Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОТПУСК ПО БОЛЕСТ

 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОТПУСК ПО БОЛЕСТ Теодора (гост) 25.02.2005 09:25

ИМАМЕ РАБОТНИК КОЙТО БЕШЕ ГОДИНА И ПОЛОВИНА В БОЛНИЧЕН. ИСКАМЕ ДА ГО ОСВОБОДИМ, НО ТАКА ЧЕ ДА МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ НА БОРСАТА И ДА ПОЛУЧАВА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ТАМ.
КАК Е НАЙ ДОБРИЯТ ВАРИАНТ ДА ГО НАПРАВИМ. НЕ Е ПРОБЛЕМ ДА МУ ПЛАТИМ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, АКО МОЖЕ ДА ГО ОСВОБОДИМ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕ ОБЕМА НА РАБОТАТА.
МОЛЯ ДАЙТЕ СЪВЕТ
ЦЕЛТА НИ Е ТОЙ ДА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ВЪЗМОЖНО НАЙ ДЪЛГО ВРЕМЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ БОРСАТА.
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ

 Re: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОТПУСК ПО БОЛЕСТ Въпрос (гост) 25.02.2005 11:24

Чл. 325. КТ - Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;
Аз имах наскоро подобен случай, но човека беше в болнични само 6 месеца и след това се пенсионира по болест. Не съм сигурен, но човек от НОИ ми каза, че за осигурителен стаж се зачита само времето, когато служителя е във временна наработоспособност само 6 месеца с една и съща диагноза. следователно ако вашия служител е бил болнични година и половина с една и съща диагноза, тази една година няма да се зачете за осигурителен стаж. И незнам как ще постъпят в борсата при определяне на обещетението за безработица.
Така че и аз искам да разбера как се процедира в случая.

 Re: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОТПУСК ПО БОЛЕСТ Веселина (гост) 25.02.2005 14:27

Колеги ,ако го освободите по чл.325 по взаимно съгласие има право само на 4 м.
,а ако го освободите по съкращаване на щата и намаляне обема на работа се иска разрешение от инспекциата по труда.Аз имах подобен случай и освободихме лицето което е в продължителна неработоспособност - т.6 - по ниска квалификация .Така лицето отиде на борсата и получава максималното време - при него 11 м.

 Re: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОТПУСК ПО БОЛЕСТ Златанов (гост) 25.02.2005 14:30

Освободете го по чл.328 така има право на 1 година платена /борса/.като в справката за БТ си пишете че по 222 има изплатено обещетение което се зачита за трудов стаж но не и за осигурителен.

 Re: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОТПУСК ПО БОЛЕСТ Златанов (гост) 25.02.2005 14:31

Мисля че Веселина е права

 Re: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОТПУСК ПО БОЛЕСТ Дебит (гост) 25.02.2005 22:15

1. Напуска по взаимно съгласие / чл.325 т. 1 от КТ от тази фирма.
2. Назначавате го по чл.70 - / срок на изпитване в полза на работодателя/ в друга фирма и след 7дни го освобождавате по чл. 71.
Регистрира се веднага на борсата, не чака 1 месец обезщетение от първата фирма, спестяват се осигуровки върху обезщ по чл. 222 от КТ
Проблема е да се намери втора фирма, но .... може.

 Re: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОТПУСК ПО БОЛЕСТ Natalia2 Профил 26.02.2005 20:54

Моето предложение е:освобождавате го по чл.327,т.1,изплащате му обезщетение по чл.222,т.2 и отива на борсата

 Re: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОТПУСК ПО БОЛЕСТ Х (гост) 26.02.2005 23:27

Към Златанов

Обезщетението по чл. 222 не е ли зачетен осигурителен а не трудов. В/у обезщетението има осигуровки но не се признава за трудов.

 Re: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОТПУСК ПО БОЛЕСТ Златанов (гост) 27.02.2005 11:26

Към X
Чл. 1. В елементите на брутното трудово възнаграждение, върху което се изчисляват и внасят осигурителни вноски, се включват:
1. основното трудово възнаграждение за отработеното време и възнаграждението за платен отпуск;
2. възнаграждението над основното трудово възнаграждение, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
3. допълнителните трудови възнаграждения за продължителна работа, за работа при вредни или при други специфични условия на труд, за по-висока лична квалификация на лица с научна степен или за звание и за звание за работа при специален режим в железопътния транспорт, нощен и извънреден труд и вътрешно заместване;
4. други специфични допълнителни трудови възнаграждения, уговорени с колективния или индивидуалния трудов договор;
5. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост или при неизпълнение на трудовите норми без вина на работника или служителя и за работа през официални празници;
6. месечната част от изплатените суми, свързани с инфлацията.
Чл. 2. В брутното трудово възнаграждение по чл. 1 не се включват:
1. пътните, дневните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на ПМС № 133 от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (ДВ, бр. 67 от 1993 г.);
2. стойността на безплатната предпазна храна и други средства, неутрализиращи вредното въздействие на работната среда, когато са дадени в натура съгласно чл. 285 от Кодекса на труда;
3. стойността на безплатната храна, давана в натура, съгласно § 1 и 2 от допълнителните разпоредби на ПМС № 133 от 1993 г.;
4. стойността на работното, униформеното и специалното предпазно облекло и личните предпазни средства, предоставяни в пари или в натура, по вид, размери и условия, установени в нормативен акт или в колективния трудов договор;
5. сумите за лихви, които се изплащат по реда на чл. 245, ал. 2 от Кодекса на труда;
6. обезщетенията, изплатени на основание чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 220, 221, 222, 224, 226 и чл. 232, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда;
7. (отм. - ДВ, бр. 11 от 1999 г.);
8. сумите, върху които съгласно закон не се правят вноски за държавно обществено осигуряване.

 Re: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОТПУСК ПО БОЛЕСТ Natalia2 Профил 27.02.2005 12:05

Поправете ме,ако греша но обезщетениета по чл.222 се изплащат след подписване на декларация,че работника не е започнал работа на друго място.Т.е.за му бъде изплатено това обезщетение той "стои" без работа/не започва работа/.
След като му бъде изплатено обезщетението започват да му изплащат обезщетение от борсата по труда./там също продалжават да му търсят подходяща работа и не му намират,разбира се/
Това време/1,2месеца или колкото там е договорено/през което работника уж си търси работа и не намира и е безработен се зачита за осигурителен стаж,защото са внесени осигурителни вноски,но не се зачита за трудов стаж/не се заверява в трудовата книжка,а само се отбелязва на последна страница/Съгласна съм с Х.
 

 Re: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНИК СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ОТПУСК ПО БОЛЕСТ Teodora (гост) 28.02.2005 08:39

blagodarnosti na vsi4ki
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване