Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Глобалната рамка за финансова отчетност ще се коментира до септември

03 Jun 2008 20:35ч, видяна 6951 пъти
реклама
Концептуалната рамка за финансовата отчетност ще бъде коментирана до края на септември, става ясно от документ издаден от Съветa за Международни счетоводни стандарти и органa за стандарти за финансова отчетност в САЩ.
Съветът за международни счетоводни стандарти (IASB) и Американският съвет за стандарти за финансова отчетност (FASB) издадоха два документа за публично обсъждане, касаещи две от деветте фази на съвместния им проект за развитие на концептуалната рамка за финансова отчетност. Това става ясно от прессъобщение на двата  съвета, публикувано на 29 май. В съобщението сепояснява, че целта на съвместния проект е да развие и подобри концептуалната рамка, като по този начин осигури подходящ фундамент, върху който да се базира разработката на бъдещи стандарти. Първият от двата документа е проект за глави 1 и 2 на концептуалната рамка. Той е фокусиран върху целите на финансовото отчитане и качествените характеристики на финансовата информация. В документа са отразени коментарите, получени по повод на първоначалното му издаване през юли 2006 г. и взети предвид от двата съвета. В него се казва, че "целта на финансовото отчитане е да представя финансова информация, която е полезна за настоящите и потенциалните инвеститори в капиталови книжа и кредиторите при вземането на решения в качеството им на източници на капитал за компаниите". Направено е също и подобрение на определението за "вярно представяне", което е една от качествените характеристики, които финансовата информация трябва да притежава, за да предоставя полезна информация за вземане на икономически решения. Вторият документ отразява началното виждане на двата съвета за концепцията за отчитащо се предприятие. Въпреки че концепцията за отчитащо се предприятие определя някои съществени аспекти от финансовата отчетност, те не са разгледани детайлно от двата съвета. Тяхното начално виждане е:
- отчитащо се предприятие е определена сфера на бизнес, представляваща интерес за настоящите и потенциалните инвеститори в капиталови ценни книжа
- контролът е базата, въз основа на която се определя групата на отчитащото се предприятие
- консолидираните финансови отчети би трябвало да се изготвят с оглед на перспективата пред групата.
Двата съвета ще очакват коментари по издадените документи до 29 септември 2008 г. Самите документи могат да бъдат намерени на сайта на FASB. Те ще бъдат със свободен достъп и на сайта на IASB  след 2 юни.

За съвместния проект
Съветът за Международни счетоводни стандарти и Американският съвет за стандарти за финансова отчетност включиха проекта за концептуална рамка в програмата си през октомври 2004 г. Тази концептуална рамка е важна за осъществяването на целта на двата съвета - да създадат стандарти, които са базирани на принципи и са международно приети, чието прилагане да има за резултат финансови отчети, представящи полезна информация на източниците на капитал на компаниите. От деветте фази на проекта в момента активни са четири - от А до D.

Фаза         Тема
А     Цели и качествени характеристики
В     Дефиниция за елемент, признаване и отписване
С     Измерване
D     Концепция за отчитащо се предприятие
Е     Обхват на финансовата отчетност - представяне и оповестяване
F     Цел и статут на концептуалната рамка
G     Прилагане на рамката от предприятия с нестопанска цел
H     Други въпроси, ако има такива

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР