Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Справка за установяване на данъчните задължения

12 Mar 2006 17:07ч, видяна 5350 пъти
реклама
За установяване на данъчните задължения към 31.12.2005

_________________
/юридическо лице/
отчетен период І-XІІ 2005 г.

СПРАВКА
за установяване на данъчните задължения към 31.12.2005

в лева

База на данъчните задължения
Сума за облагане
Данъчна ставка в %
Сума на данъка
Осчетоводява се
1. Финансов резултат преди данъчното преобразуване        
1.1 счетоводна печалба        
1.2 счетоводна загуба        
2. Постоянни разлики за данъчно преобразуване        
2.1 увеличение        
2.2 намаление        
3. Данъчни облекчения - намаление        
4. Облагаема печалба без временни разлики        
5. Активи по отсрочени данъци        
5.1 признати от възникнали временни разлики +   15   497/123
5.2 признати от обратно проявление -   15   123/497
6. Пасиви по отсрочени данъци        
6.1 признати от възникнали временни разлики -   15   123/497
6.2 признати от обратно проявление +   15   497/123
7. Обща сума на разходи за данък за 2003г. (4+5-6)       123/452
8. Временна разлика от преоценъчен резерв 2005 г.   15   112/497

Забележки:1.При отрицателна сума на облагаемата печалба,данък се начислява само от временни разлики.Задължително се начисляват пасиви по отсрочени заеми.

Съставил:........................ Гл.счетоводител: ........................ Ръководител:........................

___________2006 г.
гр.______________

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР