Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Счетоводен казус

от Евгени Рангелов, 11 Mar 2010 17:55ч, видяна 20158 пъти
реклама

Въпрос:  Имам закупен ДМА с 50% финансиране по САПАРД. Амортизациите му участват в себестойността на продукцията. Коя стойност да включа по САП или по ДАП?

Отговор: В случаите, когато са придобити амортизируеми дълготрайни активи със смесено финансиране-собствени сред­ства и целеви средства за финансиране (в случая от Сапард), следва да се приложи предвиденият ред по СС 20, респ. първият метод по МСС 20, а именно:
-получената сума за финансиране на актива да се от­несе по сметка за финансиране:
Д-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове
К-т с/ка 753 Финансиране за дълготрайни активи
-придобитият/закупен актив да се отчете по пълната му доставна цена:
Д-т с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи
К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове
-начисляват се счетоводни разходи за амортизации по приетата амортизационна норма върху пълната доставна цена: 
Д-т с/ка 603 Разходи за амортизации
К-т с/ка 241 Амортизации на ДМА
-ежегодно се формира приход от финансиране, в размер на процентното участие на външните средства, т. е. с процента на външното участие се формира приход от финансиране върху начислената обща амортизация:
Д-т с/ка 753 Финансиране за дълготрайни активи
К-т с/ка 705 Приходи от финансирания
/примерно, 50 % от начислената амортиза­ция,  ако външното съфинансиране е 50% от доставната цена на актива/
За данъчни цели активът се завежда в данъчния амор­тизационен план само за сумата, представляваща собствено съ­участие (примерно, 50 %).
При това положение, съгласно чл. 54 от ЗКПО счетоводният финансов резултат ще се увеличава при преобразуването му с пълната стойност на годишната амортизация (върху пълната доставна стойност на актива), а ще се намалява с данъчната амор­тизация за актива, в частта съфинансирана от собствени сред­ства (в случая върху 50 % от доставната цена).
За "да се възстанови равенството за данъчни цели", следва да се приложи чл. 68 от ЗКПО, т.е. счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение (в случая целево финансиране, третирано по реда на СС 20), с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели. В случая счетоводният финансов резултат трябва да се намали при преобразуването му с отчетения приход от финансиране, в размер на амортизацията за съфинансираната част на актива.

Счетоводните казуси се разработват в партньорство със сп."Български законник"

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР