Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! осв по чл.327 т.2 от КТ

 осв по чл.327 т.2 от КТ незнаеща (гост) 02.11.2009 13:35

Здравейте, при освобождаване по чл.327 т.2 от КТ, обещетения се дължат по чл.224 за неизп отпуск; чл.221/1/ - едно брутно възнаграждени, дължат ли се други обезщетения?

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ Орлин (гост) 02.11.2009 13:36

Възможно е да се дължи и по чл. 222, ал. 3 КТ при изпълнени условия за това обезщетение.

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ Ели (гост) 07.12.2009 13:55

А имам ли основание да прекратя тр.си договор по член 327 т2 при положение ,че отработвам предизвестието си ,отправено от работодателя? Осиг. за октомври са внесени на 01,12, а заплата не е платена .БЛАГОДАРЯ НА ОТЗОВАЛИТЕ СЕ ПРЕДВАР.

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ ЛС Профил 07.12.2009 13:57

Защо подадохте тогава предизвестие, можехте веднага да напуснете по този член и сега можете.

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ Blajena71 Профил 07.12.2009 13:59

Да. Имате основание.
Подавате заявление на основание чл.327, т.2 чрез нотариална покана и не ходите на работа повече.
Работодателят ще ви дължи обезщетение.

 осв по чл.327 т.2 от КТ Eли (гост) 07.12.2009 14:00

Не,работодателят ми го връчи.

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ ЛС Профил 07.12.2009 14:02

На основание кой член ще те освобождава?

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ Ели (гост) 07.12.2009 14:06

Заради намаляване на обема на работа.

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ ЛС Профил 07.12.2009 14:07

Тогава недей напуска по чл.327 т.2, освен ако не си си намерила вече работа.

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ Ели (гост) 07.12.2009 14:11

Благодаря,ЛС!
А по принцип може ,нали?И ако напусна на това основание,дължа ли обезщетение за неспазено предизвестие?

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ ЛС Профил 07.12.2009 14:13

Да, можеш, не дължиш предизвестие .
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие

Чл. 327. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;

Чл. 221. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.


П.П. Писах ти да не напускаш по този член, защото ще изгубиш обезщетението по чл.222 ал.1 от КТ за ненамиране на работа до един месец. Но ти избираш. Парите можете да си ги търсите чрез съда.

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ Eли (гост) 09.12.2009 10:22

Аз се чудех дали имам право заради: "работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение ИЛИ на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;".

Защото осигуровките са внесени.

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ Орлин (гост) 09.12.2009 17:21

В случая е без значение дали са внесени осигуровките или не. Ако не е изплатено трудово възнаграждение или обезщетение на падежа, служителят има правата по чл. 327, т. 2 КТ.

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ гост (гост) 10.12.2009 12:24

Значи работника може да отправи заявление по чл.327 т.2 от КТ САМО чрез нотариална покана, иначе все едно нищо не е подал, така ли?
А налагат ли се някакви санкции при това положение от ИТ, НОИ, НАП, тъй като в случая при такова прекратяване на ТД работодателя си "признава", че е забавил плащанията?

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ гост (гост) 10.12.2009 13:03

Повтарям си въпросите.
Значи работника може да отправи заявление по чл.327 т.2 от КТ САМО чрез нотариална покана, иначе все едно нищо не е подал, така ли?
А налагат ли се някакви санкции при това положение от ИТ, НОИ, НАП, тъй като в случая при такова прекратяване на ТД работодателя си "признава", че е забавил плащанията?

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ Орлин (гост) 10.12.2009 13:36

Нотариалната покана не е условие за действителността на заявление по чл. 327 КТ, а е необходима за постигане целите, които си е поставил служителят, само ако работодателят откаже да приеме заявлението.

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ гост (гост) 10.12.2009 13:43

Благодаря Орлин, а по вторият ми въпрос - налагат ли се някакви санкции при напускане на това основание от ИТ, НОИ, НАП, тъй като в случая при такова прекратяване на ТД работодателя си "признава", че е забавил плащанията?

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ Орлин (гост) 10.12.2009 13:46

Според мен е възможно Инспекцията по труда да наложи санкции за неизплащане на трудово възнаграждение в срок, защото това нарушава Кодекса на труда, но това въобще не е проблем на вече бившия служител.

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ гост (гост) 10.12.2009 15:42

Уфф, то на работника не му пука, но на работодателя доста. Затова се интересувам какви подводни камъчета крие такова едно прекратяване на трудово правоотношение.
Защото така, както го говорим излиза, че във времето на финансова криза това е най-удобния начин, вместо да се правят масови уволнения, хем се спестява обезщетение за ненамиране на работа след напускането, хем се избягва дългата процедура по съкращаването. Струва ми се прекалено лесно, за да е истина, нещо има, което трябва да изясним, нали?
Джон, ЛС, вие ще се включите ли?

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ ЛС Профил 10.12.2009 15:47

Няма санкции от страна на ИТ , НАП и НОИ.

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ елица (гост) 10.12.2009 15:51

Какви обезщетения се изплащат по чл.327 т.2 от КТ, пуска се само предизвестие ли и се превеждат всички дължими заплати и осигуровки към момента и евентуално по чл.224 ал.1, друго дължи ли се?

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ desita75 Профил 10.12.2009 16:04

по чл.327т.2 работодателя следва да се собрази с искането на работника да бъде прекратен трудовият му договор считано от желанието (датата ) зяваена от работника . Следва да се изплати обезщетение по чл. 224 и чл. 222 ал.1 от КТ
ОТНОСНО ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛЯ
Чл. 124. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) По трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил, и да спазва установената трудова дисциплина, а работодателят - да осигури на работника или служителя условия за изпълнение на работата и да му плаща възнаграждение за извършената работа.
Чл. 128. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работодателят е длъжен в установените срокове:
1. да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд;
2. да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа;
3. да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА ОТ КТ Гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение

Чл. 245. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) (1) При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.
(2) Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.Място и срокове за изплащане

Чл. 270. (1) Трудовото възнаграждение се изплаща в предприятието, където се извършва работата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти доколкото не е уговорено друго.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.
Задължение на работодателя да осигури работника или служителя

Чл. 129. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен да осигури работника или служителя за всички осигурителни социални рискове съгласно условия и по ред, установени в отделен закон.
ПРЕДПИСАНИЯ ОТ НОИ И ИТ
САНКЦИИ ОТ СЪДА :)
 

 RE: осв по чл.327 т.2 от КТ елица (гост) 10.12.2009 16:14

Благодаря на всички!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения