Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. учителски заплати

 учителски заплати remark Профил 09.01.2019 19:18

Имам нужда от съвет! Откакто образованието е на делегирани бюджети, винаги сме увеличавали заплатите с договаряните проценти. Затова в момента сме доста над определените прагове на основните заплати по Наредба 4. Тази година обаче учениците ни са по-малко и въпреки Анекса към КТД за увеличение на всички индивидуални заплати с 20% ни е много трудно да се вместим. Учителите ще ни изядат, ако не им увеличим заплатите. Длъжни ли сме да спазваме всички договорености, след като нямаме средства за това, а и заплатите отдавна са доста над определените прагове? Благодаря!

 RE: учителски заплати TaNikKa Профил 09.01.2019 19:33

"Тази година обаче учениците ни са по-малко..." А щатното разписание на учителите?

Придобиване право на пенсия от учителите
Чл. 69в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;
2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.
(2) На лицата по ал. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) На учителите, които са придобили право на пенсия при условията на ал. 1 и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по ал. 1. При представянето на данни за допълнително положен учителски осигурителен стаж след отпускането на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, към която се изплаща добавка от Учителския пенсионен фонд, броят на месеците, от които е определена добавката, се увеличава с броя месеци след пенсионирането, за които има осигурителни вноски в същия фонд.
(4) На учителите, които имат изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 пенсията се изплаща за сметка на фонд "Пенсии".
(5) Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски по смисъла на този кодекс се определят с наредбата по чл. 106.

 RE: учителски заплати b0b0 Профил 09.01.2019 19:35

Длъжни сте да се съобразявате с бюджета. Щом сметките паказват недостиг и няма откъде да се компенсира с намаляване на други разходи или съкращаване на персонал отговорът е ясен. Още повече щом сте над праговете. МОН обикновено искат справки, в тях ще обясните защо не можете да увеличите заплатите.
Когато учителите и синдикатите почнат да правят бюджета и да носят отговорност за извършване на разходи тогава да си ги увеличават.

 RE: учителски заплати remark Профил 09.01.2019 20:20

Това с пенсионирането е хитро и го направихме през 2008г. Но ако имаш по един щат география, физика или химия, пак трябва да назначиш учители, макар и млади. Знам,че единственото решение засега е подмладяване на колектива. И това ще се случи. Благодаря и на двама ви!

 RE: учителски заплати colin Профил 18.02.2019 09:11

Директорът на училището има ли право да пенсионира учителят, ако той не желае да се пенсионира, независимо дали е чрез ранно пенсиониране или за възраст и стаж?
 

 RE: учителски заплати b0b0 Профил 18.02.2019 09:57

328 (1) 10?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет