Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Справочник

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Параграфи за плащане на осигурителни вноски

11 Jan 2006 21:46ч, видяна 13611 пъти
реклама
Държавно обществено осигуряване

/ ФОНДОВЕ - “ПЕНСИИ”, “ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО”, ”ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ” И “БЕЗРАБОТИЦА”/

2006 год.

Наименование
За родените преди 1 януари 1960г.
За родените след 31 декември 1959г.
ПРИХОДИ
Параграф
Процент
Параграф
Процент
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията /от осигурители и осигурени лица/
080101
29.5
080131
25.5
Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ТРЕТА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя /19,175% - за родените преди 1 януари 1960г. и 16.575% - за родените след 31 декември 1959г./ и вноски за сметка на осигурените лица /10,325% - за родените преди 1 януари 1960г. и 8.925% - за родените след 31 декември 1959г./. При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители, и изпълнителите по договори за контрол и управление в търговските дружества, ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица/
080102
32.5
080132
28.5
Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ПЪРВА и ВТОРА категория труд, внасят с две отделни бюджетните платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя /22,175% - за родените преди 1 януари 1960г. и 19,575% - за родените след 31 декември 1959г./ и вноски за сметка на осигурените лица /10,325% - за родените преди 1 януари 1960г. и 8.925% - за родените след 31 декември 1959г./ При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за работници и служители, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост /от осигурители и осигурени лица/
080127
26.5
080157
22.5
Осигурителни вноски за фонд"Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/
080126
26.5
080156
22.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за следователи по Закона за съдебната власт
080115
32.5
080145
28.5
Осигурителни вноски за фонд"Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за съдии, прокурори и съдебни служители по Закона за съдебната власт
080109
29.5
080139
25.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за кадровите военнослужещи по ЗОВС на РБ, държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица от МВР, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, от ГД "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията
080103
32.5
080133
28.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за офицери и сержанти в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията
080170
32.5
080170
32.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за служителите /граждански лица/ в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията
080171
29.5
080171
29.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ТРЕТА категория труд
080114
29.5
080144
25.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд
080105
32.5
080135
28.5
Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ТРЕТА категория труд /от осигурители и осигурени лица/
080108
23
080138
19
Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица/
080111
26
080141
22
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с нормативно признатите разходи, за работещите без трудови правоотношения, членове на ЦИК, РИК и СИК по Закона за избор на народни представители /от възложители и осигурени лица/
080110
23
080140
19
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/
080116
23
080146
19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя
080112
23
080142
19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя
080124
26
080154
22
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител
080117
23
080147
19
Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)
080160

29.5

32.5

080160

25.5

28.5

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи
080129

23

26

080159

19

22

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
080401
26.5
080441
22.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица
080402
23
080442
19
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
080404
26.5
080444
22.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители
080405
23
080445
19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2005г. /вноските се превеждат по ЕГН/
080406
29
080436
26
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, завършили висше или полувисше образование, за времето на обучение
080403
23
080403
23
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия
080413
23
   
Осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест" за лицата осигурени за фонд “Трудова злополука и професионална болест" от осигурители
080149
0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1
080149
0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005г.
080104
21.75
080134
19.5
Осигурителни вноски за лица, осигурени само за трудова злополука и професионална болест за периоди преди 1 януари 2002 г.
080106
0.7
080106
0.7
Допълнителни осигурителни вноски по §11 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г.
080107
 
080107
 
Възстановени суми за трудови злополуки съгласно § 10 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002г.
080600
 
080600
 
Осигурителни вноски за фонд "ПКБ" от осигурители и осигурени лица за периоди преди 1 януари 2002 г.
080500
4
080500
4
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г.
280201
 
280201
 
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г.
280230
 
280230
 
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски
280202
 
280202
 
Глоби, санкции и неустойки по наказателни постановления
280209
 
280209
 
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица
080118
 
080118
 

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР