Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Патентен данък и Читалище

 Патентен данък и Читалище zv Профил Изпрати email 17.08.2004 15:29

В Читалището ни има изграден Интернет център по проект в който се извършват- копирни, компютърни и обучителни услуги. Това не е основна дейност на Читалището. Трябва ли да плащама патентен данък?

 Re: Патентен данък и Читалище marvin (гост) 30.08.2004 14:28

ЗКПО:Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Юридическите лица, които не са търговци, включително бюджетните предприятия и организациите на вероизповеданията, се облагат за печалбата и доходите им, получени от сделки по чл. 1 от Търговския закон, извършвани по занятие, включително от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество.
Ако сте регистрирани по ЗЮЛНСЦ тогава не сте търговец по смисъла на ТЗ чл.1, за това сте на общо облагане.

 Re: Патентен данък и Читалище angel Профил 30.08.2004 16:35

Отговора на marvin е подвеждащ. Цитирания чл.4 от ЗКПО пояснява, че печалбата или дохода получени от сделките, изброени в чл.1 на ТЗ, стопанската дейност, каквато е дохода от интернетклуба, подлежащ на облагане по общия ред на ЗКПО. Няма абсолютно никакво значение правния статут на лицето, в случая на читалището, по кой закон е съдебната му регистрация. А що се отнася до патентното облагане - чл.30,ал.1 от ЗОДФЛ говори общо за лица, без значение търговци или не, извършващи изброените там дейности и с оборот за предходна година под 50х лв.

 Re: Патентен данък и Читалище marvin (гост) 31.08.2004 14:21

Съжалявам, че Ви подведох ZV, но имах същият проблем миналата година. Според мен отговора на въпроса е този:
ЗКПО
Чл. 2 (4) Лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 4 се облагат с окончателен годишен данък (патентен данък), когато осъществяват дейностите, посочени в Закона за облагане на доходите на физическите лица и при условията на същия закон. За останалите дейности тези лица се облагат по реда на този закон.
Чл. 6. (1) Данъчно задължени лица по реда на този закон са:
1. местните юридически лица;
2. местните юридически лица, които не са търговци, когато извършват стопанска дейност или отдават под наем движимо и недвижимо имущество;
4. местните неперсонифицирани дружества и осигурителни каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
Ако сте регистрирани по ЗЛЮНЦ, в което не се съмнявам, попадате в т.2 на чл.6, т.е. чл.2, а не в т.1 и 4.
Това е. Успех.
 

 Re: Патентен данък и Читалище marvin (гост) 31.08.2004 14:26

Да се поправя:
Ако сте регистрирани по ЗЛЮНЦ, в което не се съмнявам, попадате в т.2 на чл.6, а не в т.1 и 4 на чл.6
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци