Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Законна лихва - размер

 Законна лихва - размер tonitka Профил 27.04.2004 22:13

Интересува ме каква е законната лихва за неспазване на срока за внасяне на данък върху печалбата и как точно се изчислява!

 Re: Законна лихва - размер Ели (гост) 29.04.2004 11:06

Законната лихва е основния лихвен процент за периода увеличен с 10 пункта Има лихвени калкулатори за пресмятането
 

 Re: Законна лихва - размер Тончев (гост) 08.06.2004 02:22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 72
от 8 април 1994 г.
за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и валута
(обн., ДВ, бр.33 от 19 април 1994 г.; изм., бр.74 от 1995 г., бр.15 от 22 февруари 2000 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) (пред.чл.единствен, ДВ,бр.15 от 2000 г.) Определя от 1 септември 1994 г. годишен размер на законната лихва за просрочени задължения, както следва:
1. в левове - основният лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта;
2. в конвертируема валута - тримесечният Либор за съответния вид валута плюс 10 пункта.
(2) (нова,ДВ,бр.15 от 2000 г.) Дневният размер на законната лихва за просрочени задължения е равен на 1/360 част от годишния размер, определен в ал.1.


Заключителни разпоредби
(загл.изм.,ДВ,бр.74 от 1995 г.)
§ 1. (пред. параграф единствен,ДВ,бр.74 от 1995 г.) Това постановление се издава на основание чл.86, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и отменя Разпореждане No 1238 на Министерския съвет от 1951 г. за определяне на максималния процент на договорните лихви (обн.,Изв.,бр.52 от 1952 г.; изм.,ДВ,бр.6 от 1991 г.).
§ 2. (нов,ДВ,бр.74 от 1995 г.) За заверените към 1 септември 1994 г. просрочени задължения в конвертируема валута годишният размер на законната лихва е равен на лихвата по годишния депозит на обслужващата банка на длъжника за съответния вид конвертируема валута, в която се води задължението.

реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци