Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Придобиване на активи чрез договор за финансов лизинг

17 Apr 2008, видяна 12707 пъти
реклама
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експерт" Анастасия Матова-Головина, д.е.с, отговаря на въпроса: Бюджетно предприятие сме. През м. януари на 2008 г. получихме апарати за нуждите на лабораториите ни. Доставката е осъществена на базата на договор за финансов лизинг. Може ли да ни посочите начина на счетоводно отчитане на началното заприходяване на апаратите и на периодичните разплащания с доставчика?

За отчитане придобиването на активи чрез договор за финансов лизинг, съгласно Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП), е прието да се съставят следните счетоводни записвания:

а) за заприходяване на получения актив:

Дт с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи

Дт с/ка 1917 Коректив на номиналната стойност на задължения по финансов лизинг към местни лица

Кт с/ка 1911 Задължения по финансов лизинг към местни лица;

б)за отразяване на дължимата вноска, периодично в сроковете, определени съгласно договора (всяка вноска се документира с фактура, издадена от лизингодателя):

Дт с/ка 1911 Задължения по финансов лизинг към местни лица

Кт с/ка от група 50 Парични средства;

в) за отчитане през текущия период на лихвата, припадаща се за периода на лизинговата вноска:

Дт с/ка 6241 Разходи за лихви по финансов лизинг от страната

Кт с/ка 1917 Коректив на номиналната стойност на задължения по финансов лизинг към местни лица.

Аналитичното отчитане следва да се организира по лизингодатели, по срокове за погасяване или по други признаци по преценка на бюджетното предприятие.

В края на годината задължително следва да се направи преглед на задълженията по финансов лизинг и след като се установи, че до срока за приключване остават по-малко от 12 месеца, салдата по съответните аналитични сметки трябва да се прехвърлят от дългосрочни задължения в краткосрочни задължения чрез записването:

Дт с/ка 1911 Задължения по финансов лизинг към местни лица

Кт с/ка 1913 Текущ дял по задължения по финансов лизинг към местни лица.

В случаите, когато бюджетното предприятие придобие актив под формата на финансов лизинг, съдържащ грант-елемент в съществен размер (сегашната стойност на лизинговите плащания е съществено по-ниска в сравнение с обичайните условия), придобитият актив се отчита по справедлива стойност, а разликата се отразява към момента на придобиването на актива по съответните сметки за капиталови трансфери в натура от група 74 Помощи и дарения от страната и чужбина.

Във въпроса не е посочена цената на сделката. Ако сумата по договора е над 10 000 лв. и срокът за изплащане на поетото задължение е над една година, при счетоводното отчитане е необходимо да се имат предвид и разпоредбите на т. 7.4.7 от Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на Мф.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР