Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Счетоводен казус

от Евгени Рангелов, 26 May 2010 10:22ч, видяна 55412 пъти
реклама

Въпрос: Какво представляват инвестиционните имоти и как се отчитат?

Отговор: Инвестиционният имот е земя или сграда, или част от сграда, или и двете, които се държат от собственика или от наемател по финансов лизинг, с цел получаване на приходи от наем. На практика, това са земи й сгради,който не се ползват в дейността на предприятието, а се отдават под наем, изцяло или частично.
Отчитането на инвестиционните имоти се извършва, по реда, предвиден в СС 40 Отчитане на инвестиционни имоти.
Инвестиционните имоти се отчитат като дългосрочни финансови активите изключение на тези, които са в процес на изграждане или в процес на ремонт и подобрения.Първоначалното оценяване на инвестиционните имоти е по ценя на придобиване, вкл. разходите по придобиването. Освен това:
- когато имот (земя, сграда или част от нея), който е ползван в дейността на предприятието, се прехвърли в инвестиционни имоти, тъй като ще се отдава под наем, прехвърлянето и завеждането на инвестиционния имот в сметка 224 Инвестиционни имоти е по балансова стойност;
- отчитането на закупен инвестиционен имот е сума от покупната цена и всички разходи по придобиването;
- в първоначалната оценка на инвестиционния имот се включват всички трайно прикрепени дълготрайни материални активи, без които инвестиционният имот не би могъл да осъществява предназначението си;
- когато имот се дава под наем частично, като инвестиционен имот се отчита частта, която се дава под наем (вкл. на оперативен лизинг), ако тя може да се отдели стойностно от другата част, която се ползва в дейността. Ако не може да се направи това разделение, предприятието преценява дали частта, отдавана под наем е съществена спрямо целия имот или не, и в зависимост от това отчита имота като инвестиционен или в дейността. Критерият за същественост в това отношение се определи със счетоводната политика на предприятието.
Предприятието трябва да избере със счетоводната си политика по кой "модел" да отчита инвестиционните имоти.
- модел цена на придобиване, и тогава прилага за имота предвидените в СС 4 методи на амортизация, т.е. инвестиционният имот се амортизира;                           
- модел на справедливата стойност и тогава имотът се отчита по правилата на СС 16., без да се амортизира.
Считаме, че трябва по-подробно да се проучат правилата и изискванията на СС 40 Отчитане на инвестиционни имоти.
Салдото на сметка 224 Инвестиционни имоти се посочва в Раздел Б на баланса, група "Дълготрайни финансови активи".

Счетоводните казуси се разработват в партньорство със сп."Български законник"

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР