Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Държавен служител-Дистрибутор

 Държавен служител-Дистрибутор krasi1978 Профил Изпрати email 17.01.2019 11:37

Може ли държавен служител да бъде дистрибутор на Аквасорс?Не намирам отговор в закона,както и в предходен пост от 2015г.Предварително благодаря,ако някой намери отговор!

 RE: Държавен служител-Дистрибутор TaNikKa Профил 17.01.2019 11:54

(2) Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

3. е народен представител;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

7. (нова - ДВ, бр. 57 от 2016 г.) работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б;

8. (нова - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) е упражнило правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса за социално осигуряване, освен при условията на чл. 15, ал. 1, чл. 81в, ал. 6 и чл. 84а.

 RE: Държавен служител-Дистрибутор TaNikKa Профил 17.01.2019 12:01

Общи основания за прекратяване на служебното правоотношение
...
4. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) поради несъвместимост в случаите по чл. 7, ал. 2;
...

 RE: Държавен служител-Дистрибутор krasi1978 Профил Изпрати email 17.01.2019 12:04

Дистрибутора не се третира като търговски представител или търговски посредник.Не е цитиран ''дистрибутор''.

 RE: Държавен служител-Дистрибутор TaNikKa Профил 17.01.2019 12:11

И като какъв извършва търговската дейност по дистрибуцията?

 RE: Държавен служител-Дистрибутор TaNikKa Профил 17.01.2019 12:23

И какъв му/й е проблема да работи по трудово правоотношение като има приоритетни интереси в дистрибуцията на стоки?

 RE: Държавен служител-Дистрибутор Blajena71 Профил 24.01.2019 17:49

Има право да работи. Не е търговски посредник.

Дистрибутор може да бъде клиент по цени на едно, който си купува за себе си. Не е задължително да продава каквото и да е.

Нещата се оформят като извънтрудови ПО, а дъражавните служители нямат забрана да встъпват в такива.

Има десетки дистрибутори на Аква сорс, а и на други МЛМ в страната, които са си държавни служители. Никакви проблеми няма.
 

 RE: Държавен служител-Дистрибутор TaNikKa Профил 24.01.2019 19:18

Купува си за себе си, но нещата се оформят като извънтрудови правоотношения?!?
Що не станат и дистрибутори на бял ляб десетките държавни служители като няма проблем и не им стига %- отстъпка от дистрибутор, който не е нает по служебни правоотношения?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения