Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. 60 или 90 дни се признават за осиг и трудов стаж?

 60 или 90 дни се признават за осиг и трудов стаж? AniMani Профил 20.09.2021 11:50

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
В сила от 01.01.2021 г. Обн. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.
"§ 4а. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.
(2) През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни."

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г. И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 44 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 Г.) ... доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.

§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.

 RE: 60 или 90 дни се признават за осиг и трудов стаж? XXXXX Профил 20.09.2021 12:16

🤔

Да се смееш ли, да плачеш ли....

 RE: 60 или 90 дни се признават за осиг и трудов стаж? Palechka2200 Профил 20.09.2021 13:02

§ 6. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 4а, ал. 1 и 2 числото "60" се заменя с "90".

Това е което открих в Държавен вестник, брой 14 от 17.II, дано е в помощ.
 

 RE: 60 или 90 дни се признават за осиг и трудов стаж? jhoro Профил 20.09.2021 16:07

Защо се чудите?
Вече има прецедент - „Съдът решава за абсурда на магистрала: По правилник – с до 120 км/ч., по закон – с до 140 км/ч.“
news.lex.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения