Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Липси на стоки

 Липси на стоки Krosi Профил 19.12.2018 10:25

При установена липса на стоки при кражба ,за които е ползван данъчен кредит с кой Протокол е по-правилно да се направи корекцията с Протокол по чл.66,ал.3 от ППЗДДС или по чл.66,ал.1

 RE: Липси на стоки Маграт Профил 19.12.2018 10:37

По чл.66 /3/.
 

 RE: Липси на стоки Krosi Профил 19.12.2018 11:30

...................................................................................................................................................
(предприятие)
...................................................................................................................................................
(адрес)


ПРОТОКОЛ
по чл. 66, ал. 3 от ППЗДДС

№ ...........................................................

гр. .........................................../200..... г.

за корекция на данъчен кредит, който е приспаднат изцяло за доставени стоки или услуги, които по-късно ги използва както за доставки, за които е налице право на данъчен кредит, така и за дос¬тавки, за които не е налице такова право или са освободени, съгласно чл. 79, ал. 2 от ЗДДС


1. Наименование и идентификационен № по ДДС на издателя на протокола: ...................................................................................................................................................

2. Основание за извършване на корекцията: ...........................................................
...................................................................................................................................................

3. Описание на стоките и/или услугите: ..................................................................
...................................................................................................................................................

4. Размер на ползвания данъчен кредит: ........................... лв.

5. Брой на годините по чл. 79, ал. 7 от ЗДДС: ........................... г.

6. Коефициент по чл. 79, ал. 7 от ЗДДС: ...........................

7. Размер на дължимия данък по чл. 79, ал. 7: ........................... лв.


Съставител: .................................. Гл. счетоводител: ..................................
(име, фамилия и длъжност) (подпис)
Забележка: Протоколът се издава най-късно на последния ден на последния месец от годината, през която са въз¬никнали обстоятелствата за извършване на корекцията. Протоколът се отразява в дневника за продажбите и справка-декларацията за периода, през който е издаден.
Това е бланка

В чл.66,ал.3 има и други изисквания като например номер и дата на документа по който е упражнено право на приспадане на данъчния кредит
Може ли да се добавят.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство