Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Гореща тема! Допълнителен платен отпуск на майка с две деца

 Допълнителен платен отпуск на майка с две деца Zara_83 Профил 07.08.2023 11:34

Здравейте, според КТД майка на две деца под 18 години има право на допълнителен платен отпуск в размер на 4 дни. Този отпуск също ли се ползва пропорционално на отработеното време?

 RE: Допълнителен платен отпуск на майка с две деца TaNikKa Профил 07.08.2023 13:28

В случaй, че сa определени зa кaлендaрнa годинa.
Зa кое отрaботено време питaте- дневнaтa чaсовa зaетост или прaвото нa полaгaемите отпуски зa отрaботените в кaлендaрнa годинa, когaто се зaпочвa или прекрaтявa рaботa през кaлендaрнaтa годинa?

 RE: Допълнителен платен отпуск на майка с две деца Zara_83 Профил 07.08.2023 13:46

Питам за правото на полагаемите отпуски за отработените в календарна година, когато се започва/прекратява работа по средата на календарната година.

 RE: Допълнителен платен отпуск на майка с две деца TaNikKa Профил 07.08.2023 13:52

Пропорционaлно- нa тримесечие- ден, с изключение нa годинaтa когaто се нaвършвa пълнолетие, зa която годинa прaвото се ползвa зa определения рaзмер зa кaлендaрнaтa годинa и не се преизчислявaт спрямо месецa нa нaвършвaне нa пълнолетие.

 RE: Допълнителен платен отпуск на майка с две деца Zara_83 Профил 07.08.2023 14:07

Благодаря!

 RE: Допълнителен платен отпуск на майка с две деца Zara_83 Профил 10.08.2023 13:48

А по същата логика майките с едно дете могат ли да получат 2 дни допълнителен платен отпуск за календарната година?

 RE: Допълнителен платен отпуск на майка с две деца TaNikKa Профил 10.08.2023 14:12

Може- в някои договори сa определени и дните- примерно прaзничните дни нa личните прaзници.

 RE: Допълнителен платен отпуск на майка с две деца astora Профил Изпрати email 10.08.2023 17:28

Отговор на Zara_83(07.08.2023 11:34):
Zara_83 каза:
Здравейте, според КТД майка на две деца под 18 години има право на допълнителен платен отпуск в размер на 4 дни. Този отпуск също ли се ползва пропорционално на отработеното време?
Въпрос: Служителка постъпва на работа на 6 август 2018 година. Назначена е на срочен трудов договор за период от една година. Има две деца под 18 години. През октомври месец същата година лицето решава да ползва отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ в размер на два дни. Има ли право служителката да ползва наведнъж полагащите й се 2 дена или следва отпускът да се даде пропорционално на отработените месеци? Ако лицето заяви през февруари 2019 година да ползва отново два дни, полагащи му се за следващата календарна година, длъжен ли е работодателят да разреши ползването му? В КТД е договорен отпускът по чл. 168, ал. 1 от КТ, като ползването му в размер на два дни е без допълнителни условия за начина на ползването.

Отговор: Право на платен отпуск по чл. 168 от КТ има майката, която отговоря на следните задължителни условия:
•да е наета по трудов договор, като са без значение видът и срокът на договора и видът на работодателя;
•към момента на искането на отпуск на това основание да има две живи деца на възраст до 18 години;
•да има клауза в колективния трудов договор, която урежда правото на отпуск на основание чл. 168 от КТ.
Размерът на платения отпуск за две и повече живи деца не подлежи на договаряне. Той нормативно е определен на 2 работни дни при две живи деца и на 4 работни дни при три и повече живи деца. Отпускът се полага за календарна година, включително за годината, в която някое или всички деца навършат 18 годишна възраст. Без значение е дали отпускът се ползва в началото или в края на календарната година заедно с полагащия се платен годишен отпуск или самостоятелно. Той се ползва по време, пожелано от майката, като ползването му може да бъде отлагано в случаите о по реда, предвидени в чл. 176 от КТ.
През време на отпуска по чл. 168 от КТ работничката или служителката получава възнаграждение като за платен годишен отпуск. Този отпуск не може да се компенсира с парично обезщетение освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

 RE: Допълнителен платен отпуск на майка с две деца astora Профил Изпрати email 10.08.2023 17:31

Отговор на TaNikKa(07.08.2023 13:28):
TaNikKa каза:
В случaй, че сa определени зa кaлендaрнa годинa.
Зa кое отрaботено време питaте- дневнaтa чaсовa зaетост или прaвото нa полaгaемите отпуски зa отрaботените в кaлендaрнa годинa, когaто се зaпочвa или прекрaтявa рaботa през кaлендaрнaтa годинa?
Напьнала се планината и родила мишка

 RE: Допълнителен платен отпуск на майка с две деца astora Профил Изпрати email 10.08.2023 17:40

Платен отпуск за две и повече живи деца

Чл. 168. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Ако е уговорено в колективен трудов договор работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст, има право на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този отпуск се ползва, когато работничката или служителката пожелае и не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение.
(2) Работничката или служителката има право да ползува отпуска по предходната алинея включително и за календарната година, в която някое или всички деца навършват 18-годишна възраст.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)
(4) Ползуването на отпуска по този член може да се отлага по реда на чл. 176.

 RE: Допълнителен платен отпуск на майка с две деца TaNikKa Профил 10.08.2023 17:51

Отговор на astora(10.08.2023 17:31):
astora каза:
Напьнала се планината и родила мишка

Кой се пъни зa всички грaждaни ...- "Седем милионa мишлетa..."?


Нaй- вероятно имa все още КТД, който не е aктуaлизирaн с изменениятa нa КТ. И нa нaс ни бяхaвписaли в трудовите договори допълнителни отпуски в 4 поредни години, години след 2001-вa които после нaмaлихa. Не че някой ги е ползвaл- то и годишния плaтен отпуск не можеше дa се използвa, a кaкво остaвa зa допълнителните.
 

 RE: Допълнителен платен отпуск на майка с две деца TaNikKa Профил 10.08.2023 18:08

Едни и същи пинтийски тaрикaтлъци в рaзличните прогрaмни периоди. Отговор на TaNikKa(10.08.2023 17:51):
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет