Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Счетоводно отчитане при продажба на земя и сгради в условията на финансов лизинг

10 Apr 2008, видяна 15372 пъти
реклама
В бр. 12 от 2007 г. на сп.„Счетоводство+" Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, посочва кои са счетоводните статии при отчитане на продажба на земя и сгради в условията на финансов лизинг

„Фирма Х" АД продава на „Фирма Y " ООД земя и сгради по тяхната справедлива стойност, след което ги наема в условията на финансов лизинг от лизинговата компания. Тъй като сградите не са нови, продавачът е приложил чл. 45, ал. 3 от ЗДДС - сградите и прилежащият им терен се третират като необлагаема доставка, съгласно Закона, и не е начислен ДДС. За останалата част от земята (извън прилежащия към сградите терен), представляваща УПИ, е начислен ДДС по издадена данъчна фактура на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС в размер на 131 000 лв.

Балансовата стойност на сградите е 250 000 лв. (отчетна стойност - 340 000 лв., начислена амортизация - 90 000 лв.), а на земята е 540 000 лв.

Срокът на лизинговия договор е 12-годишен. (Виж данните в Таблицата.)

Счетоводните статии в „Фирма Х" АД (продавач -наемател) за отчитане на продажбата на земята и сградите (приемаме, че активите са били отчитани до продажбата като дълготрайни):

1. За прихода от продажбата на земята и сградите:

Дт с/ка Разплащателна сметка в левове 1 143 000
(или чрез с/ка Клиенти]

Кт с/ка Приходи от продажба на дълготрайни активи 1 012 000

- земя 708 000

- сгради 304 000

Кт с/ка Начислен данък за продажбите 131 000;

2. За отписване на начислената до момента на продажбата амортизация на сградите:

Дт с/ка Амортизация на дълготрайни материални активи 90 000

Кт с/ка Сгради 90 000;

3. За отписване на земята и сградите по балансова стойност:

Дт с/ка Приходи от продажба на дълготрайни активи 790 000

Кт с/ка Земи (терени) 540 000

Кт с/ка Сгради 250 000;

4. За отразяване на печалбата от продажбата като разсрочен приход (1 012 000 - 790 000):

Дт с/ка Приходи от продажба на дълготрайни активи 222 000

Кт с/ка Нефинансови приходи за бъдещи периоди 222 000;

5. За признаване на пропорционална част от разсрочената печалба като текущ приход през срока на наема - при месечно отчитане с 1/144 част:

Дт с/ка Нефинансови приходи за бъдещи периоди 1541,66

Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година 1541,66.

 
Земя
Сгради
Присъщ лихвен процент 6.36 % годишно 6.36 % годишно
Месечна наемна вноска, плащна в началото на всеки месец (без ДДС) 7 000 лв. 3 000 лв.

Обща сума на наемните вноски (144 месеца)

1008000 лв. 432 000 лв.
Обща сума на лихвите по договора 300452 лв. 128765 лв.
Справедлива стойност 708000 лв. 304000 лв.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР