Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Граждански договор-осигуровки

 Граждански договор-осигуровки Светлин (гост) 27.01.2005 14:12

Здравейте,
Интересува ме,дали трябва да плащам осигуровки при положение,че имам сключен безсрочен граждански договор със застрахователна компания,а доходите ми не надвишават минималната заплата.Не работя другаде и съответно не ме осигуряват.Предварително ви благодаря!

 Re: Граждански договор-осигуровки мария борисова Профил 27.01.2005 15:09

Няма такова нещо като безсрочен граждански договор.От НОИ веднага ще наложат акт за прикрит трудов договор.

 Re: Граждански договор-осигуровки Tikita Профил Изпрати email 27.01.2005 23:27

Мария е абсолютно права! И все пак - когато изплатената сума по граждански д-р е по-малка от МРЗ след приспадане на НПР, възложителят не удържа и не внася никакви осигуровки. Следователно попадаш директно в неосигурените люде и дължиш 6,60 лева на месец здравна осигуровка. Честито! :)

 Re: Граждански договор-осигуровки Анонимен (гост) 30.01.2005 01:36

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
чл.4,ал.3 : Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване,за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА
чл.1,ал.4 : За лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват професията или занаятчийската дейност:
.........................
т.3. (изм. с Решение № 8525 на ВАС на РБ – ДВ, бр. 8 от 2001 г., бр. 91 от 2003 г.) като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка – ...................... застрахователните агенти съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за застраховането.

Закон за застраховането
Чл.44. (изм.,ДВ,бр.88 от 1999 г.)
(1) (доп.,ДВ,бр.96 от 2002 г.) Застрахователният агент е физическо или юридическо лице, натоварено и упълномощено от застраховател да извършва срещу възнаграждение посочените в пълномощното действия от името и с последици за застрахователя. Упълномощаването се извършва в писмена форма.
(2) (изм.,ДВ,бр.96 от 2002 г.) Застрахователното агентство, осъществявано от физическо лице, е свободна професия. Застрахователният агент - физическо лице, не може да бъде в трудови правоотношения със застраховател.
(3) Отношенията между застрахователя и застрахователния агент се уреждат с писмен договор за застрахователно агентство.

Горните текстове ме водят към извода,че трябва да се самоосигурявате.Моля нека и други колеги да дадат мнение.

 Re: Граждански договор-осигуровки Tikita Профил Изпрати email 30.01.2005 02:32

Ами май така излиза - т.е., че трябва да има регистрация като свободна професия с БУЛСТАТ и самоосигуряване. Леле, стана мътна и кървава.... :(

 Re: Граждански договор-осигуровки Светлин (гост) 01.02.2005 11:04

А,какво ще кажете за чл.4 от КСО?
Задължението за осигуряване на основание чл. 4, ал. З, т. 5 от КСО възниква, ако лицето упражнява трудова дейност по граждански договор, за която получава месечно възнаграждение равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи.
Наличието на сключен граждански договор не води автоматично до възникване на задължение за осигуряване, тъй като неговото изпълнение може да не е започнало или предмета на договора да предвижда извършване на работа през определени периоди от време (например: веднъж годишно).
Дори и да има сключен граждански договор, чието изпълнение е започнало, за да възникне задължение за осигуряване е необходимо полученото месечно възнаграждение да е равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи

 Re: Граждански договор-осигуровки Анонимен 2 (гост) 01.02.2005 20:35

Колеги прочетете извадката от закона за застраховането, която Анонимен е посочил.
Застрахователните агенти са свободни професии - т.е. самоосигуряващи. като такива трябва да декларират започване и спиране на дейност. Сключеният граждански договор е проформа, който определя ангажимента и функциите на агента. Тази практика, застрахователните агенти да бъдат свободни професии е въведена много преди обнародването на Закона за застраховането с писмо на бившия шеф на НОИ г-н Николов, ако някои от тук четящите го помнят. А относно БУЛСТАТА той не е задължителен.
Подкрепям напълно колегата анонимен и смятам тази тема за приключена.
 

 Re: Граждански договор-осигуровки Светлин (гост) 01.02.2005 23:59

Благодаря на всички отделили от времето си за да помогнат!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване