Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Данъци

Категорията съдържа действащи нормативни документи - закони, наредби, инструкции и др. касаещи данъчното облагане и практика в Република България.

Най-новото в Данъци

Писмо на ЦУ на НАП до Дирекциите ”ОУИ”
от ЦУ на НАП, 08 May 2009 15:50ч, видяна 15464 пъти
ОТНОСНО: Признаването на право на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки, по отношение на които ще се извършват доставки по чл. 24, ал. 3 на ЗДДС
Указание на НАП - изх.№91-00-121/ 20.03.2009 год.
от НАП, 23 Mar 2009 19:28ч, видяна 19579 пъти
Относно: Данъчно третиране на случаите на самоначисляване на ДДС съгласно новите чл. 73а и чл. 180а от ЗДДС и § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) и чл. 81, ал.5 от ППЗДДС (ДВ, бр. 4 от 2009г.)
Относно производства по регистрация по ЗДДС на лицата по чл. 30 от ЗТТИ
от Федор Венедиктович Езерский, 02 Feb 2009, видяна 10325 пъти
Указание № 91-00-44/30.01.2009 г. относно: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/
Указание за ревизионния процес, когато производството се осъществява по реда на чл. 122 от ДОПК
от НАП, 08 Jan 2009 18:53ч, видяна 12295 пъти
Настоящето указание се издава на основание чл.10, ал. 1, т. 4 от ЗНАП и целта му е да даде методика и разясни действията на органите по приходите в ревизионния процес, когато производството се осъществява по реда на чл. 122 от ДОПК.
Национална агенция за приходите - Указание
от НАП, 07 Jan 2009 13:07ч, видяна 14480 пъти
Относно: Данъчното третиране по ЗДДС „задатък” и други предварителни плащания по доставки

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР