Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Счетоводен казус

от Евгени Рангелов, 25 Mar 2010 10:10ч, видяна 23078 пъти
реклама

Въпрос: Незавършеното строителство /салдо на 611/ в отчета за приходите и разходите къде се посочва - в намаление на запасите от продукция или в увеличение на запасите от продукцията?

Отговор: Незавършеното строително производство, отчитано по сметка 611 (Разходи за основна дейност), както и незавърше­ното спомагателно производство, отчитано по сметка 612 (Разходи за спомагателно производство), се посочват в счетоводния баланс в групата на "материалните запаси", статия "Незавършено произ­водство".

В отчета за приходите и разходите се посочва измене­нието на запасите. За целта се съпоставят салдата по сметки 611, 612 и 303 Продукция към 31. 12. на отчетната година със салдата по оборотната ведомост към 1. 01. на годината, и ако:

 

-общата сума на салдата към 31. 12. е по-малка от сал­дата на тези сметки към 1. 01. на отчетната гсдина, разликата се посочва на т. 1 (Намаления на запасите) в разходната част на от­чета за приходите и разходите;

 

-ако има обратният случай-салдата на 31. 12. са по-голями от тези на 1. 01. -разликата се посочва по т. 2. (Увеличение на запасите) в приходната част на отчета.

Тези разчети бихте могли да правите със следната примерна таблица: 

Сметки

 

Салдо на 31.12.

 

Салдо на 01.01.

 

Разлики

 

намаления

 

увеличения

 

611

 

 

612

 

 

303

 

 

сума                 сума


Компенсираната сума между намаленията и увеличенията се посочва в отчета по реда, който посочихме по-горе.

Важно е да се отбележи, че преди да се изведат раз­ликите в таблицата, колонката "31. 12." трябва да се коригира (извънсчетоводно, само в таблицата), по реда на 21. 3 от СС 1. Ако не се вземе под внимание тази предварителна корекция е възможно отчетът да не се равни (финансовият резултат по отчета да не се равни с резултата от баланса).

 

Счетоводните казуси се разработват в партньорство със сп."Български законник"

 

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР