Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Данъци > Указания

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Относно производства по регистрация по ЗДДС на лицата по чл. 30 от ЗТТИ

от Федор Венедиктович Езерский, 02 Feb 2009, видяна 10298 пъти
реклама
Указание № 91-00-44/30.01.2009 г. относно: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/
На основание чл. 10. ал. 1. т. 10 от Закопа за националната агенция за приходитe изразявам следното становище относно процедурата по регистрация по ЗДДС на лицата, извършващи търговия с тютюневи изделия:

С изменението на чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия като условие за извършване на търговия с тютюневи изделия се въведе изискването търговците, притежаващи разрешение за продажба на тютюневи изделия, да са регистрирани по Закона за даньк вьрху добавената стойност. По ЗДДС тази регистрация е регистрация по избор - по реда на чл. 100. ал.1 от закона. Към настоящия момент в Бюджетната комисия на Народното сьбрание е приет проект на Закон за изменение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, в който е предвидено изменението на чл. 30 от същия закон. обн. ДВ бр, 110 2О08г. да бъде отменено с обратна сила.

В тази връзка в случай, че лицата по чл. 30 oт ЗТТИ подават искане за оттегляне на заявленията си за регистрация по чл.100. ал.1 oт ЗДДС, сьщото следва да бъде разгледало приоритетно и в случай, че pегистрацията не е извьршена. производствотo да бъде прекратено. Следва да се има предвид, че произнасянето по исканията за регистрация след срока по чл. 101. ал. 6 не води до незаконосъобразност на издадения акт, съответно на прекратяването на производството в случай на оттегляне на заявлението.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ /МАРИЯ МУРГИНА/

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР