Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Осигуряване

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Бащи в отпуск по майчинство

от Вержиния Заркова, експерт в НОИ, 15 Apr 2009 17:49ч, видяна 36213 пъти
реклама
Условията, на които трябва да отговарят родителите, за да имат право на обезщетение, са индентични
Разпоредбата на чл. 50 от Кодекса за социално осигуряване регламентира сроковете, в които се получават парични обезщетения за бременност и раждане от средствата на държавното обществено осигуряване. До края на 2008 г. в обхавата на тази разпоредба бяха включени само осигурените майки. Срокът за получаване на парично обезщетение за бременност и раждане от осигурените за общо заболяване и майчинство майки от началото на 2009 г. вече е в размер на 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането на детето. През тази година са създадени разпоредби, които дават право и на осигурените за общо заболяване и майчинство бащи да получават парично обезщетение в рамките на 410 дневния период.

Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в за срок до 15 календарни дни, ако отговаря на условията по чл. 48а. 

Условията, на които трябва да отговоря бащата за да получи това парично обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване са няколко. Първото от тях е бащата да бъде в кръга на лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” към деня на излизане в отпуска. Второто условие е наличие на най-малко 12 месеца осигурителен стаж като лице осигурено за общо заболяване и майчинство. За получаването на паричното обезщетение е необходимо и да се подадат съответните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. За тази цел към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е създадено ново приложение № 13 към чл. 4а от наредбата – “Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО до 15 календарни дни”. Във всички случаи осигурените по трудово правоотношение бащи трябва да имат разрешение от работодателя си за ползване на отпуск за това време. Нормативното основание за ползването му е новосъздадената ал. 7 на чл. 163 от Кодекса на труда.

Когато майката и бащата живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписването на детето от лечебното заведение (чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда). Този отпуск се ползва въз основа на писмено заявление от бащата, подадено по реда на чл. 45а от Наредбата за работното време почивките и отпуските.  Отпускът се ползва в календарни дни считано от датата на изписването на детето от лечебното заведение.

Паричното обезщетение на осигурените бащи в посочените случаи се изчислява и изплаща за работните дни включени в рамките на 15-дневния период, започващ от деня на изписването на детето от лечебното заведение. Важно е да се знае, че както пред работодателят, който разрешава отпуска по чл. 163, ал. 7, така и пред органите на НОИ трябва да се представи документ от лечебното заведение удостоверяващ датата на изписването на детето от там.

Размерът на паричното обезщетение по чл. 50, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване се определя по реда на чл. 49 от кодекса и е 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за периода от 12 календрани месеца, предхождащи месеца, през който бащата излиза в отпуск. Така изчисленото дневно парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение, за периода от който е изчислено, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

Получаването на парично обезщетение от осигурения баща в срока по чл. 50, ал. 6 от КСО не лишава осигурената майка от парично обезщетение за бременност и раждане за това време т.е. обезщетения получават едновременно и двамата родители.

Другият период, през който осигуреният баща може да получи парично обезщетение от държавното обществено осигуряване е времето след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни.
Условията за получаване на парично обезщетение за това време са същите както и тези необходими за получаването на обезщетението по чл. 50, ал. 6 от КСО. За да бъде отпуснато обезщетението в съответното териториално поделение на НОИ трябва да бъде подадено създаденото за целта ново приложение № 14 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване – “Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни”. Дневното парично обезщетение и в този случай се определя в размерите на парично обезщетение за бременност и раждане. Обезщетението по чл. 50, ал. 7 се получава от бащата вместо от осигурената майка – т. е. за разлика от обезщетението по чл. 50, ал. 6, обезщетение за този период може да получава само единия от осигурените родители.

Осигурените по трудово правоотношение бащи трябва да имат разрешение от работодателя си за ползване на отпуск за времето от навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни.

Нормативното основание за ползването на отпуска е новата ал. 8 на чл. 163 от Кодекса на труда. Този отпуск се разрешава въз основа на писмено заявление от бащата към което се прилага и декларация по образец, подписана от двамата родители - Приложение № 8 към чл. 45б от Наредбата за работното време почивките и отпуските.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР