Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! майчинство и детска ясла

Страница 1 от [2] 12»

 майчинство и детска ясла валя (гост) 17.05.2007 10:29

имам една заварена майка.Майчинството и приключва 07.2007г. От януари месец си направи декларация че си гледа ТЯ детето,не е на ясла и т.н.Но днес идва и ми заявява че го е дала на ясла.И тук ми е въпроса Кой ще бъде санкциониран при една проверка от НОИ ние или тя?

 RE: майчинство и детска ясла velkog (гост) 17.05.2007 10:31

никой. няма нарушение.

 RE: майчинство и детска ясла Galcheto (гост) 17.05.2007 10:37

И как да няма нарушение. Ако детето е на ясла, майката няма право на отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Тя ще бъде санкционирана, защото е декларирала неверна информация. Вие нямате грешка.

 RE: майчинство и детска ясла satanasowa Профил Изпрати email 17.05.2007 10:37

Зависи кога е дала детето на ясла, питащата не е уточнила

 RE: майчинство и детска ясла velkog (гост) 17.05.2007 10:42

А дали яслата е пълна държавна издръжка???

 RE: майчинство и детска ясла ohhi Профил Изпрати email 17.05.2007 10:42

А това не е ли само ако детето е настанено в заведение пълна държавна издръжка. Скоро имах такъв въпрос и в НОИ- Варна ми отговориха че майката може да си получава майчинските, освен ако са ме заблудили.

 RE: майчинство и детска ясла Galcheto (гост) 17.05.2007 10:42

E, да, ако го е дала през Май, просто не и теглите обезщетение и няма проблем. Но ако го е дала по-рано и вече е взела обезщетение, проблема е неин, защото тя е длъжна да ви уведоми в 7 дневен срок.
Вие си поикайте да си попълни нова декларация с днешна дата, за да е видно кога ви е уведомила.

 RE: майчинство и детска ясла Galcheto (гост) 17.05.2007 10:43

Текста пълна държавна издръжка знаете ли от кога отпадна?!!!!
Погледнете си новата декларация за ползване на този вид отпуск. Яслата също е основание за спиране на обезщетението.

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 11:02

Galcheto (гост) е дала пълен и верен отговор.

 RE: майчинство и детска ясла валя (гост) 17.05.2007 13:04

не сме изтеглили още майчинството защото е за май а тя днес идва и ми казва че преди 7 дни е дала детето на ясла. Какво да правя По ведомост какво да и начисля за този месец???

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 13:05

ами нищо

айде че стана време за обяд

и да не забравиш здравните осигуровки

 RE: майчинство и детска ясла satanasowa Профил Изпрати email 17.05.2007 13:05

За месец май, не е ли рано за заплати, няма да теглите майчинство, да ви напише една декларация

 RE: майчинство и детска ясла Стела (гост) 17.05.2007 13:08

Къде мога да намеря такава декларация, или саморъчно се пише

 RE: майчинство и детска ясла satanasowa Профил Изпрати email 17.05.2007 13:13

Дано това да ви бъде полезно

Във връзка с промяната от 26.08.2006, при който от
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 1 юли 2004 г.) Изплащането на паричното обезщетение по ал. 1, 2 и 3 се прекратява при смърт на детето, при даване за осиновяване или при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка.
отпадна "пълна държавна издръжка" и се породиха въпроси, дали ако ползвате майчинствотто си и детето ви е дадено на ясла, то обезщетението ви ще бъде спряно някой е направил запитване и от МТСП е даден отговор, който ще публикувам тук и от който отговор аз си направих някои изводи, за които ще ми бъде интересно и вашето мнение.

Въпрос: 1).Какво означава "детско заведение" според чл.53 ал.4 от КСО?-детска ясла/градина или дом за сираци? 2).какво означава "детско заведение на пълна държавна издръжка" според чл.54 ал.3 от КСО?-детска ясла/градина или дом за сираци? 3).Ако "детско заведение" означава детска ясла/градина, как да разберем дали майката, ползваща отпуск по чл.164 ал.1 от КТ е дала детето си в детското заведение в последствие? Майката ли трябва да ни даде някакъв документ от заведението? Каква е процедурата?

Отговор: Отпускът по чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда е платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Редът и условията за ползването му са регламентирани в чл.46 от Наредбата за работното време и отпуските (НРПВО). Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление на правоимащото лице. Когато заявлението се подава от майката, към него са прилага декларация, че детето не е настанено в детско заведение и че майката не е дала съгласие по чл. 164, ал. 3 от КТ. Съгласно чл. 46, ал. 7 от КТ отпускът по чл. 164 от КТ се прекратява когато детето бъде настанено в детско заведение. В случая става въпрос за детско заведение, в което детето може да бъде или да не бъде на пълна държавна издръжка. Детски заведения, които не са пълна държавна издръжка са например детските ясли и градини, за които се заплащат такси за издръжката на децата. Детските заведения на пълна държавна издръжка са "специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка" по смисъла на § 1, т. 4 от Закона за семейните помощи за деца. Такива са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса. Задължение на ползващия отпуска за отглеждане на дете по чл. 164 от КТ е да уведоми работодателя, разрешил ползването, в случай че детето е настанено в детско заведение. Когато работодателят бъде уведомен за това обстоятелство, той е длъжен да прекрати ползването на отпуска на основание чл. 46, ал. 7 от НРПВО. Задължението за уведомяване възниква по силата на закона, а освен това в декларацията Приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 от НРПВО изрично е вписано, че при настаняването на детето в детска ясла или в друго детско заведение, ползващото отпуска лице се задължава да уведоми предприятието, за да прекрати разрешения отпуск. По време на ползване на отпуска за отглеждане на дете се изплаща парично обезщетение по чл. 53 от КСО. Съгласно чл. 53, ал. 4 (в сила до 26.08.2006г.) изплащането на обезщетението се прекратяваше “при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка”. От 26.08.2006г. е в сила изменение на чл. 53, ал. 4 от КСО (Обн., ДВ, бр. 68/2006г.), като изменената разпоредба предвижда обезщетението да се прекратява “при настаняване на детето в детско заведение”, т.е. в такова, което може да бъде или да не бъде на пълна държавна издръжка. Изменената разпоредба на чл. 53, ал. 4 от КСО е приведена в съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 7 от КТ. По друг начин са регламентирани случаите, когато майката не ползва отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ или лицето, което ползва отпуска, прекъсне неговото ползване. В този случай, съгласно чл. 164, ал. 5 от КТ във връзка с чл. 54 от КСО на работещата по трудово правоотношение майка се изплащат 50 % от обезщетението за отглеждане на дете. В чл. 54, ал. 3 от КСО изрично е предвидено, че плащането на това обезщетение се прекратява ако “детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка”. Това означава, че когато детето бъде настанено в детско заведение, което не е на пълна държавна издръжка (детска ясла или градина, за която се дължи такса) плащането на обезщетението в размер на 50 % не се прекратява. ЛТ/
А сега и моите изводи - ако сте в отпуск за отглеждане на дете до 2 години, т.нар.майчинство, то с даване на детенцето ви в ясла ви се спира изплащането на обезщетението. Но ако вие прекъснете отпускът си по майчинство и се върнете на работа и тогава дадете детенцето си на ясла, то имате право на 50% от майчинството си.

 RE: майчинство и детска ясла валя (гост) 17.05.2007 13:13

каква декларация да ми подпише. По ведомост какво да я водя неплатен отпуск по майчинство ли ами здравното за нейна сметка ли ще е?

 RE: майчинство и детска ясла kally Профил Изпрати email 17.05.2007 13:14

Кога е отпаднало това за "пълна държавна издръжка"???

В декларациите за изплащане на обезщетения от НОИ - напр. приложение 1, т. 3 си стои: Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

 RE: майчинство и детска ясла kally Профил Изпрати email 17.05.2007 13:15

Яслата не е пълна държавна издръжка.

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 14:34

Изводите на satanasowa са и моите изводи - ако сте в отпуск за отглеждане на дете до 2 години, т.нар.майчинство, то с даване на детенцето ви в ясла ви се спира изплащането на обезщетението. Но ако вие прекъснете отпускът си по майчинство и се върнете на работа и тогава дадете детенцето си на ясла, то имате право на 50% от майчинството си.

 RE: майчинство и детска ясла Божо Профил Изпрати email 17.05.2007 14:41

Кали , обърни внимание на приложение 1 - това приложение не е за обезщетение при отглеждане на малко дете. За това и "пълна" остава.
Виж приложение 3 - т. 5

 RE: майчинство и детска ясла kally Профил Изпрати email 17.05.2007 14:45

Грешката е моя, моля за извинение. Проверих го, няма пълна държавна издръжка за отглеждане на дете до 2 години. Още веднъж извинете!

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 15:00

ами тя май няма право и на неплатена отпуска до навършване на 2години на детето, ако то е настането в ясла

 RE: майчинство и детска ясла Божо Профил Изпрати email 17.05.2007 15:49

Да , така е!


 RE: майчинство и детска ясла тониЛ Профил 17.05.2007 15:56

Към Божо и ani1

Защо?
Искате да кажете, че няма право и на неплатен и е длъжна от деня на тръгване на ясла майката моменталически да постъпи на работа ли?

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 16:01

да, прилагам цитат от КТ от който е видно според мен, че отпускът важи само до момента в който си гледа детето и нито ден повече:


Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

(Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.)

Чл. 164. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

 RE: майчинство и детска ясла kally Профил Изпрати email 17.05.2007 16:10

Цитатът на ani1 е точен. До тук спор няма: детето отива на ясла, майката трябва да се върне на работа. По-интересно е ако не се върне на работа, детето е на ясла и не е уведомен работодателя. Работодателя как ще разбере това дете ходи или не на ясла?

 RE: майчинство и детска ясла тониЛ Профил 17.05.2007 16:14

Егати и глупостта! И какво излиза с новата промяна? Че майката ако реши да даде детето на ясла и реши да не тръгне веднага на работа, за да изчака докато детето се климатизира и свикне и между другото извърши глупостта да обяви това в местоработата си (знае че ще загуби обезщетението, но и на това се съгласява , за доброто на детето) , то тя не може да си позволи този ЛУКС. Длъжна е моментално да постъпи на работа, да трепери как се справя бебето и да получава като дар за притесненията си половин обезщетение.

А другата, която има насреща човек да го гледа, шапка на тояга!


kally, мислила съм по този въпрос. Представям си група инспектори от НОИ тръгнали да извършват ЗАСЕЧКИ по ЕГН-тата в градините. Вадят децата от креватчетат и ги питат: Как ти е името, сладурче? А, и като се преуморят от проверки се настаняват на масичките им и лапат от следобедната им закуска - филия с лютеница

 RE: майчинство и детска ясла Божо Профил Изпрати email 17.05.2007 16:15

Тони , отпуск по чл. 165 е този след 164.

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., загл. изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)


Чл. 165. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) След използване на отпуска по чл. 164, ал. 1 работничка или служителка с четири и повече деца при поискване има право на неплатен отпуск до навършване на 2-годишна възраст на детето, ако то не е настанено в детско заведение. Със съгласието на майката (осиновителката) този отпуск може да се ползва и от лицата по чл. 164, ал. 3.

За четвърто дете майката няма право на отпуск до 2 годинки на детето , а само 6 месеца.
След това има право на този неплатен до навършване на 2 години.
Но няма да има право на него , ако е дала детето си на ясла.

 RE: майчинство и детска ясла kally Профил Изпрати email 17.05.2007 16:19

Да коментираме и друг случай: детето на ясла, майката на работа с половин обезщтетение. На третия ден детето се разболява, майката взима болничен за 5 дни. Ще получи и обезщетението и болничния ли? Недомислици колкото щеш. И пак питам ако майката не декларира, че детето е на ясла, кой ще разбере и откъде за това?

 RE: майчинство и детска ясла тониЛ Профил 17.05.2007 16:23

kally

двете обезщетения са на различни основания. И мисля, че не й се спират 50% докато ползва отпуск по болест.

Иначе на втория ти въпрос съм отговорила малко по-горе.

 RE: майчинство и детска ясла kally Профил Изпрати email 17.05.2007 16:26

Следобедната закуска ми хареса, само дето в държавните ясли се свежда до 1/2 филия с лютеница. Колко сокове, минерална вода и кисело мляко сме носили в яслата, та да има какво да пият, защото в държавните градини пари за мляко няма. Говоря за преди 2 години, сега може да има, знам ли

 RE: майчинство и детска ясла satanasowa Профил Изпрати email 17.05.2007 16:26

Ще получи обезщетение, когато е била в болничен и 50% майчинство

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 16:29

тониЛ, много забавно си описала проверката.

Нали всичко е с компютри, ЕГН на дечицата се подават в електронен вариант някъде, и оттам могат да направят засечка някаква.

Колкото до това че клетите майки нямат право на такава отпуска, то не забравяй, че най вероятно не са си ползвали нормалната платена отпуска от 20раб.дни поне за 2години.

Нали знаеш, че всяко действие има противодействие.

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 16:32

kally , и сега няма - ни мляко, ни минерална вода, храната е оскъдна, с какво ще се нахранят инспекторите на Тони не знам

 RE: майчинство и детска ясла kally Профил Изпрати email 17.05.2007 16:35

То за всяко действие си има противодействие, ама като си платил не знам колко вноски за СО и ЗО, и дохода ти надвишава 200 лева на член от семейството, не получаваш детски за две деца някак си ти става съвестно за тези майки и гледаш да ги защитиш по някакъв начин

 RE: майчинство и детска ясла тониЛ Профил 17.05.2007 16:36

С Божо си изкоментирахме и единно мислим, че все пак текста в КТ е бил свързан със стария текст от КСО. Там в КСО изрично се подчертаваше какъв вид детско заведение се има предвид. А то бе д.заведение на пълна държавна издръжка. Пропуск е, че в КТ не е редактиран текста в члена и след детско заведение да се добави "на пълна държавна издръжка"
Тогава майката ще има право на отпуск без да й се изплаща обезщетение обаче.

Иначе в този си вид излиза че едни майки ПРИНУДИТЕЛНО трябва да постъпят на работа (а те дават детето на ясла - платена не за кеф).

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 16:40

kally , аз имам грижа за клетите майки, имах предвид, че това е вратичка за тях.
Ако си дадат детето на ясла, мога да сипуснат молба за платена отпуска. Така хем ще получават пари, хем ще следят адаптацията на детето.

 RE: майчинство и детска ясла satanasowa Профил Изпрати email 17.05.2007 16:40

ТониЛ, сега аз не те разбрах, ако има майка, която се върне на работа и си ползва платения годишен отпуск, пак ще има право на 50% майч., правато на това майчинство не се обвързва с това, дали лицето през този период е било в болничен или в отпуск,аз поне не съм срещала такъв текст в КСО

 RE: майчинство и детска ясла тониЛ Профил 17.05.2007 16:46

Да, Снеже. Ако е в платен отпуск (нормален) или по болест си получава И 50%-те процента. За това никъде не съм спорила че не е тъй.

Аз за друго се вълнувам. Мислех си (нямам майки и не съм стигала до подобен казус), че ако майчето даде детето на ясла има право да си остане вкъщи, а не да хукне веднага на работа.

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 16:47

Ами болничния си е болничен, а обезщетението си е обезщетение. Не са взаимносвързани.

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 16:48

ТониЛ, това че има право да си остане вкъщи докато детето е на ясла май не го пише никъде в КТ или КСО

 RE: майчинство и детска ясла тониЛ Профил 17.05.2007 16:49

ani1

Така, така.... Едните майки ще си изчерпат платените отпуски за адаптиране на детето, щото го пуска ясла не от хубаво, а другите които имат възможност да ги гледат бабите ще си получават обезщетението и ще си почиват на морето

 RE: майчинство и детска ясла satanasowa Профил Изпрати email 17.05.2007 16:50

Разбира се, че има, не е длъжна да почва работа, само не знам в този случай работодателя как ще я води, в майчинство, без да има право на това

 RE: майчинство и детска ясла kally Профил Изпрати email 17.05.2007 16:53

Аз за радост(или мъка) дадох 1-вото си дете на ясла на 1година и 2 месеца. Получавах си обезщетението до 2 години, и междувременно не съм спирала да работя. Абе 3 в 1 както е думата. С второто дете - същата работа, само дето пропуснахме яслата и детската градина - баба го гледа. За целия си трудов стаж не съм ползвала болнични (освен за ражданията). При тази ситуация как да не искаш да помогнеш на другите майки.

 RE: майчинство и детска ясла Божо Профил Изпрати email 17.05.2007 16:56

Ани1 , пише го точно в КТ го пише. в чл. 164

Преди промяната на КСО от м.08 2006 - майките можеха да си ползвата платения отпуск по чл. 164 до 2 год.възраст на детето; Ползваха си го ДОРИ детето да беше дадено на детска ясла.
Ползваха си го на основание чл.164
Но член 164 НЕ Е ПРОМЕНЯН , КАКТО ПРОМЕНИХА КСО
което ще рече че пак може да си ползва платения отпуск, дори да е дала детето на ясла . Просто няма да получава обезщетение по КСО.
В КТ - думите "детско заведение" не са променени . Смисъла преди беше - пълна държавна издръжка. След като преди е ползван по този начин платения отпуск и няма промяна в КТ НЕ БИ БИЛО РЕДНО СЕГА ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА.

ПРОМЯНАТА Е САМО В КСО , НЕ И В КТ.

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 17:04

Божо,
Нещо не разбрах - не е редно или не може да го използва

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 17:07

Кали, ще те повторя, с накои леки корекции: Аз за радост(или мъка) дадох 1-вото си дете на ясла на 1година и 2 месеца. Получавах си обезщетението до 2 години, и междувременно не съм спирала да работя. Абе 3 в 1 както е думата. С второто дете - същата работа, без да пропускаме.. За целия си трудов стаж не съм ползвала болнични (даже и за ражданията ). При тази ситуация как да не искаш да помогнеш на другите майки.

Искам да им помогна и им намирам решение, вместо само да ги окайвам

 RE: майчинство и детска ясла kally Профил Изпрати email 17.05.2007 17:13

То и аз гледам да помогна. Представи си майка с дете на 1 година, дала го на ясла. Пускаш я в платен отпуск 20 дена. Ами после. Иди й обясни, че трябва да се върне на работа. Не всички майки са наясно за какво става въпрос. Те си мислят, че им се полага и толкова. Ще берем ядове ние, а не те. Ще стане така, че никой няма да декларира за яслите. После разправиите пак за нас.

 RE: майчинство и детска ясла ЛС Профил 17.05.2007 17:15

Решение не може да се намери.Аз работя в счетоводството на детските ясли и знам,че личния лекар когато дете постъпи в ясли си отбелязва в докуентите и тези отчети след това отиват в НЗОК,а от там вие си отговорете,дали могат или немогат да хванат майките.
Ще хванат една-две и ще плагяг и за другите.
Също така старшата сестра също дава сведения в РИОКОЗ.

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 17:22

Ами предсавям си майка с дете на една година, как взима обезщетение, макар и неголямо и как детето и е цял ден на ясла, а тя си почива, готви, чисти, ходи на фитнес и т.н.

Все пак държавата се е погрижила да заплаща ток, вода, материална база, храна и заплата на лелите, а в това време да плаща и на майката без тя да си гледа детето.

 

 RE: майчинство и детска ясла ani1 Профил 17.05.2007 17:25

И даже ми се струва голяма стъпка решението майките да получават обезщетението си за след раждане 9 месеца, а не само 3
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения