Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. Занимания по интереси в училищата

 Занимания по интереси в училищата colin Профил 06.02.2019 14:33

Средствата за заниманията по интереси са определени в бюджетите на училищата за тази година. Наредбата за приобщаващо образование описва формирането на групите и финансирането. Четох я три пъти, но не открих по какъв начин се разпределя бюджетът и дали има някакво съотношение относно закупуването на материали, услуги и др., както беше по проектите "Твоят час" и "Успех". Кой определя колко средства от целия бюджет да бъдат похарчени за материали и колко за услуги, както и колко за възнаграждения на ръководителите?

 RE: Занимания по интереси в училищата polza Профил 12.02.2019 13:33

НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) С
получените по реда на чл. 16а, ал. 3, т. 1 и ал. 4 средства училищата
финансират разходи за възнаграждения на ръководителите на групи за
занимания по интереси, за външни изпълнители, за закупуване на материали,
за абонамент за специализирана литература и електронни продукти, за
посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт.
(2) Разходите за възнаграждения на педагогическите и непедагогическите
специалисти от училището са съгласно определените във вътрешните правила
размери за работната заплата.

 RE: Занимания по интереси в училищата colin Профил 18.02.2019 08:54

Да, това го прочетох, но е твърде обобщено. Ако само върху това трябва да се основаваме, тогава сами определяме какво и по колко, с изключение на услугите, за които беше написано конкретно 10 %. Между другото звънях на посочения телефон с конкретни въпроси, и установих, че не всичко може да се закупи. Сега ако трябва да им звъним за всяка покупка, ще се гръмна. Неща, които смятах, че може да се закупят, се установи, че не може.

 RE: Занимания по интереси в училищата b0b0 Профил 18.02.2019 09:59

Ако няма написано някъде черно на бяло другото е ЕЖК.
 

 RE: Занимания по интереси в училищата colin Профил 18.02.2019 11:30

То няма никъде написано черно на бяло, но този който проверява, нали знаете, че винаги е прав? :)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет