Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! от патент към ЗКПО

 от патент към ЗКПО Ели (гост) 06.03.2004 15:01

Ако фирма на патент премине прага от 50 х лв през годината, кога и как преминава към облагане по корпоративен данък? Законодателството понастоящем създава ли възмжност фирма да е на патент и да е рег.по ДДС за даден период от време?

 Re: от патент към ЗКПО диана (гост) 11.03.2004 21:20

Разбира се

 Re: от патент към ЗКПО tedi (гост) 12.03.2004 11:34

Ако достигне прага от 50хил.лв например през м.03.2004 до края на годината е и на патент и по ДДС. От 2005г. вече нама да плаща патент и минава на облагане по ЗКПО.

 Re: от патент към ЗКПО Ели (гост) 12.03.2004 12:12

Вие сте царе
Много благодаря

 Re: от патент към ЗКПО Оги (гост) 12.03.2004 13:59

Аз смятам че при превишаване на оборота над 50000 лв примерно към март не дължите останалите вноски патент и за финансовата година 2004 облагате печалбата с корпоративен данък Внесената част от патентния данък по ваше искане и след проверка на обстоятелствата подлежи на връщане

 Re: от патент към ЗКПО надя (гост) 12.03.2004 18:30

Ако дейността е патентна май пак се плаща патент и се отдържа от ДДС защото имам подобен случай и това са някакви нови неща

 Re: от патент към ЗКПО Tikita (гост) 18.04.2004 19:15

Минало е доста време от момента на задаване на въпроса и сигурно вече сте го избистрили - но аз все пак ще дам свое становище
Абсолютно съм съгласна с Теди с едно малко (но съществено) уточнение - през 2005 г фирмата ще се облага по ЗКПО само при условие че оборотът й през 2004 г е над 50 хил лева независимо от регистрацията по ЗДДС тя е свързана с оборота от последните 12 месеца както всички знаем С други думи ако оборотът за 2004 г е под 50 хил лева през 2005 г фирмата ще подаде патентна декларация и едновременно с това ще се отчита по ЗДДС Извинете ме за липсата на препинателни знаци но клавиатурата ми нещо не работи коректно

 Re: от патент към ЗКПО Чефи Профил 19.05.2004 21:33

Абсолютно и категорично не съм съгласна с О г и /гост/.
Моля, изказвайте се на основание съответните закони.
Мисля, че винаги е редно да се казва- на основание чл. еди кой си от Закон еди кой си и т. н.
С цялото ми уважение към всички тук,
моля Ви не пускайте подвеждаща информация.

 Re: от патент към ЗКПО Лили Профил 19.05.2004 22:12

В случай,че е подадена декларация по чл.43 от ЗОДФЛ,но впоследствие лицето надхвърли оборот от 50000 лв.
Патентният режим на облагане следва да се прилага,когато към момента на възникване на задължението за подаване на декларация по чл.43,ал.1 от ЗОДФЛ за обстоятелствата,свързани с определяне на патентния данък едновременно са на лице условията посочени в чл.30,ал.1 от същият закон,а именно:
1.Извършване на дейност,посочена в чл.31 и 32 от ЗОДФЛ.
2.Годишен оборот за предходната година до 50000 лв.
3.В случай,че при тези условия лицето е декларирало извършването на патентна дейност,за доходите си от тази дейност дължи окончателен/патентен/данък.Реда на данъчното облагане за годината се запазва,при условие ,че оборотът е надхвърлен след подаване на декларацията по чл.43,ал.1 от ЗОДФЛ в предвидените от закона срокове.
Фирмата може да е на патент и да е регистрирана по ДДС.

 Re: от патент към ЗКПО Tikita (гост) 19.05.2004 23:30

ЗОДФЛ
Глава четиринадесета
ОБЛАГАНЕ С ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК
Чл. 30. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 111 от 1999 г.; изм., бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г. – в сила от 01.01.2004 г.) С окончателен годишен (патентен) данък се облагат лицата, извършващи дейностите, посочени в чл. 31 и 32, и с годишен оборот за предходната година до 50 хил. лв.
КАКТО СЪМ ПОСОЧИЛА И В ПРЕДНОТО СИ ВКЛЮЧВАНЕ - РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗДДС НЯМА НИЩО ОБЩО С ПАТЕНТИЯ ДАНЪК И НАЛИЧИЕТО Й НЕ ВОДИ ДО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО. УСЛОВИЯТА ЗА ТОВА СА СЪВСЕМ ДРУГИ, А ИМЕННО ЦИТИРАНИЯТ ПО ГОРЕ ЧЛЕН ОТ ЗАКОНА
УСПЕХ!!!

 Re: от патент към ЗКПО Оги (гост) 20.05.2004 11:33

Нямам нищо против, в моята практика въстановен патент при горните условия е факт. И във връзка с искането за възстановяване обстоятелствата са гледани както от фактическата, така и откъм нормативната им страна. Дори да е парадокс - при мен има документи за това :)

 Re: от патент към ЗКПО Largo (гост) 21.05.2004 15:42

Хей ОГИ, ти ми скри топката!
Твоя случай явно е специален.
Това че при теб нещо е минало не значи че трябва да набутваш други хора защото на тях може видят сметката.
А колкото до документите, дръж си ги за себеси

 Re: от патент към ЗКПО Оги (гост) 21.05.2004 17:15

Кого набутвам, бе Largo ... Когато аз имам проблем - отварям, чета и после питам кой как процедира. Ето, аз съм си споделил опита. И нищо специално няма. Впрочем може ли една и съща данъчна основа да се обложи и с патент и с корпоративен данък през един и същи период ? След, като това се е случило - независимо по какви причини, то единия данък подлежи на връщане- какво специално има в това !?...

 Re: от патент към ЗКПО Eli (гост) 21.05.2004 22:45

Ако фирмата е на печалба за въпросната година внесения патентен данък се приспада от дължимия корпоративен данък по Декларацията по ЗКПО Ако е на загуба се подава искане за възстановяване

 Re: от патент към ЗКПО Tikita (гост) 22.05.2004 11:55

Доколкото разбирам, Оги, ти веднъж си внесъл патентен данък през годината или в началото й, след което си формирал печалба и отново си внесъл данък. В този случай (който е частен и е такъв, защото според мен ти не си намерил правилния отговор на въпроса, който сега задава Ели) аз мисля, че е има резон данъчните да ти върнат някаква сума, тъй като ти сам си направил двойно облагане за годината (ако съм разбрала правилно, разбира се!). Но независимо от факта, че данъчните са били благосклонни, върнали са ти парите и че всичко е приключило добре за твоята фирма, не мисля, че това е правилният начин за действие.
Наистина казусът, който обсъждаме никъде не е уреден в прав текст, но така или иначе за мен патентият данък си остава ГОДИШЕН и ОКОНЧАТЕЛЕН (което обаче вече го има в закона и според мен съвсем ясно е наисано кой и при какви условия го дължи).
Много бих искала да разбера аргументите на Eli по повод нейното изказване - как го съчини това??? Посочи, моля те, нормативният документ, на основата на който достигна до този извод. Много ми е интересно, тъй като категорично отказвам да се съглася с теб, но никога не изключвам възможността да греша.
Предварително ти благодаря и успех на всички!

 Re: от патент към ЗКПО Largo (гост) 22.05.2004 11:59

Фирма която е на патент не подлежи на облагане за патентната дейност с корпоративен данък.
Ако има друга дейност освен патентната то това е друг казус.
За патентната дейност се дължи патент, а само за печалбата от другата дейност се облага по ЗКПО.

P.S. ОГИ ако може да не ми говориш на БЕ все пак.
 

 Re: от патент към ЗКПО Eli (гост) 22.05.2004 13:33

Оги е прав но за предходен период от време В момента според ЗОДФЛ
Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г., изм.-ДВ, бр. 118 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.) С окончателен годишен (патентен) данък се облагат лицата, извършващи дейностите, посочени в чл. 31 и 32, и с годишен оборот за предходната година до 50 хил. лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 112 от 2003 г.) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно лице е прекратило дейността по ал. 1 и е образувало ново предприятие или е предприело дейност със същия или сходен предмет и сумарният оборот на двете е повече от 50 хил. лв. за 12 последователни месеца, от следващата календарна година за предприятието или дейността не се прилага ал. 1. В този случай за новообразуваното предприятие или дейност се прилага общият ред на облагане от следващата данъчна година.


реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци