Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика

Страница 1 от [9] 123456»

Акцент

Счетоводен казус
от Евгени Рангелов, 19 Apr 2010 13:52ч, видяна 29744 пъти

Практика: последни | най-четени

Трудов стаж по основен и допълнителен договор
от Български законник, 05 Feb 2013 16:39ч, видяна 27323 пъти
Въпрос: Наш служител работи по основно трудово правоотношение на пълен работен ден 8 часа. Същият служител работи 4 часа по допълнителен трудов договор извън установеното работно време по основния трудов договор. При това положение какъв ще бъде общият за работата по двата договора трудов стаж на този служител? Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Счетоводно и данъчно третиране на подобренията на нает актив
от Български законник, 05 Feb 2013 16:36ч, видяна 11294 пъти
Въпрос: Фирмата във връзка с работата си ползва цех под наем от 2005 г. Договорите се сключват за по 3 години. През м. 11.2012 г. направихме основен ремонт и сменихме дограмата, тъй като беше много остаряла и изгнила. Поставени са алуминиеви врати и PVC прозорци. В договора за наем са посочени само разходите за покрива и фасадата да са за сметка на наемодателя. 1. Направените разходи като дълготраен нематериален актив ли трябва да се осчетоводят и да се амортизират за 3 години? 2. След пълното амортизиране може ли да се отпишат? 3. Имаме ли право на данъчен кредит по ЗДДС? Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Прехвърляне на предприятието на едноличен търговец – данъчно третиране
от Български законник, 05 Feb 2013 16:33ч, видяна 10331 пъти
Въпрос: Предстои прехвърляне на предприятие ЕТ на новоучредено ЕООД, еднолична собственост на едно и също физическо лице. И двете фирми не са регистрирани по ЗДДС. 1. При определяне на облагаемия оборот 12 месеца назад за регистрация по ЗДДС на ЕООД-то взема ли се предвид и оборотът на ЕТ-то за съответния интервал месеци до 12? 2. Ако прехвърлянето на ЕТ-то е без заличаване от ТР, по същия начин ли ще се третират оборотите? Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Възможности за финансиране на мерки за енергийна ефективност от предприятията
от Български законник, 01 Feb 2013 13:34ч, видяна 4579 пъти
Мартин ПЕТКОВ – юрист, консултант по европейски програми и проекти
Смяна на длъжността
от cvetimicasa, 18 Feb 2012, видяна 7703 пъти
Мога ли да откажа на работодателя ми да подпиша споразумение за смяна на длъжността, при положение, че той ми връща старата длъжност.И има ли някаква уловка в това, като намаление на заплатата и пр.В момента съм 2-ра година по майчинство.
Назначаване след конкурс
от nela_66, 16 Feb 2012, видяна 5734 пъти
Назначаване след конкурс
Счетоводен казус
от Евгени Рангелов, 26 May 2010 10:22ч, видяна 53822 пъти
Счетоводен казус
от Евгени Рангелов, 11 May 2010 11:01ч, видяна 28778 пъти
Счетоводен казус
от Евгени Рангелов, 19 Apr 2010 13:52ч, видяна 29744 пъти
Счетоводен казус
от Евгени Рангелов, 25 Mar 2010 10:10ч, видяна 22577 пъти
По въпроса за заслепяването и манипулирането
от John, 18 Mar 2010 07:21ч, видяна 14187 пъти
Този материал е непосредствено свързан с „Указанията на НАП и какво не разбраха заслепяваните и подтиквани към революция” и е опит да покаже същността и основно компетентността на опиталите се да „яхнат” протеста. За да разберете някои тези от него, трябва да прочетете и горецитирания анализ.
Счетоводен казус
от Евгени Рангелов, 11 Mar 2010 17:55ч, видяна 19515 пъти
Счетоводен казус
от Евгени Рангелов, 04 Mar 2010 10:47ч, видяна 17151 пъти
Част от одитните комитети в България ще съществуват само на хартия
от Бисер Райнов, 19 May 2009 14:05ч, видяна 21783 пъти
Законовата дефиниция за предприятие осъществяващо дейност от обществен интерес е прекалено широка
Бащи в отпуск по майчинство
от Вержиния Заркова, експерт в НОИ, 15 Apr 2009 17:49ч, видяна 34763 пъти
Условията, на които трябва да отговарят родителите, за да имат право на обезщетение, са индентични
Самоосигуряващите се сами избират дали да имат право на обезщетение за майчинство
от Румяна Станчева, експерт в НОИ, 15 Apr 2009 17:41ч, видяна 19477 пъти
Информацията подавана в НАП е от решаващо значение
Информация подавана в НОИ, за работещите на два трудови договора
от Вержиния Заркова, експерт в НОИ, 15 Apr 2009 17:37ч, видяна 31972 пъти
Осигурителният стаж може да се зачете в съотношение 4 отработени за 5 години
Променена е наредбата за елементите на осигурителния доход
от Вержиния Заркова, експерт в НОИ , 10 Mar 2009 14:50ч, видяна 26262 пъти
През тази година се използва нова класификация на икономическите дейности
нагоре
Страница 1 от [9] 123456»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР