Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Оповестяване на общата сума на приходите от лихви

08 Mar 2008, видяна 2984 пъти
реклама
МСФО 7 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В бр. 12 от 2007 г. на сп. „Счетоводство XXI" Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява оповестяването на общата сума ,на приходите от лихви.

Оповестяване на общата сума на приходите от лихви и общата сума на разходите за лихви (изчислени с използването на метода на ефективния лихвен процент) за тези финансови инструменти, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или в загубата.

Пример: Предприятие купува облигации с номинална стойност от 100 000 лв.

Облигациите са класифицирани като заеми и вземания според изискванията на МСС 39 (не се котират на активна борса) и се отчитат по амортизирана стойност, тъй като са с фиксиран падеж.

Тъй като купонният лихвен процент е по-висок от този на други облигации, покупната им цена е 116 000 лв. Премията от 16 000 лв. се амортизира през срока на държането на облигациите и намалява прихода от лихви за всеки период.

Следователно общият приход от лихви ще се равнява на сумата на начислените приходи от лихви на базата на купонния лихвен процент, намалена с амортизираната премия за периода.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР