Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Акредитиран представител по ЗДДС

 Акредитиран представител по ЗДДС Филена (гост) 10.08.2007 20:32

Какви са задълженията на акредитирания представител по смисъла на ЗДДС, освен да вписва доставките в дневника на покупките, да изготвя данъчни декларации по ЗДДС, да му възстановяват ДДС по специално открита сметка

Може ли да издава фактури от името на чуждестранната фирма и да ги вписва в дневник на продажбите. Има ли място на стопанска дейност в този случай. Трябва ли да се води счетоводство.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС SKL Профил 10.08.2007 23:06

Води си счетоводство и си внася ДДС ако трябва дори.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Елии (гост) 10.08.2007 23:10

И съгласно коя разпоредба, акредитирания представител се задължава да води счетоводсво?...няма такова нещо.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС ели Профил 10.08.2007 23:14

Чл. 123. (1) Всяко регистрирано лице води подробна счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на задълженията му по този закон от органите по приходите

какво е счетоводство ? ;)

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Елии (гост) 10.08.2007 23:22

Това не съм го пропуснала, но на едно писмено питане до НАП относно това какво значи "достатъчна" още няма отговор и фирмата, която е бг представителство на швейцарска фирма все още си води счетоводството в Швейцария и НАП са меко казано с вързани ръце...Странно звучи, но факт.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС SKL Профил 10.08.2007 23:26

Май бъркаш търговско представителство и акредитиран представител

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Елии (гост) 10.08.2007 23:41

не, това за представителството беше неясно пояснение...
говоря за фирма регистрирана в БГ чрез акредитиран представител.
Е..и според мен има достатъчно много начини да накараш една фирма да има счетоводство в БГ и звучеше абсурдно, но ето един пример, при който въпреки че фирмата е регистрирана в БГ чрез акредитиран представител, то той не води достатъчна счетоводна отчетност, защото никой не му казва какво значи "достатъчно" :-)))

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Дид (гост) 13.08.2007 15:11

Колеги, има ли някой от вас възстановено ДДС на чужда фирма вече?И какви докумети представихте по този въпрос в НАП?Счетоводство водите ли?

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Дид (гост) 13.08.2007 15:31

Няма ли акредитирани представители днес тук?Колеги моля ви включете се!

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Дид (гост) 13.08.2007 16:16

Отчаян апел към акредитираните представители!Къде сте колеги?Моля ви включете се!

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Дид (гост) 13.08.2007 17:12

Моля ви за помощ!Стоя пред едно искане за представяне на документи и честно казано не знам какво да правя с него!Тези хора не знаят какво е чуждестранно лице, а за акредитиран представител май не са чували изобщо.Имам 7 дена да измисля как да се спася от тази абсурдна ситуация

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Янна Профил 13.08.2007 17:26

мисля, че изхода ти е да заведеш счетоводството на фирмата /в случай, че такова все още няма/ .. поне дневниците и декл. по ЗДДС за водени и подавани редовно, нали? НАП имат право да ти искат документи, и акр. представител е длъжен да ги даде.... така или иначе това лице отговаря солидарно и неограничено за задълженията на чуждестранното лице и затова е в негов интерес документите и счетоводството да са му изрядни. Как е възможно да се съгласи да стане представител и няма счетоводна отчетност??? .. при положение, че отговаря за чужди задължения?

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Янна Профил 13.08.2007 17:34

.... и въобще не си мисли, че от НАП не знаят какво е чуждестранно лице и акр. представител... уверявам те много добре си знаят.... май ти не си наясно. Акред. представител представлява чужд. лице по всички негови данъчни правоотношения... според теб, как ще осъществявате стоп. дейност в Бг, ще имате рег. по бълг. ЗДДС, ще формирате някакъв фин. резултат който ще се облага тука, ще имате резултат по ЗДДС за внасяне или за възстановяване и при все това ще си води счетоводството в Щвейцария???

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Дид (гост) 13.08.2007 17:39

Виж няма такова нещо като финансов резултат в Бг.Има само ДДС разбираш ли?Няма персонал, няма банкови сметки, нищо няма.Само ДДС.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Христов (гост) 13.08.2007 17:56

Писмо № 50-02-5 от 06.06.2007 г. на МФ
Счетоводни отчети на търговски представителства на чуждестранни лица

Във връзка с поставените от Вас въпроси и изразяваме следното становище:
Търговските представителства на чуждестранни лица попадат в обхвата на предприятията по чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството (ЗСч), т.е. следва да спазват изискванията на закона за осъществяване на счетоводството и съставяне на годишните финансови отчети. В тази връзка от 1.01.2007 г. представителствата не могат да съставят само отчет за приходите и разходите или да отчитат и представят дейността си посредством воденето на специфични регистри - книги. Това е така защото разпоредбата на чл.32, ал.З и ал.4 от ЗСч се отнася само за годишните финансови отчети на едноличните търговци, респ. еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.
При условие, че търговските представителства попадат в обхвата на §1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗСч, то за тях е приложима възможността, предвидена в чл.26, ал.4 от закона, а именно да съставят съкратен годишен финансов отчет, съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).
С оглед на гореизложеното, считаме че търговските представителства през 2007 г. трябва да съставят годишен финансов отчет при спазване изискванията за представяне на финансовите си отчети, регламентирани в Счетоводен стандарт (СС) 1 „Представяне на финансови отчети". В тази връзка търговските представителства могат да съставят счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите само по раздели и групи, съгласно т. 15.25 и т. 16.17 от СС 1.
С уважение,
Людмила Елкова
Директор

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС ели Профил 13.08.2007 17:57

Янна, това не е така :(
няма фин.резултат ! и не се облага тук

счетоводство се изисква само и единствено за целите на ЗДДС - това значи - да са налични документи доказващи дан.основа, документи доказващи предходна доставка, неначисляване или 0% данък - съответните доказателства, осчетоводяване по сметките за ДДС /453/ - всичко необходимо за целите на ДДС - нищо повече от това !

чуждата фирма се облага в нейната си държава и нашата НАП няма какво да търси извън ЗДДС

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС ели Профил 13.08.2007 17:58

Христов, търговско представителство и акредитиран представител по ЗДДС са много различни неща


Дид, какво ти искат от НАП ?

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Дид (гост) 13.08.2007 18:41

И аз това се опитвам да обясня на всички че бъркат акредитирания представител с търговското представителство, то май от там идват всички беди.А това писмо съм го чела 100 пъти.Искат ми оборотки за 4 месеца, доказателства за произход на парични средства ... стандартните неща.Исках да разбера минал ли е вече някой по тази пътека и какво е станало.Все си мисля че трябва да има някаква отделна процедура за това.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС ели Профил 13.08.2007 18:56

ами сигурно са ти връчили стандартно искане за документите без да отчитат факта, че повечето неща закона не ги изисква ....

за тези неща от списъка, за които не можеш да представиш нищо - напиши декларация или обяснение.
За произхода на паричните средства - декларация от чуждата фирма, че парите са фирмени средства - за справка - чуждото НАП :) Може разбира се и някаква справка от фирмата да се представи, но тя няма да е точно оборотка, каквато данъчните ще очакват
сметка 453 си я заведи - останалите сметки ще са разчети ...
Данъчните ако не знаят какво да правят, ще питат шефовете си, те своите шефове и така докато им се изясни :)

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Дид (гост) 13.08.2007 19:01

Мерси Ели
Ами то накрая само обяснения ще се пишат.А парични средства нали се сещаш че не минават през нас.Тука има само фактури и нищо друго.С тях хронологичните регистри са ми дневниците по ДДС.Ако представя обортка ще е толкова изкривена, че за нищо не става-пълна с някакви раздути разчети, които са абсолютно нереални.Не знам направо какво да кажа.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Христов (гост) 14.08.2007 09:00

УТВЪРДИЛ:


МИЛЕН ВЕЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
На основание чл. 232 от Данъчния процесуален кодекс давам следните указания за реда за освобождаване от начисляване на данък върху добавената стойност на облагаеми доставки във връзка с прилагането разпоредбите на чл. 92 от Закона за данък върху добавената стойност и Рамковото споразумение между Европейската общност и Република България за съдействие по Програмата ФАР: Веднъж извършена регистрация по ЗДДС, тя засяга всички дейности на лицето. От датата на регистрацията, която е датата на връчване на удостоверението за регистрация, лицето има всички права и задължения като всяко регистрирано по ЗДДС лице. Ето защо ново възникналите права и задължения на лицето няма да се отнасят само за дейността по договора за извършване на доставки по чл.92 ЗДДС, а ще обхванат за всички негови дейности и доставки. Без списъка да се изчерпателен, основния изпълнител ще е задължен:

1. да подава ежемесечно справки-декларации;

2. да води регистрите по чл. 104 ЗДДС - дневник за покупките и дневник за продажбите и да представя копие от тях – на хартия и на магнитен носител, заедно със справка-декларацията;

3. да издава опростени фактури и да начислява данък в размер 0% за доставките за които е предвидено освобождаване по чл. 92 ЗДДС;

4. да издава данъчни фактури и да начислява данък за извършваните от него облагаеми доставки, със ставка 20% (като например тези за които чл.92 не е приложим);

5. да заплаща начисления му данък по "ДДС-сметка" на доставчика по отношение на доставки, за които едновременно са изпълнени следните условия по чл.55а, ал.2 на закона;

6. да прилагат задължително двустранно счетоводно записване, с изключение на физическите лица, които не са търговци.

Проблеми при данъчното облагане на чуждестранни дружества, регистрирани по ЗДДС в България чрез акредитиран представител
Пламен Грозданов - Данъчен консултант

Законът за ДДС задължава чуждестранните лица, достигнали прага за регистрация по ЗДДС от извършени облагаеми доставки на територията на страната да се регистрират по ЗДДС в България. При условие, че чуждестранните лица нямат в България офис, клон, кантора, предприятие или някаква друга форма на стопанско присъствие в страната, те следва да осъществят регистрацията си по ЗДДС чрез акредитиран представител.

Фигурата на акредитирания представител е регламентирана в чл.121-123 от ЗДДС. Акредитиран представител на чуждестранно лице може да бъде само българско, дееспособно физическо лице с постоянно местожителство в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма установени и неизплатени задължения към държавата.

Следва изрично да се подчертае, че регистрацията на чуждестранно лице чрез акредитиран представител обслужва единствено отчитането му по ЗДДС в България и не формира за това чуждестранно лице място на стопанска дейност, респективно задължение за облагане с данък печалба в България. Поради липсата на стопанско присъствие/място на стопанска дейност в България, всички печалби, реализирани от чуждестранното лице в резултат на приходите, които е получило от България, се облагат в държавата, където е неговото седалище.

Същевременно ЗДДС задължава всички регистрирани лица да прилагат двустранно счетоводно записване. От своя страна Законът за счетоводството (ЗСч) като специален закон, определящ правилата за счетоводната отчетност изисква предприятията да съставят счетоводни отчети на базата на двустранните счетоводни записвания при изтичането на всеки отчетен период. Когато се касае за чуждестранно лице, “предприятие” по смисъла на ЗСч, е чуждестранно лице, което осъществява стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност. Следователно при липса на място на стопанска дейност и с регистрация по ЗДДС чрез акредитиран представител, чуждестранното лице не е “предприятие” за целите на българското счетоводно законодателство, поради което не следва да води двустранна счетоводна отчетност и да изготвя отчетни документи при изтичането на отчетните периоди.

Това нормативно противоречие създава значителен проблем, тъй като липсата на регламент за изготвяне на счетоводни отчети води и до неяснота по отношение на изготвянето на годишна данъчна декларация за целите на корпоративния данък. При условие, че чуждестранното лице изготви и подаде такава декларация заедно с комплекта на счетоводния отчет в данъчното подразделение, където е регистрирано, то би трябвало безспорно да се задължи за корпоративен данък, определен на базата на отчетения финансов резултат. Същевременно ако между България и държавата, където е седалището на това лице съществува спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, механизмът на данъчно облекчение, предвиден в спогодбата (данъчен кредит или освобождаване с прогресия) не може да бъде приложен, тъй като се счита, че при регистрацията си чрез акредитиран представител без наличие на място на стопанска дейност в България печалбите, извлечени от чуждестранното лице не подлежат на облагане в България.

Алтернативно, при липса на спогодба между двете страни, механизмът на данъчен кредит по българския закон също не е приложим по силата на горепосочените основания. По този начин би се достигнало до двойно данъчно облагане на печалбата от стопанската дейност на чуждестранното лице: в държавата, където е резидент и в България.

Представеният проблем е предизвикан от регламентацията на счетоводни задължения в ЗДДС. Видно от представените нормативни основания, без нормативна конкретизация или промяна, разрешаването му би било изключително трудно.

Тъй като данъците са сложна материя, настоящата статия не трябва да бъде считана за изчерпателен материал по разглеждания въпрос, както и не следва да бъде ползвана за вземане на решения. Всеки специфичен случай изисква консултация с професионален данъчен специалист.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Дид (гост) 14.08.2007 09:29

Благодаря, Христов. Точно за това противоречие става дума и аз минах на консултации с данъчен експерт. И все пак се надявам някой от колегите ако е минавал през тази процедура да сподели опита.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС еръъук (гост) 14.08.2007 12:43

минах по този път, като акр.представител / като юрид.лице/ на чужд.фирма работеща по програма ФАР . яваваш се на всички ревизии по ДДС на чужд.лице, подаваш дневници и декларации , отговаряш 5 години и след дерегистрация на фирма.това е. расправията е голяма.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Дид (гост) 14.08.2007 12:48

Счетоводство водиш ли на чуждестранното лице?

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС яетр (гост) 14.08.2007 12:52

да, но само в частта ДДС касаещо само този договор по който са регистрирани по ДДС в РБ.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Дид (гост) 14.08.2007 12:55

Добре не ти ли увисват разчетите с котрагентите с някакви абсурдни салда?

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС авет (гост) 14.08.2007 12:57

закривам ги с вътрешни разчети с фирмата - майка.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Дид (гост) 14.08.2007 13:00

Оставяш някакво компенсирано салдо в една разчетна сметка "Вътрешни разчети"?Правилно ли те разбирам?
И още един въпрос-възстановявали ли са ти ДДС по този договор?

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС ефдф (гост) 14.08.2007 13:07

от сметка на фирмата в БГ банка плащат само ДДС на контрагенти, а останалата част по фактура се изплаща от чужд.фирма от тяхната банка в чужбина. Е тази част е вътрешен разчет.
да, възстановявах.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Дид (гост) 14.08.2007 13:10

Ами моите нямат сметка в Бг, но виж това с вътрешния разчет е идея.Благодаря.
Инъче за възстановяването нещо по-особено имаше ли?На мен ми искат документи като че ли става дума за Бг фирма.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС сетх (гост) 14.08.2007 13:18

ддс нали ще ти възстановяват в БГ сметка , от там плащаме ДДС. А ревизии- големи нерви ще ви трябват.не всяка данъчна може от първи път да разбере че няма персонал,капитал , оборотна ведомост е от 5 реда и т.н.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС Дид (гост) 14.08.2007 13:33

Благодаря още веднъж.Остана да видя как ще се развият при мен нещата конкретно,защото до този момент определено не разбират защо няма персонал и т.н.

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС ели Профил 14.08.2007 13:35

персонал значи ... :( нямам думи просто ....
 

 RE: Акредитиран представител по ЗДДС krasiisev8 Профил 18.01.2017 15:51

Здравейте,искам да Ви питам,ако си акредитиран представител на чужда фирма при фалит на фирмата ,фирмата ли си поема задълженията
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС