да се приложи нормата на чл.11 ал.2 от ЗДДФЛ в конкретния казус. Разликата във валутните курсовете на дните, които са технологично време за обработване на транзакциите не би трябвало да намира отражение в данъчната декларация. Още повече, че се и декларират и месеци до година и половина след сделките.


Не разбирам тези аргументи.

Нека опростим въпроса:

Продадени са акции на стойност $1100, които са купени на стойност $1000.

Курсовете на БНБ за долара са:

- към деня на изпълнение на поръчката за придобиване е $1,50
- към деня на сетълмента при придобиване е $1,51
- към деня на изпълнение на поръчката за продажба е $1,60
- към деня на сетълмента при продажбата е $1,61

Колко е капиталовата печалба в лева?
 

 RE: преизчисляване в лева за целите на деклариране на печалбата от продажба на а TaNikKa Профил 11.04.2023 02:09

Отговор на marto47(10.04.2023 23:57):
marto47 каза:


Не разбирам тези аргументи.

Нека опростим въпроса:

Продадени са акции на стойност $1100, които са купени на стойност $1000.

Курсовете на БНБ за долара са:

- към деня на изпълнение на поръчката за придобиване е $1,50
- към деня на сетълмента при придобиване е $1,51
- към деня на изпълнение на поръчката за продажба е $1,60
- към деня на сетълмента при продажбата е $1,61

Колко е капиталовата печалба в лева?

Единичния резултат като елемент от годишната данъчна основа в Приложение 5 Таблица 2 ще бъде толкова, колкото е в примера ви с прилагането на МСС изразно, защото в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ прилагането на МСС може да се покаже само в Приложение 2. Това в Приложение 5 Таблица 1 е игра с центрофугирани предприятия за вторични суровини извън новородените предприятия. И Статистиката е "Новородени и умрели предприятия"- не че новородените предприятия не са обречени на умиране с масово наетите "професорски състави" с незавършен 8-ми клас на основно образование.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци