Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Справочник

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Справка за размерите на осигурителните вноски по кодове за фондовете на ДОО за 2007 г.

20 Oct 2007, видяна 7841 пъти
реклама
Справка за размерите на осигурителните вноски

Наименование

За родените преди
1 януари 1960г.

За родените след
31 декември 1959г.

ПРИХОДИ

Вид плащане

Процент

Вид плащане

Процент

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите, за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, членовете на ЦИК по Закона за избор на президент и вицепрезидент на РБ 
/от осигурители и осигурени лица/

550101

26,5

550131

21,5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за работници и служители, и изпълнителите по договори за контрол и управление в търговските дружества, при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите ПЪРВА и ВТОРА категория труд
/от осигурители и осигурени лица/ 
550102
29,5
550132
24,5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство"  за работници и служители, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост и в подкрепа на майчинството /от осигурители и осигурени лица/ 
550127
25,5
550157
20,5
Осигурителни вноски за фонд"Пенсии" и фонд      "Общо заболяване и майчинство"  за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/
550126
25,5
550156
20,5
Осигурителни вноски за фонд  "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за държавни служители ТРЕТА категория труд
550114
26,5
550144
21,5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд
550105
29,5
550135
24,5
Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ТРЕТА категория труд  /от осигурители и осигурени лица/
550108
22
550138
17
Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ПЪРВА и ВТОРА категория труд  /от осигурители и осигурени лица/
550111
25
550141
20
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с нормативно признатите разходи, за работещите без трудови правоотношения, членове на ЦИК, РИК и СИК по Закона за избор на народни представители, членовете на РИК и СИК по Закона за избиране на президент и вицепрезидент на РБ /от възложители и осигурени лица/
550110
22
550140
17
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/ 
550116
22
550146
17
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя     
550112
22
550142
17
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя  
550124
25
550154
20
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител 
550117
22
550147
17
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)
550160

26,5
29,5

550160

21,5
24,5

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи 
550129

22
25

550129
17
20
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
550401
25,5
550441
20,5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица
550402
22
550442
17
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
550404
25,5
550444
20,5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители
550405
22
550445
17
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2006г. /вноските се превеждат по ЕГН/  
550406
23
550436
18
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, завършили висше или полувисше образование, за времето на обучение 
550403
22
550403
22
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия 
550413
22
-
-
Осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест"  за лицата осигурени за трудова злополука и професионална болест от осигурители и за лицата, получаващи гарантирани вземания от ФГВРС
550149
0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1
550149
0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005г.
550104
21,75
550134
19,5
Осигурителни вноски за лица, осигурени само за трудова злополука и професионална болест за периоди преди 1 януари 2002 г.
550106
0,7
550106
0,7
Осигурителни вноски за фонд "ПКБ" от осигурители и осигурени лица за периоди преди 1 януари 2002 г.
550107
-
550107
-
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г.
552801
-
552801
-
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г.
552830
-
552830
-
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски
552802
-
552802
-
Глоби, санкции и неустойки по наказателни постановления
552809
-
552809
-
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи.Този параграф се попълва само от пощенските станции, Не се попълва от осигурените лица
550118
-
550118
-
Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове 
552899
-
552899
-
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ
552898
-
552898
-
Преводи по с/ки 8 5 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители
558888
-
558888
-

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР