Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Осигуряване

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Осигуряване на работещите до 5 дни или 40 часа месечно

от Румяна Станчева, експерт в НОИ, 17 Jun 2008 12:29ч, видяна 14492 пъти
реклама
На основание чл.114 от Кодекса на труда трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца.

Когато работникът или служителят работи при един работодател общо не повече от 5 работни дни или 40 часа в месеца последователно или разпокъсано времето не се признава за трудов стаж.
Съгласно разпоредбите на осигурителното законодателство за лицата, които работят по условията на чл.114 от КТ се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. На работниците и служителите времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски се зачита за осигурителен стаж. 
Редът за осигуряване на лицата, наети на работа по условията на чл.114 от КТ зависи от обстоятелството дали това е единствено трудово правоотношение за тях или получават доходи за работа и по друг трудов договор през месеца.
Работниците и служителите които работят през месеца само по едно трудово правоотношение по чл. 114 от КТ, както и в случаите при които работят по повече от един трудов договор всеки от който е сключен за не повече от 5 работни дни или 40 часа подлежат на осигуряване по реда, определен в чл. 4, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване за следните социални рискове:
инвалидност, старост и смърт;
трудова злополука и професионална болест.
За тези работници и служители независимо от размера на възнаграждението се внасят осигурителни вноски само за фонд „Пенсии” и фонд „Трудова злополука и професионална болест”. През 2008 г. за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. осигурителните вноски за фонд „Пенсии” са в размер 22 на сто. За родените след 31 декември 1959 г.  вноската за фонд „Пенсии” е 17 на сто, като за тях се внасят и вноски за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд в размер 5 на сто. Осигурителите сами определят размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест” в зависимост от основната си икономическа дейност по таблицата в Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Размерът на вноската е между 0.4 и 1.1 на сто. Вноските за фонд „Пенсии” и за универсален пенсионен фонд се внасят в съотношение 60:40 за сметка на осигурителя и на осигуреното лице. Вноските за фонд “Трудова злополука и професионална болест” са изцяло за сметка на осигурителя. Осигурителите наели на работа лица по условията на първа или втора категория труд внасят за своя сметка с 3 пункта по-висока вноска за фонд „Пенсии” , както и вноска за пенсия за ранно пенсиониране в професионален пенсионен фонд. От 1 януари 2004 г. за лицата, които са наети на работа по трудов договор по чл. 114 от КТ на длъжност учител се дължат осигурителни вноски за учителски пенсионен фонд в размер на 4.3 на сто. Вноските за учителския пенсионен фонд също са изцяло за сметка на осигурителя.
За работниците и служителите, наети на работа до 5 работни дни или 40 часа през календарния месец от работодатели спрямо, които може да бъде открито производство по несъстоятелност от 1 юли 2006 г. се дължат осигурителни вноски и за фонд ““Гарантирани вземания на работниците и служителите”.
За лицата, които подлежат на осигуряване за пенсия и трудова злополука и професионална болест осигурителите подават месечни данни за осигуряването и дължимия данък в съответното ТД на НАП с декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице”. Данните се подават с попълнен код 11 в т.12 „Вид осигурен” на декларацията.
Като осигурени за пенсия и трудова злополука и професионална болест наетите по трудов договор до 5 работни дни или 40 часа месечно имат право на парични обезщетения, когато претърпят трудова злополука или имат установено професионално заболяване. Времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски се зачита за осигурителен стаж за пенсиониране.
Когато работник или служител работи по основен трудов договор за повече от пет работни дни или 40 часа през календарния месец и същевременно има сключен трудов договор по условията на чл. 114 от КТ подлежи на осигуряване за всички осигурени социални рискове и по двата трудови договори. В този случай осигуряването по договора по чл. 114 от КТ е по реда на чл. 4, ал. 1, т. 6 от КСО. И по двата трудови договори се внасят вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване. Вноските за фонд “Пенсии”, “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица”, както и за универсален пенсионен фонд се разпределят в съотношение 60:40 за сметка на осигурителя и на осигуреното лице. Вноските за фонд “Трудова злополука и професионална болест” са изцяло за сметка на осигурителя.
И в тези случаи всеки осигурител трябва да подава месечни данни за осигуряването и дължимия данък с декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице”, като  за работниците и служителите, наети по трудов договор по чл.114 от КТ данните за осигуряването се подават с код 04 в т.12 „Вид осигурен” независимо по коя категория труд работят. В случаите, при които лицата не работят през всички работни дни от месеца с оглед определяне на осигурителните права от голямо значение е точното определяне на дните в осигуряване при попълване на данните в декларацията.
На всички работници и служители осигурителните вноски се изчисляват върху получените или начислени брутни месечни възнаграждения. но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя за професията, която заема лицето по трудовия договор. Когато лицето не работи през всички работни дни от месеца или работи при непълно работно време минималният месечен осигурителен доход се изчислява пропорционално на отработеното време. За работниците и служителите, които работят в бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба от Закона за счетоводството от 1 януари 2008 г. не се прилагат минималните осигурителни доходи. Месечния осигурителен доход не трябва да надхвърля максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година - за 2008 г. 2000лв.
Осигурителния стаж по договора по чл. 114 от КТ се заверява в  удостоверение УП-3.

 

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР