Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. чл.224ал.1

 чл.224ал.1 мария (гост) 19.03.2005 10:13

Здравейте, колеги!
Искам да попитам трябва ли да изплатя обезщетение по чл.224, ал.1 на лице
което е работило през п-да м.08.04г.-21.01.05г.(4-час.раб.ден), а от 01.01.05 до 20.01.05г
е било в неплатен отпуск.Как да изчисля сумата , ако е дължима?
И длъжна ли съм да издам на лицето удостоверение ,което ми иска за труд.възнаграждение
за пред соц.грижи, при положение че вече не работи при нас, а преди му е било издавано такова?
Предварително Ви благодаря!

 Re: чл.224ал.1 dankatabg Профил 19.03.2005 20:29

НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ
Чл. 42. (1) Обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ се изплаща и в случаите, когато към датата на прекратяване на трудовото правоотношение работникът и служителят нямат придобито право на отпуск.
(2) Работникът и служителят имат право на парично обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск, когато са придобили поне 1 пълен месец трудов стаж. Последният месец при трудов стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако работникът и служителят са прослужили най-малко половината от работните дни на месеца.

ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
Основен и удължен платен годишен отпуск
(Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
Чл. 155. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение преди придобиване на 8 месеца трудов стаж работникът или служителят има право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск, изчислено по реда на чл. 224, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., предишна ал. 2, бр. 52 от 2004 г.) Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.

Обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск
Чл. 224. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползувания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
(2) Обезщетението по предходната алинея се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.

Заплащане
Чл. 177. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

 Re: чл.224ал.1 мария (гост) 20.03.2005 10:26

Благодаря , за изчерпателния отговор!

 Re: чл.224ал.1 мария (гост) 20.03.2005 11:57

Какви данъци се удържат в/у сумата и за чия сметка са?

 Re: чл.224ал.1 dankatabg Профил 20.03.2005 15:59

Само ДОД за сметка на работника. Не се дължи ДОО и ЗО.
 

 Re: чл.224ал.1 мария (гост) 20.03.2005 19:05

Отново благодаря!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване