Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Облагаема ли е следната сделка?

 Облагаема ли е следната сделка? gogo (гост) 22.12.2006 13:04

Колеги имам нужда от мнението ви по един сложен за мен въпрос:
Търговско дружество ЕООД е регистрирано в България с основна дейност:маркетингови проучвания и обработка на данни,рекламна дейност и друг вид проучвания.
ЕООД-то ще има договор с фирма която е установена извън територията на Европейската Общност за извършване на услуги по чл.21,ал.3.т.2 от ЗДДС а именно:обработка на данни,предоставяне на информация,рекламно услуги,електронни услуги.
Въроса е дали са облагаеми тези доставки на услугите и трябва ли ЕООД-то да се регистрира по ЗДДС когато направи облагаем оборот от 50000лв.

Моето мнение е,че доставката на тези услуги не са облагаеми защото мястото на изпълнение при доставката на услугата не е територията на страната и не са изпълнени условията за облагаема сделка а именно:
в чл.12,ал.1 от ЗДДС
"Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната........."

в чл.21,ал.3 от ЗДДС е написано
" Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект - мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата членка, където е установен доставчикът;
2. доставяните услуги са:
а) предоставяне или прехвърляне на права върху лицензия, патент, авторско право, търговска марка, ноу-хау или друго подобно право на индустриалната или интелектуалната собственост, както и прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер;
б) рекламни услуги;
в) услуги, извършвани от консултанти, инженери, счетоводители, юристи и други подобни услуги, включително услугите по преработка на софтуер;
г) обработка на данни или предоставяне на информация;
д) банкови, финансови, осигурителни, застрахователни и презастрахователни услуги, с изключение на отдаването под наем на сейфове;
е) осигуряване на персонал;
ж) отдаване под наем на движими вещи, с изключение на всички видове превозни средства;
з) далекосъобщителни услуги;
и) услуги по разпространение на радио и телевизия;
к) услуги, извършвани по електронен път;
л) услуги по осигуряване на достъп, транспорт или пренос по разпределителни системи на природен газ или на електрическа енергия и доставката на други услуги, пряко свързани с тях;
м) поемане на задължение за неизвършване на действия или неупражняване на права по букви "а" - "л";
н) посреднически услуги, извършени от лице, действащо от името и за сметка на друго лице, във връзка с услугите по букви "а" - "м"."

При мен са налице и двете условия.Фирмата с която ще работя е установена ИЗВЪН ОБЩНОСТТА и доставените услуги ще са обработка на данни,предоставяне на информация,рекламно услуги,електронни услуги.

моля ви правилни ли са ми тълкованията или греша.

 RE: Облагаема ли е следната сделка? gogo (гост) 22.12.2006 16:20

значи никой няма мнение по въпроса:(

 RE: Облагаема ли е следната сделка? niki67 Профил Изпрати email 22.12.2006 16:50

Гого, имай повече самочувствие бе човек!
Ами ти си си отговорил сам - и то правилно.
Мястото на изп. по цитираните от теб членове е извън територията на страната.
Доставкана е точно необлагаема, а не освободена.
Разликата е, че необлагаемите са са право на ДК, ако биха били облагаеми вътре в страната. Твоя случай е такъв. Имаш право на ДК, а услугата ти е без ДДС - необлагаема. И не формира оборот за задължителна регистрация тук.
Би следвало ЗДДС на държавата членка, където е клиента ви, да съдържа аналогична разпоредба на нашия чл.82
2) Когато доставчикът не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката при ...
2. доставка на услуги, посочени в чл. 21, ал. 3 - когато получателят е данъчно задължено лице;
Така че, ако ДДС е изискуем от клиента ти, то ти не формираш облагаем оборот за регистрация и там-навън.


 

 RE: Облагаема ли е следната сделка? gogo (гост) 22.12.2006 17:47

благодаря ти niki67 надявах се точно ти да обърнеш внимание на въпроса ми.и ти благодаря за отговора.
весели празници на всички
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС