Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. клас прослужено време

 клас прослужено време Don4eva Профил 15.01.2021 15:16

Здравейте!
Има ли промяна в минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа 0,6% ли е ?

 RE: клас прослужено време Liglyo Профил 15.01.2021 15:19

В наредбата погледнахте ли?

 RE: клас прослужено време Don4eva Профил 15.01.2021 15:23

Да погледнах, там пише 0,6% въпроса ми е има ли промяна

 RE: клас прослужено време bonou2 Профил 15.01.2021 15:33

не беше ли с ПМС?

Отговор на Liglyo(15.01.2021 15:19):
Liglyo каза:
В наредбата погледнахте ли?


Иначе това промениха /малко не по темата/ :
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.

 RE: клас прослужено време Liglyo Профил 15.01.2021 15:44

Отговор на bonou2(15.01.2021 15:33):
bonou2 каза:
не беше ли с ПМС?


Иначе това промениха /малко не по темата/ :
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.


За класа пита, бре. В наредбата за работното време и бла бла.

 RE: клас прослужено време bonou2 Профил 15.01.2021 15:58

в минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение

нАли с ПМС се определя стойността му, това казвам. В наредбата няма стойност/размер:)

Отговор на Liglyo(15.01.2021 15:44):
Liglyo каза:


За класа пита, бре. В наредбата за работното време и бла бла.
Иначе е наредбата за структУрата и организацията на РЗ....бла бла;))

 RE: клас прослужено време Liglyo Профил 15.01.2021 16:10

Отговор на bonou2(15.01.2021 15:58):
bonou2 каза:
в минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение

нАли с ПМС се определя стойността му, това казвам. В наредбата няма стойност/размер:)

Иначе е наредбата за структУрата и организацията на РЗ....бла бла;))


Абе тя за процента пита.
 

 RE: клас прослужено време bonou2 Профил 15.01.2021 16:21

Тъй де, проЗента...
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 29 ЮНИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
В сила от 01.07.2007 г.

Обн. ДВ. бр.56 от 10 Юли 2007г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Определя минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда.

§ 2. В чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 9 от 2007 г.), се правят следните допълнения:

1. В ал. 5 накрая се добавя "или с вътрешните правила за организация на работната заплата в предприятието".

2. Създават се ал. 9 и 10:

"(9) Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година.

(10) Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит."

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2007 г.


Отговор на Liglyo(15.01.2021 16:10):
Liglyo каза:


Абе тя за процента пита.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения