Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. осигурителен стаж -смята ли се времето за редовна военна служба (2г.) за стаж з

 осигурителен стаж -смята ли се времето за редовна военна служба (2г.) за стаж з МиленМ (гост) 20.03.2005 17:02

счита ли се времето на казармата за стаж за пенсия?
благодаря предварително!
 

 Re: осигурителен стаж -смята ли се времето за редовна военна служба (2г.) за ст Минчо Кънев Профил 20.03.2005 19:13

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл.9. (изм.,ДВ,бр.1 от 2002 г.)
(7) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба и времето, през което неработеща майка е гледала дете до 3-годишна възраст. За тези периоди се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" за сметка на републиканския бюджет върху минималната работна заплата към датата на отпускане на пенсията.

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ ( Приета с Постановление № 30 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 43 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 61 от 2000 г., в сила от 29.07.2000 г., бр. 81 от 2000 г., в сила от 10.10.2000 г. изм. доп. ДВ бр. 36/2001 г., изм. доп. ДВ бр. 19/2002 г., в сила от 01.01.2002 г. (Доп. ДВ бр. 74/2002 г.)
Чл. 44. За осигурителен стаж от трета категория се признава времето на наборна военна служба и времето на обучение на курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род войски съгласно действащото законодателство, независимо кога са положени. За този стаж се дължат осигурителни вноски от републиканския бюджет.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване