Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ Започни нова тема

Тема. Деклариране на обстоятелства пред ДАНС

 

 Деклариране на обстоятелства пред ДАНС Minev Профил Изпрати email 27.11.2019 14:05

Здравейте Колеги,

Може въпросите да са повдигани и от други и разисквани преди, но лично аз мисля, че се изгубих в тази суматоха и многото промени на ЗМИП от миналата година насам. Поех едно ЮЛНЦ, регистрирано през Февруари тази година, за което нощо не е подавано никаде и сега имам два въпроса:

1. Доколкото разбирам ако по партидата на ЮЛНЦ в ТР е обявен действителния собственик (в случая е обявен като Представляващ и като Управител) не е необходимо да се декларира пред ДАНС. Правилно ли съм разбрал?

чл. 63 (6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато лицата - действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби, данните за тях се заявяват за вписване.


2. Втория въпрос е свързан с вътрешните правила по ЗМИП. Ако правилно съм разбрал тези правила вече не се пращат в ДАНС, а само се приемат в шестмесечен срок след приемане на националната оценка на риска. Понеже не знам дали тя е готова,се замислих върху този текст от закона:

Чл. 102. (1) Лицата по чл. 4 приемат правилата по чл. 101 в 4-месечен срок от регистрацията си. Лицата по чл. 4, т. 28, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, приемат правилата по чл. 101 до 31 юли на годината, следваща годината, за която годишният им оборот надвишава сумата по чл. 98, ал. 4, или в едномесечен срок от изготвянето на оценката по чл. 98, ал. 5.

От написаното разбирам, че при положение, че нямаме обороти не сме длъжни да изготвяме и пращаме нищо. Правилно?

Знам, че стана доста дългичко, но се надявам отговорите на знаещите колеги да са полезни и на други след мен.

Благодаря!
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ