Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Състезания водещи до предметни награди с цел маркетинг

 Състезания водещи до предметни награди с цел маркетинг boyanminev Профил 21.01.2019 15:18

Здравейте колеги,
имам питане относно следният сценарии:
1. Управлявам и представлявам дейност по производство на продукти като едноличен търговец.
2. Искам да създам онлайн маркетинг кампания целяща популяризиране на продукта.
- тя включва:
-въпрос с няколко отговора / тип - "стани богат" /
-малка входна такса.
След предварително определен край на промоцията, всички правилно отговорили имена се събират и чрез публичен жребий на живо се определя победителят.

Опитах да намеря някакъв материал относно този казус, но за съжаление не успях да намеря никаква информация, та въпросът ми към вас е следният:
Трябва ли да бъде по някакъв начин съгласувана идеята ми с държавната администрация или мога да процедирам без всякакъв тип разрешително?

Надявам се някои от вас да внесе малко светлина по този проблем. Благодаря ви предварително.

 RE: Състезания водещи до предметни награди с цел маркетинг TaNikKa Профил 21.01.2019 23:40

Здравейте!

Предполагам, че "малка входна такса" ще се заплаща чрез SMS или телефонно обаждане.
Най-вероятно ще е необходимо да получите разрешение за вписване и обработване на лични данни съгл.ЗЗЛД или доставчика на далекосъобщителните услуги ще ги обработва.
Доколкото разбирам достигналите до определено ниво след няколко верни отговора ще учавстуват в жребия.

Това участие в състезателна игра с образователна и популизираща цел срещу "малка входна такса" е продажба на услуга онлайн - Викторина с награден фонд "Продукт, произведен в BG"


При безкасово постъпване на таксите отпада изискването за наличие на фискално устройство-ФУ, но
Чл. 52м. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 29.12.2018 г.) (1) Лице по чл. 3, което
извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва
собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за
извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги
чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен
подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала
за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.
(2) Информацията по ал. 1 се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се
извършват продажби.
(3) При промяна на данните по ал. 1 актуална информация се подава в 7-дневен срок от
настъпване на промяната.
(4) При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен
магазин информация за това обстоятелство се подава по реда на ал. 1 в 7-дневен срок от
прекратяване на дейността.
Чл. 52н. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 29.12.2018 г.) Лицата, които извършват
продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от
ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и
архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до
нея с възможност за експорт и копиране на данни.

Ако вие сте производител на софтуерния продукт за Викторина с награден фонд "Продукт, произведен в BG" от чл.52в до чл.52ж от НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г.ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И
ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В
ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО
ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ. -
ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)с посл. изм.и доп. ДВ, бр.80 от 28.09.2018г

 RE: Състезания водещи до предметни награди с цел маркетинг b0b0 Профил 22.01.2019 10:04

TaNikKa, човекът пита за регистрация за хазартни игри, ти му говориш за касови апарати?!?

 RE: Състезания водещи до предметни награди с цел маркетинг TaNikKa Профил 22.01.2019 10:35

b0b0, сигурен ли си? Да не пита за оная игра с двете чашки и едно по-малко предметче - "банка антинари" ли й казваха, банка-катинари ли? Образователна- учи на ловкост, бързина и умелия участник прибира всичките такси на предходните участници. Всички такси, без скритите от ловкия водещ.

 RE: Състезания водещи до предметни награди с цел маркетинг boyanminev Профил 22.01.2019 13:14

TaNikKa благодаря за отговора, "продажба на услуга онлайн - Викторина с награден фонд "Продукт, произведен в BG" " потърсих в търсачката на държавен вестник това съчетание на думи но няма намерени резултати. Може ли да ми кажете кой е източника?

Таксата ще бъде заплащана директно чрез кредитна/дебитна карта ( в пъти по лесно е от СМС и обаждане ). Моето притеснение е че, според държавна комисия по хазарта:

Чл. 2. (1) Хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се
получи печалба или да се загуби залогът.
Чл. 3. (1) Всяка хазартна игра и дейност по този закон на територията на
Република България може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия
по хазарта.
Чл. 62.(2) Игрите със залагания, свързани с познаване на факти, са хазартни игри, при които
печалбата зависи от познаване или даване на верен отговор относно съществуващ факт.
Чл. 63. (1) Правилата на игрите, залозите за участие в тях, печалбите и начините на
определянето им подлежат на утвърждаване от Комисията

къде е границата и кой определя дали дейноста ми е "викторина с награден фонд" или хазарт ?

 RE: Състезания водещи до предметни награди с цел маркетинг Abby12 Профил 22.01.2019 13:40

Отговор на boyanminev(22.01.2019 13:14):
boyanminev каза:
къде е границата и кой определя дали дейноста ми е "викторина с награден фонд" или хазарт ?


добре сте се ориентирал кое е необходимото четиво, продължавайте с четенето, по-нататък го пише
или поне пише кое не е хазарт
 

 RE: Състезания водещи до предметни награди с цел маркетинг boyanminev Профил 22.01.2019 16:40

Отговор на Abby12(22.01.2019 13:40):
Abby12 каза:


добре сте се ориентирал кое е необходимото четиво, продължавайте с четенето, по-нататък го пише
или поне пише кое не е хазарт


Видове хазартни игри
Чл. 41. (1) (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г.) Хазартните игри,
разрешени по този закон, са: лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, игри с игрални автомати и игри в игрално казино. Начинът, техническите средства и електронните съобщителни средства или услуги, чрез които се организира и предлага хазартна игра, не променят вида на играта.
(2) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Хазартните игри по ал. 1, с изключение на томболата и моментната лотарийна игра, може да се организират и онлайн – пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и други средства.
(3) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г., отм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.).
(4) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г.) Разрешените хазартни игри по този закон, които не се организират по начините, посочени в предходната алинея, не се считат за хазартни игри онлайн.

Ако в моята игра има опция за безплатно участие например, това според вас променя ли начина на организация ?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство